Vyhláška o školním stravování

Druhý dopis MŠMT ČR

Druhý dopis zaslaný MŠMT ČR ve věci vegetariánského stravování v mateřských školách

 

ČSVV, o.s. ; Kounicova 85, 602 00 Brno ; IČO: 68731981

 

Tel. +420 608 631 134 ; E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.csvv.cz

 

________________________________________________

                                                

 

 

 

V Brně dne 29. 8. 2002

 

Kabinet ministra

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Karmelitská 7

 

Praha 1

 

118 12

 

 

K č.j.: SÚ473/2002-K2

 

 

 

 

Návrh na zrušení části vyhlášky č. 48/1993 Sb., o školním stravování - námitky k Vaší odpovědi ze dne  22. 5. 2002

 

 

 

 

         Vážená paní ministryně,

 

 

dne 22. 5. 2002 jsme od Vašeho předchůdce obdrželi odpověď na náš návrh na zrušení části vyhlášky č. 48/1993 Sb., o školním stravování ve které nám paní Mgr. Dagmar Němečková sděluje: ”K původnímu návrhu vyhlášky č. 48/1993 Sb., o školním stravování a návrhům novel této vyhlášky nevznesla příslušná připomínková místa nikdy žádné připomínky, a to ani na úrovni ústředních úřadů, včetně Ministerstva zdravotnictví. Kromě toho návrh včetně přílohy řádně prošel v dalším legislativním procesu komisemi legislativní rady vlády. Z těchto důvodů nepovažujeme výhrady rozsahu zmocnění k vydání vyhlášky podle paragrafu 13 písm. l zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších předpisů, ze relevantní. ...”

 

 

K této argumentaci je nutné uvést, že všechny části zákonů nebo vyhlášek zrušené Ústavním soudem  prošly stejným nebo obdobným legislativním procesem.  Je proto evidentní, že ani složitý postup, dodržovaný při tvorbě právních předpisů, nezaručuje jejich legálnost a aplikovatelnost. Pro výše uvedené považujeme tento první argument za neopodstatněnou námitku k naší stížnosti a jsme rozhořčeni, že naše upozornění na chyby v činnosti ministerstva, je takto bez rozmyslu odbyto.

 

 

Dále je namítáno:  Pojem ”řízení školního stravování ve zmocnění” v sobě zahrnuje i řízení kvality a kvantity školního stravování, na které je ze státního rozpočtu vydáváno nemálo finančních prostředků. Ministerstvo mládeže, školství a tělovýchovy zastává stanovisko, že vydání přílohy vyhlášky, kterou se řídí kvalita a kvantita školního stravování a která plně respektuje platná zdravotnická doporučení, nepřekračuje zmocnění dané uvedeným paragrafem zákona č. 564/1990 Sb.”

 

 

Ale žel, překračuje! Je nepřípustné a protizákonné, aby kompetence Ministerstva zdravotnictví (do které patří vzhledem k ustanovení zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, a k ustanovením zákona č. 20/1966 o péči o zdraví lidu stanovení konkrétních výživových norem, energetických hodnot pokrmů, nezbytných denních dávek cukrů, tuků a bílkovin živočišného či rostlinného původu apod.) byla nahrazována vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Pak by totiž bylo také možné, aby Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo vyhláškou například i hygienické požadavky na pitnou vodu pro školní stravování. (Ty jsou pochopitelně stanoveny vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly.)

 

Námitky uvedené v odpovědi Vašeho ministerstva se vztahují k věcem podružným. Věci prvořadé a významu zásadního není v odpovědi MŠMT ČR věnována nejmenší pozornost. Nezmiňuje se o poškozování zdraví dětí, které způsobuje dodržování výživových norem a průměrných spotřeb potravin závazně stanovených vyhláškou č. 48/1993 Sb., ani o porušování lidských práv, práv rodičovských, diskriminaci dětí a rodičů pro jiné smýšlení. Na naše pětistránkové podrobné právní odůvodnění, poukazující na rozpor vyhlášky 48/1993 Sb. se současnými vědeckými poznatky o výživě, s Ústavou ČR, Listinou základních práv a svobod atd. MŠMT vůbec nereaguje!

 

 

 

Jinak řečeno, ”odpověď” úřadu Vámi nově řízeného nelze považovat za reakci příslušného orgánu k dotčené problematice, jelikož se podstatou věci vůbec nezabývá. Proto opětovně žádáme o posouzení a využití našeho ”Návrhu na zrušení části vyhlášky č. 48/1993 Sb., o školním stravování” zaslané MŠMT dne 19. 4. 2002.

 

 

 

 

 

S pozdravem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

člen Právní skupiny ČSVV

Mgr. Daniel Němec

tiskový mluvčí ČSVV             

Ing. Richard J. Barták, CSc.

předseda ČSVV            

Ing. David Bartůšek        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist

NAVRCHOLU.cz