Podpora školního stravování

OS Nutrice anketa

 

ANKETA ZAMĚŘENÁ NA PŘÍJEM ENERGIE
VE STRAVĚ PODÁVANÉ V MŠ

Doporučený příjem energie dle SZ č. 48/93 pro alternativní stravu v praxi nerealizovatelný.
Pro hodnocení dostatečnosti energetického příjmu je v případě alternativní výživy třeba zvolit jinou metodiku hodnocení (viz Hodnocení Husák). Dokladem, že příjem energie je v MŠ Božetěchova dostatečný je výsledek provedené ankety v této MŠ.
Cílen ankety bylo zjistit odpovědi rodičů na níže uvedené otázky:
a) Má Vaše dítě po příchodu z WMŠ zvýšenou potřebu příjmu stravy oproti dnům kdy WMŠ
nenavštěvuje?
b) Stěžovalo si někdy Vaše dítě, že mělo po jídle podávaném v WMŠ ještě hlad?
Součástí ankety byla i odpověď pracovníků WMŠ na otázky
c) Mají děti možnost přidání jídla v WMŠ?
d) Pokud děti mají možnost přidávat si jídlo v MŠ, tak v jakém procentu k tomuto dochází?
e) Kolik dětí stravujících se v WMŠ trpí podváhou, kolik nadváhou a kolik dětí má tělesnou hmotnost
v normě.
Z výsledků ankety vyplynulo, že 80% dětí nemá po příchodu z WMŠ zvýšenou potřebu příjmu stravy oproti dnům kdy WMŠ nenavštěvuje a že děti si nestěžovaly na pocit hladu po jídle podávaném v MŠ. Ředitelka MŠ Jana Trtílková uvedla, že děti mají možnost přidání jídla a že tuto možnost využívá přibližně 40% dětí. Žádné z dětí stravujících se v MŠ netrpí podváhou, pouze jedno nadváhou.

Anketu a její vyhodnocení provedli pracovnice MŠ Božetěchova 15.

TOPlist

NAVRCHOLU.cz