Podpora školního stravování

Právní nárok na vegetariánské jídlo ve škole

Odpovědi ČSVV do diskuse k problematice právních nároků na zajištění vegetariánského stravování ve školí jídelně.

Bohužel musím říct, že co se týče stravování ve školkách, tak ty dvě paní uváděly naprosto nepravdivé a zavádějící informace. Rozhodně není pravda, že ve školkách není možné podávat vege stravu a že by na učitelky "vlítla hygiena". Už teď existuje spotřební koš na stravování dětí vegetariánskou stravou, který upravuje vyhláška, problém je, že se nevyužívá.

  • Pravda je, že existuje vegetariánský spotřební koš. Nutno však dodat, že dle něj se nedá stravovat. Je více nezdravý než ten spotřební koš pro konvenčně se stravující, tzn. pro praxi jakoby neexistoval či spíše naopak podpořil znemožňování péče rodičů o zdraví svých dětí. Doklad o kvalitě vegetariánského spotřebního koše (dosud platného) najdete zde.
  • Doklad k tomu, že proti ředitelce, která provozovala  vegetariánskou stravu v MŠ bylo vedeno správní řízení najdete zde. Doklad k obdobnému případu, kdy hrozilo zrušení MŠ najdete zde. Informaci o těchto skutečnostech, která byla zaslána řediteli SZÚ Praha najdete zde.


Dále bych uvedla, že v našem právním řádu je na prvním místě Ústava ČR a v ní jsou zaručena práva jako svoboda smýšlení, rodičovská práva, právo na zdraví apod. Až na druhém místě jsou zákony a až na posledním místě jsou jiné právní předpisy a vyhlášky. Takže podle výkladu v souladu s Ústavou má rodič v každém případě právo na to, aby se jeho dítě stravovalo v souladu s jeho smýšlením a jídelna má povinnost tomu vyhovět, jinak se jedná o diskriminaci z důvodu jiného smýšlení.
Dokladem o tom, že jsou porušována rodičovská práva ve věci péče o zdraví svých dědí jsou výše uvedené odkazy. Právní hodnocení těchto skutečností najdete zde.

Samozřejmě, že na straně jídelny může být nějaká provozní překážka, v tom případě ale musí umožnit individuální stravování dítěte a umožnit nošení jíd

  • Samozřejmě, že si dítě může přinést svačinku, ale nelze si přinést jídlo, které by bylo nutno ohřát ve školní kuchyni.
  • Bohužel stav je mnohem horší v tom, že dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v § 4, odstavce (1), části: "Rozsah se stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy", je nucen rodič zaplatit konvenční jídlo, které dítě nesnědlo.Zdraví

Jaroslav Škvařil

TOPlist

NAVRCHOLU.cz