Podpora školního stravování

III. Bílkoviny v potravě 3 – 6 letých dětí

III. Bílkoviny v potravě 3 – 6 letých dětí

1. Doporučené dávky bílkovin v potravě 3 – 6 letých dětí

Poř. č.

 

DOPORUČENÍ PLATNÁ 1. 1. 2000

[g/den]

 

[g/kg]

EPH[%]

 

LITERATURA

1

ČR - MŠMT ČR

66

3,82

16

Vyhláška MŠMT ČR č. 48/1993

2

ČR - ČSVV

27

1,56

9

Dokument ČSVV č. 23 (příloha č. 6)

3

USA

24

1,39

5

 

 

4

SRN

21

1,21

5

 

 

5

Velká Británie (VB)

19,1

1,14

5

 

 

2. Požadavky na doplnění podkladů z jednání konaného dne 29. 2. 2000

a) Doložte zohlednění limitních množství esenciálních aminokyselin v doporučení ČSVV (Frühauf)

 

b) Definujte u doporučení USA, SRN a VB o jaké doporučené bílkoviny jde. Zda o referenční (čisté bílkoviny) nebo zda o bílkoviny potravy (bílkoviny, kde je zohledněna jejich biologická hodnota v konkrétní potravě) (Ševčík)

 

c) Uveďte doklady, které vedou ČSVV k návrhu podílu bílkovin ve stravě pod 10 % energetické hodnoty potravy ? (Turek)

 

3. potřeba bílkovin a esenciálních aminokyselin

Literatura k bodu 3: Energy and protein requirements. Report of joint FAO/WHO/UNO, Expert Consultation. WHO, Technical Report Series 724. WHO, Geneve 1985, (Lit.: č. )

a) Doporučené množství bílkovin vysoké kvality (str.137-138)

Věk

 

[roky]

 

Potřeba bílkovin [g/kg.den]

 

Korekce potřeby bílkovin [%]

 

Pro udržení dusíkové rovnováhy

 

(např. při onemocnění ledvin)

 

bezpečná dávka pro 60 % populace

 

Pro střední fyzickou zátěž

 

(při ideální hmotnosti)

 

bezpečná dávka pro 97,5% populace

 

Při nízké fyzické aktivitě

 

Při velké fyzické aktivitě

 

(těžká práce, pravidelný trénink)

 

0 - 1

 

1,9 - 1,5

 

- 5 až -10

 

1 - 3

 

1,2

 

3 - 5

 

1,1

 

5 - 7

 

1,0

 

7 - 14

 

1,0

 

+ 25

 

14 - 18

 

0,9

 

Dospělí (nad 18)

 

0,6

 

0,75

 

V 1/3 těhotenství

 

0,6 + 1,2 g/den

 

0,75 + 1,2 g/den

 

Ve 2/3 těhotenství

 

0,6 + 6,1 g/den

 

0,75 + 6,1 g/den

 

Ve 3/3 těhotenství

 

0,6 + 10,7 g/den

 

0,75 + 10,7 g/den

 

Při kojení do 6 měs.

 

0,6 + 18 g/den

 

0,75 + 18 g/den

 

Při kojení nad 6 měs.

 

0,6 + 13 g/den

 

0,75 + 13 g/den

 

b) Potřeba esenciálních aminokyselin (strana 121, tabulka číslo 38)

Věk

 

[roky]

 

Potřeba esenciálních aminokyselin

 

[mg/kg.den]

 

Lys

 

Met + (Cys)

 

Thr

 

Trp

 

Ile

 

Leu

 

Phe + (Tyr)

 

Val

 

0 - 7 měs.

 

66

 

42

 

43

 

17

 

46

 

93

 

72

 

55

 

2 - 5

 

58

 

25

 

34

 

11

 

28

 

66

 

63

 

35

 

10 - 12

 

44

 

22

 

28

 

9

 

28

 

44

 

22

 

25

 

Dospělí

 

16

 

17

 

9

 

5

 

13

 

19

 

19

 

13

 


4. biologická hodnota bílkovin v potravinách

 

Stanovuje se dle aminokyselinového složení a stravitelnosti ve srovnání s ideální bílkovinou. Ideální bílkovina z pohledu stravitelnosti je stravitelnost bílkoviny vajec a mléka. Ideální bílkovina z pohledu aminokyselinového složení je bílkovina, která má stejný poměr esenciálních aminokyselin [mg/g] jako je jejich poměr potřeby [mg/kg.den] odpovídající věku. Dříve používané srovnání s bílkovinou vajec je vhodné pouze pro novorozence. Pro lidský organizmus v pozdějším věku je toto srovnání nevhodné, protože neodpovídá jeho skutečné potřebě aminokyselinového složení bílkovin.

 

 

5. potřeba bílkovin dětí ve věku od 3 - 6 roků pří lakto-vegetariánské stravě

 

a) Obsah aminokyselin v uvedených potravinách

 

Potraviny

 

Stravitelnost

 

Obsah esenciálních aminokyselin (mg/g bílkovin)

 

[%]

 

(Davídek)

 

[%]

 

vajec

 

Lys

 

Met + (Cys)

 

Thr

 

Trp

 

Ile

 

Leu

 

Phe + (Tyr)

 

Val

 

Pšenice

 

86

 

28

 

21

 

29

 

12

 

43

 

67

 

48

 

46

 

Žito

 

41

 

16

 

37

 

11

 

43

 

67

 

47

 

52

 

Rýže

 

93

 

40

 

18

 

39

 

11

 

47

 

86

 

50

 

70

 

Hrách

 

78

 

73

 

12

 

39

 

11

 

56

 

83

 

50

 

56

 

Sója

 

69

 

15

 

43

 

15

 

59

 

84

 

54

 

57

 

Mléko kravské

 

95

 

78

 

33

 

44

 

14

 

47

 

95

 

102

 

64

 

Brambory

 

50

 

42

 

37

 

8

 

48

 

113

 

54

 

48

 

b) Směs bílkovin a její stravitelnost v lakto-vegetariánské stravě

 

Potraviny

 

Procento zastoupené potravinou

 

Stravitelnost potraviny

 

[%]

 

vajec

 

[%]

 

ve směsi

 

Pšenice

 

30%

 

Žito

 

5%

 

Rýže

 

10%

 

Hrách

 

13%

 

Sója

 

5%

 

Mléko kravské

 

30%

 

Brambory

 

7%

 

STRAVITELNOST SMĚSI

 

c) Obsah esenciálních aminokyselin ve směsi bílkovin v lakto-vegetariánské stravě dětí ve věku 3 - 6 roků

 

Množství bílkovin

 

[g/den]

 

Obsah esenciálních aminokyselin [%]

 

Lys

 

Met + (Cys)

 

Thr

 

Trp

 

Ile

 

Leu

 

Phe + (Tyr)

 

Val

 

[%]

 

[mg/den]

 

[%]

 

[mg/den]

 

[%]

 

[mg/den]

 

[%]

 

[mg/den]

 

[%]

 

[mg/den]

 

[%]

 

[mg/den]

 

[%]

 

[mg/den]

 

[%]

 

[mg/den]

 

27

 

146

 

150

 

172

 

173

 

264

 

197

 

162

 

250

 

19

 

103

 

106

 

121

 

122

 

186

 

139

 

114

 

176

 

18

 

97

 

100

 

115

 

115

 

176

 

132

 

108

 

167

 

100

 

1003

 

100

 

433

 

100

 

588

 

100

 

190

 

100

 

484

 

100

 

1142

 

100

 

1090

 

100

 

606

 

Potřeba esenciálních aminokyselin dětí ve věku od 3 do 6 roků

 

d) Při lakto-ovo-vegetariánské stavě dětí ve věku od 3 do 6 roků je:

 

(1) limitní aminokyselinou lysin při příjmu 18 g bílkovin za den.

 

(2) potřeba bílkovin bez ohledu na jejich stravitelnost 19 g/den

 

(3) potřeba bílkovin potravy zvýšená o jejich nižší stravitelnost (19 g x 90% stravitelnosti) 21 g/den

 

(4) Výpočet limitní aminokyseliny při veganské stravě

 

Potraviny

 

Procento zastoupené potravinou

 

Obsah esenciálních aminokyselin (mg / 27 g bílkovin)

 

Lys

 

Met + (Cys)

 

Thr

 

Trp

 

Ile

 

Leu

 

Phe + (Tyr)

 

Val

 

Pšenice

 

40%

 

302

 

227

 

313

 

130

 

464

 

724

 

518

 

497

 

Žito

 

5%

 

55

 

22

 

50

 

15

 

58

 

90

 

63

 

70

 

Rýže

 

10%

 

108

 

49

 

105

 

30

 

127

 

232

 

135

 

189

 

Hrách

 

15%

 

296

 

49

 

158

 

45

 

227

 

336

 

203

 

227

 

Sója

 

20%

 

373

 

81

 

232

 

81

 

319

 

454

 

292

 

308

 

Mléko kravské

 

0%

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

Brambory

 

10%

 

135

 

113

 

100

 

22

 

130

 

305

 

146

 

130

 

SOUČTY

 

100%

 

1269

 

540

 

958.5

 

321.3

 

1324.4

 

2141.1

 

1356.8

 

1420.2

 

Obsah aminokyselin v % při celkovém počtu bílkovin ve stravě

 

27 g/den

 

126%

 

125%

 

163%

 

169%

 

273%

 

188%

 

124%

 

235%

 

22 g/den

 

103%

 

102%

 

133%

 

138%

 

223%

 

153%

 

101%

 

191%

 

21 g/den

 

98%

 

97%

 

127%

 

131%

 

213%

 

146%

 

97%

 

182%

 

Při veganské stavě jsou limitními aminokyselinami lysin, metionin a fenylalanin při příjmu 21 g bílkovin za den.

 

(5) Výpočet limitní aminokyseliny při makrobiotické stravě - lysin a metionin při 23 g / den

 

Potraviny

 

Procento zastoupené potravinou

 

Obsah esenciálních aminokyselin (mg / 27 g bílkovin)

 

Lys

 

Met + (Cys)

 

Thr

 

Trp

 

Ile

 

Leu

 

Phe + (Tyr)

 

Val

 

Pšenice

 

40%

 

302

 

227

 

313

 

130

 

464

 

724

 

518

 

497

 

Žito

 

10%

 

111

 

43

 

100

 

30

 

116

 

181

 

127

 

140

 

Rýže

 

30%

 

324

 

146

 

316

 

89

 

381

 

697

 

405

 

567

 

Hrách

 

10%

 

197

 

32

 

105

 

30

 

151

 

224

 

135

 

151

 

Sója

 

10%

 

186

 

41

 

116

 

41

 

159

 

227

 

146

 

154

 

Mléko kravské

 

0%

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

Brambory

 

0%

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

SOUČTY

 

100%

 

1120.5

 

488.7

 

950.4

 

318.6

 

1271.7

 

2052

 

1331.1

 

1509.3

 

Obsah aminokyselin v % při celkovém počtu bílkovin ve stravě

 

27 g/den

 

112%

 

113%

 

162%

 

167%

 

263%

 

180%

 

122%

 

249%

 

24 g/den

 

100%

 

100%

 

144%

 

149%

 

233%

 

160%

 

109%

 

222%

 

23 g/den

 

95%

 

96%

 

138%

 

143%

 

224%

 

153%

 

104%

 

212%

 

Při makrobiotické stavě jsou limitními aminokyselinami lysin, metionin při příjmu 23 g bílkovin za den.

 

e) Výpočet potřeby bílkovin potravy dle WHO

 

Věk dětí

 

3 - 6 r. (g)

 

4 - 6 r. (g)

 

Potřeba referenční bílkoviny (g)

 

18.3

 

19.1

 

Koeficient zvýšení na biologickou hodnotu

 

1.18

 

1.18

 

Potřeba bílkovin potravy (g)

 

21.6

 

22.5

 

f) Hodnocení doporučené dávky živin v uvedených státech

(1) Výpočet koeficientu zvýšení na biologickou hodnotu v USA SRN a Velké Británii (VB)

 

Hodnocené země

 

VB

 

SRN

 

USA

 

Potřeba referenčních bílkovin pro 4 - 6 r. dle WHO

 

19.1

 

19.1

 

19.1

 

Doporučená dávka bílkovin na den (g) pro 4 - 6 r.

 

19.7

 

21

 

24

 

Koeficient zvýšení na biologickou hodnotu

 

1.03

 

1.10

 

1.26

 

6. stanovení energetické hodnoty potravy bílkovin ve stravě

7. stanovení maximálního příjmu bílkovin

8. vymezení rizik z nadbytku bílkovin

Zatímco minimální potřeba bílkovin byla poměrně přesně určena pomocí bilančních studií, otázka bezpečné horní hranice příjmu proteinu nebyla dosud jednoznačně zodpovězena. Při příjmu proteinu , především živočišného (maso) v dávce nad 1.5 – 2.0 g/kg/den byly zjištěny některé orgánové funkční změny. Došlo ke zvýšení glomerulární filtrace v ledvinách při současném zvýšení hladiny dusíkatých katabolitů. K podobným funkčním změnám došlo i v jaterních funkcích. Současně byl pozorován i vzestup krevního tlaku, především v souvislosti se zvýšeným příjmem kuchyňské soli. Výrazně nevhodná je pak kombinace zvýšeného příjmu proteinu s tuky (tučná tmavá masa uzeniny, salámy, krevní produkty).( Citace: manuál prevence v lékařské praxi, SZÚ, 1995).

9. závěry

 

 

TOPlist

NAVRCHOLU.cz