Podpora školního stravování

Úroveň stravování v MS

Úroveň stravování v MS

Zpracovala: Mgr. Miroslava Slavíková
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 417 553 550

Materiál
* dokládá současnou nutriční úroveň stravování v mateřských školách a školních jídelnách
* konkrétně ukazuje příklady jídelníčků, včetně jídelníčku méně běžného s nutričním vyhodnocením
* stručně zmiňuje současné problémy, které vznikají v závislosti na direktivě nutriční části vyhl. č. 48/1993 Sb. o školním stravování
* předkládá porovnání s Návrhem doporučených dávek, včetně jídelníčku dle Návrhu sestaveného
* předkládá porovnání s dávkami EU PRI (dávka PRI je definována jako dávka dostačující k pokrytí potřeb 97% vymezené populační skupiny), včetně jídelníčku
* navrhuje řešení

Uvedené výsledky vycházejí z dlouholetého monitorování nutriční úrovně školního stravování. Vzhledem k rozsáhlosti problematiky nejsou uvedeny všechny souvislosti a detaily, v případě potřeby může být daná problematika doložena detailněji. Pro přehlednost je problematika shrnuta v bodech a doplněná o přílohy.

* Je velice dobře, že v České republice funguje školní stravování, je však nezbytné podniknout kroky k jeho ozdravění. Běžný jídelníček mateřské školy a školní jídelny je uveden v příloze č. 1.
* Současnou nutriční úroveň stravování dokumentuje  příloha č. 2.
* Současné doporučené dávky a tím i školní stravování neodpovídá "zdravé výživě" a současným poznatkům (podrobně Otevřený dopis hlavnímu hygienikovi a příloha č. 3)
* Školní stravování se řídí výživovými normami a spotřebním košem zakotveným ve vyhl. č. 48/1993 Sb. o školním stravování.
* Pro zabezpečení příjmu nutrientů doporučených doporučenými dávkami jsou nutrienty převedeny na dávku sledovaných ukazatelů (potravních skupin). Sledované ukazatele jsou: maso, ryby, mléko tekuté, mléčné výrobky, tuky volné, cukr volný, zelenina celkem, ovoce celkem, brambory, luštěniny.
* Již tento převod není zcela správný, protože požadovaný příjem živin lze zabezpečit i jinými poměry potravinových komodit, než je zde uvedeno. Problematikou spotřebního koše se zabývá příloha č. 4.
* Navíc direktivní přístup k stravovacím doporučením má řadu úskalí - např. striktní doporučení, která sice již nejsou považována za vyhovující, ale jsou stále vyžadována a dále chybějící znalosti kontrolorů z oblasti výživy člověka - příloha č. 5.
* Již cca  6 let se projednává přijetí nových doporučených dávek tzv. Návrh doporučených dávek. Mezi odborníky však stále nepanuje shoda.
* Porovnání současného příjmu živin v MŠ s Návrhem doporučených dávek je uvedeno v příloze č. 6.
* Návrh dop. dávek požaduje snížit příjem bílkovin za zachování současné úrovně příjmu vápníku. Sestavit jídelníček dle těchto požadavků se nám nepodařilo - příloha č.7.
* Porovnání současného příjmu živin v ŠJ s Návrhem doporučených dávek je uvedeno v příloze č. 8.
* Co by znamenalo direktivní přijetí Návrhu dop. dávek formou vyhlášky č. 48? Znamenalo by to nařídit zařazování masa max. 2x v pracovním týdnu. To je velká změna pro strávníky a pravděpodobně by vedla k úbytku strávníků a ohrožení společného stravování jako takového. To je jistě nežádoucí, systém společného stravování by měl být zachován. Nařídit tedy opět direktivně zařazovat maso častěji i napříč vědeckým argumentům a rostoucí epidemii neinfekčních nemocí? Nebo podávat menší porce masa např. 3x týdně?
* Domníváme se, že situace je neřešitelná direktivou. Stát již nemůže garantovat současná doporučení, a proto se přikláníme k názoru zrušit nutriční část vyhl. č. 48/1993 Sb.
* Podobné vyplývá také z  vyjádření dr. Rážové, že paternalistický přístup se neosvědčil - lidé si neváží zdraví, důležitá je spoluúčast občanů na svém zdraví, vlastní zodpovědnost.
* Domníváme se, že do zdravé výživy nelze nutit a do častější konzumace bílkovin, než se dnes ve světě uznává, také ne.
* Navrhujeme nutriční úroveň společného stravování sledovat dle § 15 odst. 2 vyhl. č. 137/2004 Sb. a jídelníčky ovlivňovat na základě odborného doporučení. Dle našich zkušeností se s vedoucími lze dohodnout, za předpokladu vysvětlení požadavku a jejich kontinuálního vzdělávání. Místo spotřebního koše lze používat ke sledování doporučenou pestrost. Pro přiblížení uvádíme doporučenou pestrost, která byla zpracována v březnu 2003 -  příloha č. 9.
* Jako doporučené dávky navrhujeme přijmout dávky EU, jež svou koncepcí zajistí dostatečnou saturaci živinami pro 97% populace a jejichž odborné zázemí je vědecky podloženo. Vycházejí z fyziologických potřeb organismu a nejsou navýšeny o tzv. "potřeby prevence". Problematika působení jednotlivých živin v prevenci různých onemocněních není uzavřena ani jednoznačná. Porovnání nabídky živin v současnosti s požadavky dávek EU je uvedeno v  příloze č. 10.
* Dle dávek EU PRI byl sestaven jídelníček (příloha č. 11). Maso bylo zařazeno 4x během 10 pracovních dní. Příjem živin vyšší než PRI nemusí být na závadu - důležité je, aby nebyla překročena dávka horního bezpečného limitu. Jídelníček dle PRI lze sestavit. Vysoká vychází dávka fosforu, hlavním zdrojem jsou mléčné výrobky a přílohy. Vzhledem ke zdrojům fosforu se domníváme, že jeho příjem nemůže být snížen na požadovanou úroveň. Jako akceptovatelný a dokonce pěkný hodnotila jídelníček zástupkyně vedoucích školních jídelen v Teplicích.
* Navrhujeme, aby jídelny vařily 2 obědy na výběr (stačilo by i dva dny v týdnu) - ti kdo by chtěli jíst dle světových doporučení by maso jedli cca 2x týdně a další dny by měli možnost bezmasého oběda s dostatkem zeleniny. Ti kdo preferují maso by měli možnost např. 4x týdně. Jídelníček lze pro ulehčení přípravy sestavovat tak, že bude stejná příloha.
* Takto by mohli být spokojení všichni. Vše výše uvedené bylo konzultováno s vedoucími školního stravování.
* Pracovníci oddělení hygieny dětí a dorostu by mohli sehrát důležitou roli během státního zdravotního dozoru, kdy by sledovali a hodnotili nutriční úroveň školního stravování. Neboť strava je mohutným faktorem ovlivňujícím zdraví populace a může významně pomoci v řešení epidemie neinfekčních onemocnění. Konkrétní výsledky hodnocení jídelníčků školských zařízení můžeme doložit. Pro srovnání: v roce 1998 bylo průměrně nabízeno ve školních jídelnách Teplicka 180 mg cholesterolu na strávníka a den. V současné době to je v průměru 131 mg.
* Jsme si vědomi nepřesností, které mohou vzniknout díky shrnutí takto rozsáhlé problematiky do tohoto materiálu a díky zjednodušeným formulacím. Každému z bodů by bylo možno věnovat několik samostatných stránek. Potřebné údaje můžeme samozřejmě doplnit.

Shrnutí:
* Nové poznatky z oblasti výživy člověka musí být zařazeny do praxe.
*  Výsledky nutričních studií jsou často rozporuplné, ale v zásadě se shodují v jednom - snížit maso a zvýšit potraviny dodávající polysacharidy.
* Vzhledem k faktu, že v reálném životě konzumujeme celé potraviny, ne živiny, nemohou tabulkové doporučené dávky vystihnout komplexní působení stravy, vzájemné interakce apod. Neměly by tedy být nařizovány direktivně.
* Dávky nemusí být tak vysoké, ale funkční.
* V první fázi by věci pomohlo zrušení nutriční část vyhl. č. 48/1993 Sb, odborníci se shodují, že neodpovídá zdravé výživě.
* Doporučujeme přijmout dávky EU.
* Bylo by vhodné vydat např. formou metodického pokynu HH doporučenou pestrost, dále pak vysvětlit důvody změn ve školním stravování.
* A následně upravit receptury.
* Vzdělávat  pracovníky hygienické služby (oddělení hygieny dětí a dorostu) i vedoucí stravování v oblasti výživa člověka.
Příloha č. 1
Jídelníček mateřské školy je uveden v Otevřeném dopise HH

Jídelníček ve školní jídelně

polévka

hlavní jídlo

zelenina, ovoce, moučník

nápoj

hovězí s rýží

hovězí svíčková na smetaně, houskové knedlíky

 

džus, mléko

hovězí s játrovými knedlíčky

kuřecí rolka, bramborová kaše

salát z obou zelí

ovocný čaj, mléko

 z kysaného zelí s párkem

zapečené těstoviny s masem a květákem

sterilovaná okurka

sirup, ovocné mléko

hovězí s celestýnskými nudlemi

pečené karbanátky, brambory

kompot

čaj s citronem, ovocné mléko

slepičí s domácími nudlemi

bretaňské fazole, chléb

 

minerálka, ovocné mléko

pórková

hovězí pečeně znojemská, rýže

 

ovocný čaj, mléko

z vaječné jíšky

zeleninový nákyp s masem, brambory

salát Tiva

džus, ovocné mléko

hovězí s kapáním

zbruf se sýrem, těstoviny

knuspi s jogurtem

čaj s citronem, mléko

vločková

zapečené rybí filé s pórkem, brambory

salát z červeného zelí

mátový čaj, ovocné mléko

frankfurtská s bramborem

žemlovka s tvarohem a jablky

mrkev

kakao, šípkový čaj

krupicová s vejcem

segedínský guláš, houskové knedlíky

 

džus, ovocné mléko

čočková

srbské rizoto se sój. masem

zelný salát s jablky a mrkví

čaj s medem, ovocné mléko

hovězí se sýrovým kapáním

hovězí pečeně na česneku, bramborové knedlíky, dušený špenát

 

sirup, mléko

masový krém

čočka na kyselo, vařené vejce

zelný salát s paprikou a mrkví

minerálka, ovocný čaj. ovocné mléko

ze špenátu

holandský řízek, bramborová kaše

mrkvový s jablky

džus, mléko

hovězí s těstovinovou rýží

pečené kuře, brambory

salát z červené řepy

minerálka, ovocné mléko

drožďová

mexický guláš, rýže

pomeranč

džus, mléko

rajčatová s vločkami

rybí karbanátek se sýrem, brambory

salát Tiva

čaj s citronem, ovocné mléko

česneková s pohankou

špagety po Milánsku se sój. masem

ovocný jogurt

džusy, mléko

hovězí s corny

hovězí maso vařené, rajčatová omáčka, houskové knedlíky

jablko

čaj s citronem, ovocné mlékoPříloha  č. 2
K hodnocení jídelních lístků školských zařízení byl použit výpočetní program Nutricom. Sledován byl trojpoměr hlavních živin a 13 dalších nutričních ukazatelů.
V roce 2002 bylo zhodnoceno celkem 18 měsíčních jídelních lístků mateřských škol a 25 měsíčních jídelních lístků školních jídelen. V roce 2003 a během prvního čtvrtletí roku 2004 bylo zhodnoceno 30 měsíčních jídelníčků mateřských škol  a 16 jídelníčků školních jídelen.
Trojpoměr hlavních živin v MŠ je v mezích tolerance.
Následující graf prezentuje nutriční úroveň stravy v mateřských školách v obou sledovaných časových obdobích. Sledován je  obsah živin v jídelníčcích nabízených v MŠ - tedy přesnídávka, oběd, svačina, což činí 60% denní doporučené dávky. Množství živin obsažené v jídelníčcích je porovnáno s hodnotou na úrovni 60% příslušné denní doporučené dávky živin (v grafu znázorněno červenou čárou).

Graf (dodat)

Z grafu je patrné, že v obou obdobích nejsou v plnění sledovaných živin významné rozdíly. Zvýšilo se plnění vitamínu C a naopak poklesla nabídka cholesterolu. Změna však není statisticky významná.
Při toleranci ± 20% dochází k plnění přísunu energie, rostlinných bílkovin, tuků, sacharidů, fosforu, železa, vitamínů B1, B2, vitamínu C. Vyšší, avšak stále v mezích tolerance, je nabídka cholesterolu. Naopak jako nízká se jeví nabídka živočišných bílkovin.

Naše doporučené dávky však stále rozlišují živočišné a rostlinné bílkoviny. Toto rozlišení se již v jiných světových doporučeních nepoužívá, hodnocena je bílkovina potravy, s doporučeným poměrem živočišných a rostlinných bílkovin 1:1 (jak je také uvedeno v Návrhu nových DD).
Živočišných bílkovin je u nás pro MŠ doporučeno 24g a rostlinných bílkovin 12g (60% denní doporučené dávky). Celkem tedy 36g v poměru 2:1 ve prospěch živočišných bílkovin. V Návrhu nových DD je pro MŠ navrženo celkem 21g bílkovin. V současné době je průměrný přívod bílkovin v mateřských školách 28g na dítě a den (60% DDD), což je podstatně více než je doporučováno v s námi srovnatelných zemích.
Mezinárodní srovnání denní doporučené dávky bílkovin pro děti 4-6 let


Školní jídelny
Trojpoměr hlavních živin ve školních jídelnách není při toleranci ± 2% v mezích tolerance. Navýšeny jsou tuky na úkor sacharidů.

Následující graf prezentuje nutriční úroveň stravy ve školních jídelnách v obou sledovaných obdobích. Sledován je obsah živin v jídelníčcích nabízených v ŠJ - tedy oběd, což činí 35% denní doporučené dávky. Množství živin obsažené v jídelníčcích je porovnáno s hodnotou na úrovni 35% příslušné denní doporučené dávky živin (v grafu opět znázorněno červenou čárou).

Graf (dodat)

Z grafu je patrné, že ve sledovaných obdobích nedošlo k významným rozdílům v plnění sledovaných živin kromě zvýšení nabídky vitamínu C a snížení cholesterolu. Zvýšení nabídky vitamínu C a snížení nabídky cholesterolu je statisticky významné (p<0,003, p<0,006).
Při toleranci ± 20% dochází k plnění přísunu energie, živočišných i rostlinných bílkovin, tuků, sacharidů, vitamínů B1, PP a C. Vyšší, avšak stále v mezích tolerance, je nabídka fosforu. Vysoká je nabídka železa a cholesterolu. Velice nízká je nabídka vápníku a vitamínu B2.

Příloha č. 3
Na tomto místě by bylo možné citovat celou řadu prací a jistě i dlouho diskutovat. Uvádíme jedno z posledních a vědecky podložených doporučení: American Cancer Society (ACS) vydala v roce 2002 aktuální a celosvětově nejrenomovanější výživová doporučení pro prevenci rakoviny. Kvalita doporučení je dána především striktním podložením každého doporučení vědeckými důkazy.
Důraz je kladen a dostatečný pohyb, a také na rizikové faktory jako obezita a alkohol. V ještě nepříznivějším světle než dříve se jeví maso. Jako méně důležitý než dříve se jeví celkový přísun tuků a také význam vlákniny není zcela jasný. Je zdůrazňován význam přirozených potravinových zdrojů nejrůznějších vitamínů, minerálních látek, ochranných faktorů, přičemž umělé zdroje ve formě suplement se jeví až na výjimky jako málo účinné.


Příloha č. 4
Z nutričního hlediska lze spotřebnímu koši vytknout následující:
* Maso a ryby jsou dva různé ukazatele. V současné době tedy dojít k zvýšení konzumace ryb na úkor masa, což je žádoucí z hlediska zdravé stravy.
* Tekuté mléko a mléčné výrobky jsou dva různé ukazatele. Nemůže tedy docházet k jejich záměně. Např. pro školní jídelnu je často obtížné naplnit ukazatel tekuté mléko, neboť děti si většinou kupují školní mléko k svačině a nemají zájem o další mléko k obědu.
* Spotřební koš nesleduje konzumaci obilovin, které vždy byly a ve všech doporučení jsou základem stravy.  
* Jako nevyhovující se jeví uvedený spotřební koš pro vegetariánskou výživu, neboť:
-  u vajec požaduje denně zařazení 15 (není známo v jakých jednotkách)
- na více než dvojnásobek zvyšuje doporučení pro mléčné výrobky
- doporučení pro příjem zeleniny a ovoce zvyšuje minimálně
- jako nedostačující se jeví příjem luštěnin

Příloha č. 5
Níže je uveden  jídelníček mateřské školy, která se snažila jídelníček ozdravit. Aniž by bylo provedeno kontrolní zhodnocení, byl jídelníček označen za deficitní a pracovníci mateřské školy vyzváni k nápravě.
Několikrát jsme se sami setkali s tím, že kontrolní pracovníci ČŠI neměli nutriční znalosti. Např. přestože spotřební koš masa jídelna plnila na 120%, inspektoři vytkli zařazení bezmasého oběda.
V tomto případě je obsah bílkovin i vápníku v jídelníčku dokonce vyšší než je průměrné množství bílkovin a vápníku v jídelníčcích mateřských škol.

přesnídávkanápojpolévkahlavní jídlozeleninanápoj svačinanápoj
žitný chléb, pom. z veget. paštiky, pórekbílá kávaborščžemlovka s jablky, tvarohem a kokosem,jablkomlékochlebánek, šunková pěna s jarní cibulkoučaj
chlebánek, drožďová pom. s oves. vločkami, okurkakakaopórková s kapánímpeč. moravský vrabec, dušené zelí,graham. knedlík džuschlebíček Racio s polevou, kiwičaj
sój. jogurt s kukuřičnými lupínky, bisquitčajkapustová s bramborem a žitnými klíčkykrůtí na paprikách a rajčatech, rýže Naturalzel. oblohadžusgrah. houska, pom. z lučiny s kuskusem, rajčeovocné mléko
chléb Maroko, pomazánky s tofu a zeleninou, kedlubnamalcaobrokolicová s mlékem a opeč. houskouzap. filé s vejci a sýrem, bramb. kašemrkvový salátčajhroznové víno, perník bisquit s polevoučaj
chléb Maroko, drůbeží pomazánky, jarní cibulkakáva Caroze sój. bobů s Tebizap. brambory se špenátem a zeleninou+lněná semínka čajmakovec s dýň. a slun. jádrymléko
žitný chléb, rybí pom., jarní cibulkabikávazelná s klaso masemgrah. kynutý táč s višňovou náplní a posýpkou,banángrankochlebánek + vejce, šunka, rajče, eidamčaj
žitný chléb, budapešťská pom., paprikakaolarhrachová s opeč. vekouzapečené filé s paprikami a rajčaty, bramb. kašeokurkový salátdžusperník busquit s jog. polevou, pomeranččaj
ovocný jogurt s musli, perník busquitčajvločkovámexický guláš, rýže Natural ovocný čajgraham houska, sýrová pom. s kopremmléko
chléb maroko, pom ze sój. bobů se zeleninou,okurkamalcaozeleninová s kuskusemkoprová omáčka, vejce, brambor čajjablko, Racio jazýčkyčaj
chléb Maroko, tvaroh. pom. se zeleninou, jarní cibulkakáva Carokedlubnová s žitn. klíčkypečené kuře, šoulet se zeleninousalát z čínského zelíčajmakovec s dýň. a slun. jádrymléko
graham, sardinková pom, jarní cibulkabílá kávamasová s vejcikrup. kaše se skořicíkompotčaj s citronemchlebánek, mozaiková pom, kedlubnačaj
chlebánek, sýrová s ořechyovocné mlékoz cizrny s Tebikrůtí rizoto se zeleninourajčatový salátdžussýr. chlebíček, jablkočaj
ovoc. jogurt, loupáčekčajčesneková s peč. MacesTomi maso v rajč. omáčce, špagety se sýrem ovocný čajchléb Maroko, pom. z hrašky s paprikoumléko


Nutriční zhodnocení výše uvedeného jídelníčku

Nutrientobsah v navrženém jídelníčku,  průměr% plnění  dop. dávek živin
Energie celkem:3508 kJ83
Bílkoviny živočišné16 g70
Bílkoviny rostlinné13,4 g112
Bílkoviny celkem30,4 g84
Tuky26g79
Vápník463 mg85
Fosfor635 mg117
Železo6,4 mg89
Vitamín B10,41 mg96
Vitamín B20,522mg87
Niacin4,44 mg67
Vitamín C23,3 mg70,6
Cholesterol94 mg92

Příloha č. 6
Následující tabulka porovnává průměrný obsah živin v jídelníčcích dětí v mateřských školách (3-6 let) s doporučenou dávkou živin (přepočteno na 60%), dále s Návrhem doporučených dávek živin (60%). Z Návrhu doporučených dávek byly použity hodnoty pro děti 7-10 let (Turek, 1999).
    Zjištěné hodnoty berme prosím orientačně. Vždy v levém sloupci je uvedeno 100% doporučené dávky.
Porovnání současného příjmu živin v mateřských školách s Návrhem doporučených dávek

 průměrný současný příjem živin% plnění denní doporučené dávky% plnění Návrhu doporučených dávek
 
živina
energie (kJ)345382,6700097,55900
živočišné bílkoviny (g)1770,940  
rostlinné bílkoviny (g)11,293,620  
bílkoviny celkem (g)28,282,360134,335
tuky (g)27,483,45591,350
Ca (mg)38471,490071,1900
P (mg)568,9105,8900135,2700
Fe (mg)6,286,512206,15
vitamín C (mg)30,6935578,565


Pokud bychom současnou nabídku živin vztáhly k Návrhu doporučených dávek, zjistíme, že je překročena nabídka bílkovin, fosforu a významně železa. Naopak nedostačující je nabídka Ca, vitamínu B1, C a niacinu.
Rozdíl v současném příjmu bílkovin a návrhem je 7g bílkovin na dítě a den v MŠ (60% denní doporučené dávky). Za dvacet pracovních dní v měsíci je to 140g bílkovin. Nejvýznamnějšími zdroji bílkovin je maso a mléčné výrobky. Doporučená dávka vápníku zůstává i v Návrhu dop. dávek poměrně vysoká a nemůže tak dojít ke snížení nabídky mléčných výrobků. Za zdroj bílkovin, které je třeba snížit, musí být považováno maso.
Průměrný obsah bílkovin v mase je 20g/100g. Průměrná porce syrového masa v MŠ je 50g. Muselo by tedy dojít ke snížení cca o 14 porcí masa k obědu během 20 pracovních dní. Maso by pak bylo jako hlavní pokrm zařazováno přibližně 1-2x týdně, v závislosti na obsahu mléčných výrobků v jídelníčku, a tím i mléčných bílkovin.

Příloha č. 7
Sestavili jsme 10 denní jídelní lístek. Během deseti dnů bylo 4x zařazeno maso (drůbež, ryba, hovězí, vepřové). Mléčné výrobky byly zařazeny v takovém množství, aby byla naplněna požadovaná dávka vápníku.


10 denní jídelníček sestavený dle nutričních požadavků Návrhu doporučených dávek.
 
přesnídávkapolévkahlavní jídlozelenina, ovocesvačina
moskevský chléb, sýrová pomazánka s nivou, rajče, čajzeleninovásegedínský guláš, houskový knedlík, džusjablkoovocný salát, čaj
krupicová kaše, jablko, čajhrachová polévkazeleninové rizoto, čajmrkvový saláttmavý chléb, máslo, rajče, mléko
rohlík, jogurt, bikavakrupicová s vejcirybí filé na kmíně, bramborová kaše, čajjablkocornflakes, pomeranč, mléko
máslo, šunka, mrkev, šv. čajgulášovásmažený květák, brambory, šťávaokurkový saláttvarohový šáteček, kakao
veka, droždová pom., paprika, bikavahovězí s těstovinoušpagety se zel. omáčkou s houbami a sýrem, šťávamüsli tyčinkaknackebrot s lučinou a pažitkou, mléko
tmavý chléb, zeleninová pom., kiwi, kakaokvětákovákuře na česneku, špenát, brambory, vitaminizovaný nápoj rohlík, máslo, med, kakao
chléb, rybí pom., rajče, čajzeleninová s drožď. knedlíčkybuchtičky s krémem, mlékopomerančdalamánek, pom., máslo, okurka, mléko
loupák, jablko, mlékohrstkovágrenadýrský pochod, minerálkasalát z čínského zelísýrové tousty, ředkvičky, mléko
chléb, tvarohová s kapií, pomeranč, čajhovězí s kapánímhovězí znojemská pečeně+rýže, džusmandarinkamrkvový salát s jablky, čaj
chléb, špenátová pom., jablko,bikavapórkováfazolový guláš, chléb, čajjablkopuding, kiwi, šv. čaj


Výsledky nutričního rozboru výše uvedeného jídelníčku:
Hodnoceno jako 60% celodenní dávky

Nutrient

obsah v navrženém jídelníčku,  průměr

% plnění Návrhu dop. dávek živin

Energie celkem:

3542 kJ

 

100

Bílkoviny živočišné

15,3 g

Bílkoviny rostlinné

13,2 g

 

Bílkoviny celkem

28,5 g

135,7

Tuky

25,2g

83,3

Vápník

427,4 mg

79,2

Fosfor

594 mg

141,4

Železo

6,2 mg

206

Vitamín B1

0,43 mg

71,6

Vitamín B2

0,545 mg

82,6

Niacin

4,63 mg

64

Vitamín C

29, 7 mg

 

76,2

Cholesterol

87,9 mg

 
    Zjistili jsme, že příjem bílkovin by byl na úrovni 28g za den v jídelně MŠ, což je stejné množství jako v současné době. Je to způsobeno tím, že nyní není plněna dop. dávka vápníku, je tedy nižší konzumace mléčných výrobků, a proto je nižší celkový příjem bílkovin. Z pokusu o sestavení jídelníčku vyplývá, že při zachování současných požadavků na plnění vápníku nelze dosáhnout snížení bílkovin na navrhovanou úroveň. Neboť nelze snížit přísun mléčných výrobků.
Nebo raději přistoupit k nižšímu doporučení pro vápník?
Faktem je, že problematika prevence osteoporózy je velice komplexní a jistě ji nelze zjednodušit na rovnici typu: výše příjmu vápníku = dostatečná saturace kostní hmoty vápníkem.
Na metabolismus vápníku má značný vliv poměr k fosforu, poměr k hořčíku, pohyb, celkový životní styl a další.
Některé práce uvádějí, že také vlivem nadbytečného konzumu živočišných bílkovin dochází k vyplavování vápníku z kostí. K problematice však nebylo zaujato jednotné stanovisko.
 
Příloha č. 8
Porovnání současného příjmu živin ve školních jídelnách s Návrhem doporučených dávek

živina

průměrný příjem živin

(n = 41)

% plnění denní doporučené dávky

% plnění Návrhu

doporučených dávek

energie

(kJ)

3544,3

87

         9000

136,8

         7400

bílkoviny živočišné (g)

18,1

95,6

45

 

 

bílkoviny rostlinné

(g)

13,4

88,4

30

 

 

bílkoviny celkem(g)

31,5

92

          75

200

45

tuky (g)

28,8

98,2

65

137

60

Ca (mg)

280,2

59,9

         1100

80

         1000

P (mg)

541,7

118,6

         1100

140,5

         1100

Fe (mg)

7,8

129,2

14

222,8

             10

vitamínC (mg)

28

91,2

60

123

65

TOPlist

NAVRCHOLU.cz