Podpora školního stravování

Podpora MŠ Hrabačov od ČSVV

Věc: Informace o spolupráci ČSVV s MŠ Hrabačov


Vážený pane starosto!
Obracíme se na Vás na základě informace o uvažovaném zrušení MŠ Hrabačov. Rádi bychom tímto dopisem přiložili argument na misku vah, představující rozhodnutí dále provozovat toto školské zařízení, které je v ČR výjimečné. Podle sdělení MŠMT ČR dnes existují v ČR pouze dvě mateřské školy (MŠ Božetěchova, Brno a MŠ Hrabačov) , které se oficiálně hlásí k alternativnímu stravování a usilují o soulad s vyhláškou MŠMT ČR o školním stravování č. 48/1993 Sb.
V diskusi, která se snaží vyřešit nesoulad doporučení této vyhlášky s posledními výsledky světového bádání v oboru zdravé výživy, zastává Odborná skupina pro nutrici (OSpN) České společnosti pro výživu a vegetariánství (ČSVV) stanovisko Lékařského výboru pro zodpovědnou medicínu - Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM), které je vyjádřeno v přiloženém návrhu: "Doporučené změny základních dietetických doporučení pro obyvatele USA".
Stanoviska PCRM dnes podporuje přes 5 000 lékařů a 100 000 laiků (PCRM založen 1985).
V únoru 2000 se uskutečnilo jednání svolané ředitelem Státního zdravotního ústavu Doc. MUDr. Jaroslavem Křížem ve smyslu žádosti České společnosti pro výživu a vegetariánství ve Státním zdravotním ústavu na téma: "Posouzení návrhu doporučených dávek živin a energie pro alternativní stravování dětí ve věku 3 - 6 roků a hodnocení vegetariánské stravy dětí". V těchto dnech uzavírá OSpN ČSVV doplňování podkladů souladných se stanoviskem PCRM k tomuto návrhu.

Na vědomí:
Jaroslava Jiroušová; ředitelka MŠ Hrabačov, 514 01 Jilemnice
MUDr. Tmějová; Kraj. hygienická stanice , Habrmanová 19, Hradec Králové

Vážený pan,
PaedDr. Václav Hartman, starosta
Masarykovo nám. 82
514 01 Jílemnice
Po stanovení doporučených dávek živin pro alternativní stravování bude třeba vypracovat soubor receptů a návodů na skladbu jídel, které budou těmto doporučeným dávkám živin odpovídat a současně budou senzoricky zajímavá i pro konvenčně se stravující. To bude velmi těžký úkol, který nebude možné realizovat pouze v kanceláři, ale bude třeba vše "odladit" přímo ve stravovacích provozech. MŠ Hrabačov dnes představuje v tomto smyslu výjimečně obsáhlou zásobárnu zkušeností, které mohou tento proces velmi významně zkrátit.
Jsme proto přesvědčení, že je celospolečensky velmi důležité stravovací provoz MŠ Hrabačov zachovat nejméně do doby, než se podaří v něm nashromážděné zkušenosti předat dalším školským zařízením. Paní Jaroslava Jiroušová je vedoucí řešitelkou projektu ČSVV, který řeší aplikaci nových doporučených dávek živin pro alternativní stravování ve školních jídelnách.
S pozdravem
Jaroslav Škvařil
předseda ČSVV
MUDr. Zbyněk Lunáček
vedoucí OSpN ČSVV

Přílohy:
1. Stanovisko Lékařského výboru pro zodpovědnou medicínu - Physicians Committee for Responsible Medicine (PCRM)
2. Pozvánka na Valnou hromadu ČSVV
3. Prohlášení ČSVV

Na vědomí:
Jaroslava Jiroušová; ředitelka MŠ Hrabačov, 514 01 Jilemnice
MUDr. Tmějová; Kraj. hygienická stanice , Habrmanová 19, Hradec Králové

TOPlist

NAVRCHOLU.cz