Doporučené informace

Nová výživa - napsali o knize

 Napsali o knize

"V této vydavatelské události desetiletí poskytuje John Robbins informace i povzbuzení potřebné k tomu, abychom přehodnotili náš pohled na zdraví svého těla a své planety. Tato kniha změní váš život. Odvážná a průkopnická, důkladně vědecky podložená a poutavě psaná, je povinnou četbou pro každého, kdo jí."
    Joanna Macy, autorka knihy Coming Back to Life (Návrat k životu)

  "V Revoluci v jídle pokračuje John Robbins ve svém převratném výzkumu osobních i celospolečenských škodlivých důsledků moderního způsobu stravování. Naše jídelní zvyklosti jsou nejtěžšími závislostmi, se kterými se potýkáme. Zachraňte svůj život. Zachraňte svět. Nechte se vést touto knihou."
    James Redfield, autor knihy The Celestine Prophecy (Celestinské proroctví, č. vyd. Knižní klub 1 995)

  "Člověka, jenž mne vede k tomu, abych jedl způsobem, který kultivuje duchovní uvědomění, bych nazval prorokem. John Robbins mi ukazuje světlo na konci tunelu a zároveň dává morální kompas. V dnešní době má pravda málo spojenců. Mám k Johnu Robbinsovi hlubokou úctu a přidávám se k němu ve víře, že způsob, jakým se stravujeme, má podstatný dopad na životní prostředí naší planety. Myslím, že je nejvyšší čas udělat revoluci v jídle."
    Woody Harrelson, filmová a televizní hvězda

  "Ostrým hrotem svého pera-meče propichuje John Robbins bubliny mýtů a lží, které každým rokem přivádějí miliony Američanů do hrobu. Revoluce v jídle vám poradí, jak si zachránit a prodloužit život, ukáže, jak můžeme všichni snadno pracovat na zmírnění utrpení na Zemi, a přinese vám živoucí pocit vitality a zdraví. Je jednou ze vzácných a skutečně transformativních knih: Kupte si ji, přečtěte a podělte se o ni se všemi svými známými!"
    Thom Hartmann, autor knihy The Last Hours of Ancient Sunlight (Poslední hodiny svitu slunce dávnověku)

  "Revoluce v jídle, provokativní a působivá kniha, přináší jedno z nejdůležitějších poselství naší doby. Jasně a přesvědčivě předkládaná fakta zanechají čtenáře otřeseného, ale inspirovaného. Robbins zdůrazňuje moc, kterou mohou mít jednotlivci, hlasují-li svými vidličkami a noži pro záchranu svou i planety. Kniha přímo volající po tom, abyste ji dali rodině, přátelům a kolegům. Vřele doporučuji."
    Suzanne Havala, autorka vyjádření Americké dietetické asociace o vegetariánských dietách z let 1 988 a 1 992 a autorka knih Being Vegetarian for Dummies (volně přel. Vegetariánství polopatě) a The Natural Kitchen (Přírodní kuchyně)

  "Tato důležitá kniha nám připomíná spojitost mezi naší osobní volbou a zájmem o životní prostředí. Na mé cestě k veganství zesílilo celé mé tělo, mysl, srdce a duše. A neuvěřitelná radost pramenící z vědomí, že snižuji škodlivý dopad svého jednání na tuto překrásnou planetu, mne naplňuje způsobem, jakým masitá a mléčná strava nikdy nemohla a moci nebude."
    Julia Butterfly Hill, ekologická aktivistka, autorka knihy The Legacy of Luna (Odkaz Luny)

  "John Robbins to dokázal znovu. Revoluce v jídle je poutavým dílem navazujícím na Dietu pro novou Ameriku1. Začal jsem číst a nemohl jsem knihu odložit. Obzvláště mne zaujaly kapitoly o genetickém inženýrství. Robbins vysvětluje situaci lépe než kdokoli, koho jsem měl kdy možnost slyšet. Pro statisíce lidí jako jsem já, jejichž životy byly Robbinsovou prací navždy změněny, je Revoluce v jídle POVINNOU ČETBOU. Světové převraty bývají záležitostí partyzánů. Tato revoluce je NAŠE. Prostý výběr jídla je tím, co radikálně ovlivní svět kolem nás."
    Adam Werbach, bývalý president klubu Sierra

  "Skvěle napsaná Revoluce v jídle je pozoruhodná kniha napsaná pozoruhodným člověkem. Otevřela mi oči i srdce. Mimo to je to kniha, která může zachránit naše životy."
    Riane Eisler, autorka knih The Chalice and the Blade (Číše a meč; č. vyd. Lidové noviny 1 995) a Tomorrow´s Children (Děti zítřka)

  "Hnutí za zdravé životní prostředí se stalo v naší době velmi silným. Touto knihou John Robbins pokračuje dál ve své úloze jednoho z jeho nejvýmluvnějších a nejzřetelnějších vůdců."
    Fritjof Capra, autor knihy The Web of Life (Síť života)

  "Tato zásadní kniha, překrásně napsaná a snadno stravitelná, je skvělým čtením pro každého kdo má tělo, mysl a srdce. Revoluce v jídle je nejpozitivnější knihou desetiletí."
    Ingrid Newkirk, presidentka hnutí Lidé za etické zacházení se zvířaty (PETA - People for Ethical Treatment of Animals)

  "Revoluce v jídle je takřka bezednou studnicí poutavých a objevných informací. Šokujícím a zároveň fascinujícím způsobem Robbins ukazuje, jak jídlo, které vyrábíme, funguje jako osudový spojovací článek mezi naším individuálním zdravím a zdravím planety, která nám dává život. Zvláštní sílu má jeho dobře zdokumentovaná zpráva o dílu zkázy, které vykonává masný průmysl na všem - od našich tepen po zásobárny spodní vody."
    Ed Ayres, vydavatel časopisu WorldWatch, autor knihy God´s Last Offer (Poslední nabídka Boha)

  "Ještě jednou nám John Robbins umožňuje nalézt cestu v bludišti informací o výběru stravy a o potravinářské výrobě. Jeho důkladný výzkum a vizionářský rozhled jsou darem pro ty z nás, kteří si přejí vybírat své jídlo moudře. Osobně shledávám mimořádně užitečným jeho pohled na mnohé populární diety dneška."
    Ann Mortifee, vokální umělkyně a skladatelka

  "Revoluce v jídle završí, co Dieta pro novou Ameriku začala. Je to fascinující kniha. Dejte ji každému, na kom vám záleží."
    Howard Lymyn, president organizace EarthSave, autor knihy Mad Cowboy (Šílený kovboj)

  "Odhalením množství ohromujících fakt, která by potravinářský průmysl rád udržel v tajnosti, John Robbins ukazuje, jak zdravý způsob stravování prospívá nejen nám, ale i životnímu prostředí. Vynikající četba nezbytná pro všechny, kdo chtějí žít zdravý život a pomoci učinit svět lepším místem."
    Peter Russel, autor knih Waking Up in Time (Probudit se včas) a From Science to God (Od vědy k Bohu)

  "Revoluce v jídle se objevila v pravý čas, aby nám ukázala cestu ke zdravým dietám a zdravým farmám. Čtivá, provokující, brilantní a úžasná - toto je ta pravá kniha pro zdraví vaší rodiny."
    Brent Blackwelder, president organizace Přátelé Země

  "V Revoluci v jídle John Robbins poukazuje na to, že typická ,americká dieta' je spojena nejen s nepříznivými důsledky pro lidské zdraví, ale též s odsouzeníhodným zacházením se zvířaty a nenapravitelným poškozováním naší země a vody. Kniha plná překvapivých faktů a provokativních vhledů je působivým čtením pro každého, kdo se zajímá o zdravou výživu, o zacházení se zvířaty, či zkrátka a jednoduše o osud planety."
    MUDr. David L. Katz, M.P.H., lékařská fakulta university v Yale

  "Revoluce v jídle Johna Robbinse je nepochybně nejsrozumitelnější vědecky podloženou studií o společenských, etických a zdravotních aspektech zdravého způsobu stravování. S otevřeností a soucitem provází autor čtenáře labyrintem deziformací z oblasti reklamy a propagandy potravinářského průmyslu. Chcete-li vědět, jak zaručit svému tělu optimální zdraví, nalaďte se na informace Revoluce v jídle."
    Dave Scott, šestinásobný mistr světa v triatlonu v závodě ,Ironman' (železný muž), autor publikace Dave Scott´s Triathlon Training (Triatlonový trénink Davea Scotta)

  "John Robbins to znovu dokázal! Revoluce v jídle je působivým a provokativním odhalením politické, ekonomické a sociální reality současného způsobu stravování. Vyzývá a inspiruje nás, abychom přijali zodpovědnost za svá vlastní rozhodnutí a zasadili se o změnu k lepšímu."
    Vesanto Melina a Brenda Davis, dietetičky, spoluautorky knih Becoming Vegetarian (Jak se stát vegetariánem) a Becoming Vegan (Jak se stát veganem)

  "Revoluce v jídle je tím nejsrozumitelnějším a nejpřesvědčivějším argumentem pro vegetariánskou stravu jakožto plnohodnotnou výživu člověka. Váš život a budoucnost lidstva mohou záviset na rozšíření Robbinsovy životně důležité zprávy."
    MUDr. John McDoughall, ředitel McDoughallova programu v St. Helena Hospital, autor deseti národních bestselerů a moderátor národní televizní show McDoughall, MD (MUDr. McDoughall)

  "V Revoluci v jídle nám John Robbins znovu otevírá oči a probouzí naše srdce. Jeho vize zdraví prospěšného, ekologicky šetrného způsobu stravování dává naději a směr pro ,výživnou' a udržitelnou budoucnost."
    MUDr. Michael A. Klaper, ředitel Institutu nutričního vzdělání a výzkumu

  "John Robbins je moudrý muž. V poutavé knize Revoluce v jídle sdílí svou moudrost způsobem, který zasáhne naše srdce i mysl. Dává nám zažít dobrý pocit z toho, když jíme se soucitem, tak, že vyživujeme své tělo i duši. A jeho pátrání v oblasti bezpečnosti geneticky modifikovaných potravin je povinnou četbou pro každého, komu záleží na zdraví a na životním prostředí."
    Craig Winters, výkonný ředitel Kampaně za označování geneticky upravených potravin

  "Nepostradatelné čtení pro toho, komu záleží na tom, co jí. Kniha Johna Robbinse vám poradí, jak hlasovat - vidličkou a nožem - pro udržitelný, zdravý a humánní svět."
    Ronnie Cummins, národní ředitel Asociace organických pěstitelů a spoluautor knihy Genetically Engineered Food (Geneticky upravené potraviny)

  "John Robbins znovu uspěl. Jeho styl psaní je poutavý a dostatečně osobní, aby z knihy Revoluce v jídle učinil POVINNOU četbu. A co je nejdůležitější - Robbins propojuje témata, jejichž vzájemná souvislost bývá přehlížena: životní prostředí, osobní zdraví, sociální ekonomika a osobní mínění. I vědečtí pracovníci udělají dobře, když si knihu přečtou."
    Colin Campbell, vědecký poradce Institutu pro výzkum rakoviny a profesor nutriční biochemie Cornellovy university

  "Revoluce v jídle je Robbinsovým startovním výstřelem 21. století na cestě k záchraně našeho zdraví a naší planety. Je přehledem důkazů o tom, jak je naše zdraví drženo v zajetí nenasytného průmyslu. Je to nepostradatelná kniha a vynikající zdroj informací."
    MUDr. Caldwell Esselstyn, poradce pro prevenci rakoviny na Clevelandské klinice

  "John Robbins poukazuje na neoddělitelné sepětí mezi naším jídlem a světem, ve kterém žijeme. Dietní a chovatelské praktiky, které jsou příčinou mnohých onemocnění, škodí zvířatům i planetě. Nová nebezpečí dnes představuje genetické inženýrství, založené na těchto chybných koncepcích. Robbins jasně ukazuje, že cesta k obnovení osobního zdraví je totožná s cestou k obnově zdraví celé planety a s obnovením morálního vztahu k ostatním živým bytostem."
    MUDr. PhDr. Martha Herbert, dětská neuroložka Massachussettské všeobecné nemocnice, místopředsedkyně Výboru pro zodpovědnou genetiku, instruktorka neurologie na Harvardské lékařské fakultě

TOPlist

NAVRCHOLU.cz