Stanoviska významných osobností

Na dotazy České společnosti pro výživu a vegetariánství odpovídá Jeho Svatost mahámandaléšvar paramhans svámí Mahéšvaránanda, autor systému Jóga v denním životě, v němž propojil starodávnou jógovou tradici se svým duchovním poznáním a s výsledky bádání moderní vědy.

1. Současné klimatické změny

Podle Světové zemědělské organizace je nutné snížit produkci masa na polovinu, aby se pouze předešlo dalšímu zhoršování současné situace životního prostředí na planetě. To bylo v roce 2006. Nebylo to přehnané tvrzení? Jak hodnotíte tuto situaci dnes?

2. Zdraví člověka – společnosti - vesmíru

George Engel prokazoval propojení a vzájemné ovlivňování mikro a makro systémů (od molekuly k rodině, od rodiny k národu a od národa k vesmíru). Jak podle Vás, v tomto smyslu, ovlivňuje utrpení milionů denně zabíjených zvířat zdraví člověka?

3. Sociální vztahy

Dnes pozorujeme významný nárůst agresivity, zvláště dětí a dospívajících.  Může vegetariánství přispět k zmírnění nebo i k vyřešení tohoto problému?

4. Mravní úpadek lidstva

V současné době si uvědomujeme, že prožíváme nejen významné klimatické změny a ekonomickou krizi, ale i krizi mravní. Existuje nějaká souvislost mezi těmito krizemi a způsobem stravování lidí?

 

 

5. Historie vegetariánství

Podle Bible byl původně člověk fruitarian, podle Darwinovy evoluční teorie jsme pojídali nejdříve červy a pak mamuty. Jak tomu bylo dle Véd?

6. Duchovní rozvoj

Někteří lidé říkají, že vegetariánství je na duchovní cestě nezbytné nebo nutné. Jaký na to máte názor?

7. Pro členy ČSVV

Co by doporučil Paramhans swami Maheshwarananda členům naší Společnosti?