Aktuality k tématu Ekologie výživy

Nové poznatky o vlivu hospodářských zvířat na změny klimatu

autoři: Robert Goodland and Jeff Anhang

Hospodářská  zvířata a změny klimatu: Co když klíčovými aktéry v oblasti klimatických změn jsou ... krávy, prasata a slepice?

226_lgDopady na životní prostředí způsobené životním cyklem hospodářských zvířat, a dalšími aktivitami spojenými se zvířaty chovanými na jídlo, byly výrazně podhodnoceny. Ve skutečnosti zapříčiňují nejméně polovinu všech lidmi způsobených skleníkových plynů (GHGs). Jak říkají Robert Goodland a Jeff Anhang, spoluautoři studie "Hospodářská zvířata a změny klimatu".

Často citovaná zpráva Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) „Dlouhý stín hospodářských zvířat“ uvádí, že 18 % z roční celosvětové produkce skleníkových plynů se dá přičíst skotu, buvolům, ovcím, kozám, velbloudům, prasatům a drůbeži.

Ale nedávné analýzy Goodlanda a Anhanga ukazují, že zvířata a jejich vedlejší produkty ve skutečnosti vytvoří minimálně 32,6 miliard tun oxidu uhličitého za rok, což je 51 % roční celosvětové produkce skleníkových plynů.

Přečtěte si "Hospodářská zvířata a změny klimatu," časopis World Watch [ZDARMA PDF]