Zpravodaje ČSVV

Zpravodaj č. 1/08 Novinky, inspirace, překlady

Zpravodaj č. 1/2008 - D. Ostatní

2. Novinky, inspirace, překlady

2.1. Základní škola s vegetariánským stravováním

V Praze - Kunraticích byla dne 1. 9. 2008 byla zahájena činnost křesťanské mateřské a základní školy Eliáš. Zřizovatelem školy je České sdružení Církve adventistů sedmého dne. Žáky chtějí vést ke zdravému životnímu stylu a stra-vování bude vegetariánské, s přihlédnutím k věku žáků. Více o škole na: www.zselijas.cz.

2.2 Kniha na webu

Na webových stránkách ČSVV vychází po jednotlivých kapitolách podnětná kniha Christiana Opitze Výživa pro člověka a Zemi.

2.3 Překlad některých kapitol Zprávy organizace LEAD (součást FAO)
Dlouhý stín hospodářských zvířat  - ekologické otázky a možnosti

Na webových stránkách ČSVV postupně uveřejňujeme překlady jednotlivých kapitol této důležité studie, jejíž cílem je posoudit celkový vliv chovu hospodářských zvířat na ekologické problémy a poukázat na technické
a politické možnosti jejich zmírnění. Jako podklad pro tvorbu byly použity nejnovější informace a kompletní dostupná data. Zpráva bere v úvahu nejen přímé dopady chovu, ale i vlivy pěstování rostlinné potravy, která je pro chov hospodářských zvířat nezbytná.
 Chov hospodářských zvířat se ukazuje jako jeden ze dvou či tří nejvýznamnějších přispěvovatelů nejzávažnějších ekologických problémům.
A to v lokálním i globálním měřítku. Ve zprávě se nalézají doporučení, kam by se měla zaměřit politická pozornost. Především na degradaci půdy, změny klimatu a znečištění ovzduší, nedostatek vody a její znečištění a ztrátu rozmanitosti živočišných druhů. Stejně tak, jako se hospodářská zvířata podílejí obrovskou měrou na ekologických problémech, mohou potenciálně přispět
k jejich vyřešení. Dopad na ekologii je do té míry závažný, že je nutné začít
s řešením co nejrychleji. Zásadní snížení tohoto dopadu můžeme navíc dosáhnout za přijatelnou cenu.

Zprávu najdete zde: http://www.csvv.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=531
(Na této překladatelské práci má největší podíl pan Jan Machula, ze což mu děkujeme.)