Zpravodaje ČSVV

Zpravodaj 1/08 Světový vegetariánský kongres IVU

Zpravodaj č. 1/2008 - B. Zprávy a zajímavosti

3. Světový vegetariánský kongres IVU 

"100 let revoluce ve stravování"
27. 7. - 2. 8. 2008, Kulturní palác, Drážďany

Světový vegetariánský kongres, který pořádá co dva roky Mezinárodní vege-tariánská unie (IVU) proběhl tentokrát v Drážďanech. Místo nebylo vybráno náhodně, ale ku příležitosti 100leté existence IVU, která byla založena právě
v Drážďanech roku 1908.
 Kongres začal v neděli 27. 7. večer zahajovací slavností. Během násle-dujícího týdne měli účastníci možnost vybrat si z 90 přednášek vztahujících se k vegetariánství, které prezentovali řečníci z vegetariánských organizací celého světa. Dopoledne probíhaly dvě po sobě následující prezentace v hlavním sále a odpoledne se konalo vždy 6 prezentací najednou ve čtyřech následných blocích. Výjimku tvořila středa, kdy byl odpolední čas věnován výletům po okolí Drážďan. Večery vyplňovaly kulturní divadelní, hudební či taneční programy.
Každý den byl zaměřen na určité téma a většina přednášek toho dne se
k němu vztahovala.

Po: Vegetariáni, práva zvířat a zabezpečení pohody zvířat
Út: Vegetariánská strava, zdraví a sport
St: Vegetariáni ve společnosti a politice
Čt: Vegetariánství a ekologie, zachování přírody a světový hlad
Pá: Vegetariánství a etika/náboženství/duchovní život

ČSVV se aktivně zapojila do konání kongresu, a to třemi příspěvky. Vedoucí Odborné skupiny pro environmentální vlivy výživy Zuzana Škvařilová BSc přednesla příspěvek "Vegetariánství jako základ udržitelného rozvoje lidstva" zaměřený na současnou neudržitelnost lidského rozvoje díky vzrůstající spotřebě masa. Definovala udržitelný rozvoj ve společnosti, uvedla některé příklady negativního dopadu vzrůstající masné produkce v protikladu s pozi-tivním dopadem vegetariánské stravy na Planetu. Nabídla také některá možná řešení.
 Ve svém druhém příspěvku s názvem "Vegetariánská strava jako typ ochranné stravy" poukázala na některá hlavní rizika spojená se stravou založenou na živočišných potravinách. Definovala ochrannou stravu, která zahrnuje vědecky doporučenou vegetariánskou a veganskou stravu, protože ta může výrazně snížit hrozbu mnoha chronických nemocí. Podle Americké dietologické organizace a sdružení kanadských dietologů (2003) je vyvážená vegetariánská a veganská strava zdravá, nutričně vyvážená a vhodná pro všechny věkové skupiny od ukončeného kojeneckého období, včetně těhotných a kojících žen a sportovců. Toto prohlášení také podpořila Česká společnost pro výživu a vegetariánství (2004).
 Protože celý kongres byl zaměřen na podporu nových evropských vegetariánských společností, rozhodli jsme se na něm prezentovat i ČSVV. Seznámení s ČSVV přednesla současná předsedkyně společnosti MgA. Jitka Skočková. Uvedla hlavní cíle, fungování a organizaci ČSVV, také dosažené výsledky a plány do budoucnosti. ČSVV byla založena roku 1999 se záměrem shromažďovat informace o zdraví, ekologických, ekonomických a etických výhodách vegetariánství s ohledem na nejnovější vědecké výzkumy. Dalším cílem je vzdělávat a informovat širokou veřejnost o výhodách vegetariánství. Odborné skupiny jsou zaměřeny na výživu, gastronomii a environmentální vlivy vegetariánství na naši planetu. Po celou dobu své existence se ČSVV snaží změnit pro vegetariány vážný problém se školním stravováním. Zákon totiž neumožňuje vařit vegetariánsky ve školkách a základních školách. Pro zlepšení této situace se již mnohé udělalo a další kroky se připravují.
 Zástupci západoevropských vegetariánských organizací se velmi pozitivně vyjádřili o práci ČSVV, především o jejím precisním organizačním systému
a dosažených výsledcích. Toho si samozřejmě velice vážíme.
 Letošního kongresu se zúčastnilo více než 600 lidí z několika desítek vegetariánsky zaměřených organizací z celého světa. Svoji prezentaci předneslo 85 účinkujících. Součástí kongresu bylo i setkání zástupců vegetariánských organizací z celého světa a setkání evropských zástupců, kteří si vyměňovali své zkušenosti v jejich úsilí o propagaci vegetariánství (případně veganství) ve svých zemích. Konaly se také volby do výboru IVU a z 16 kan-didátů bylo 10 zvoleno do funkce na příští dva roky.
 Kongres byl zakončen v pátek 2. 8. slavnostní ceremonií a veganskou hos-tinou pro všechny přítomné. Příští kongres v roce 2010 se bude konat v Jakar-tě, v Indonésii.

Další informace v angličtině na stránkách IVU najdete zde.
Prezentaci Zuzany Škvařilové Vegetariánství jako základ udržitelné budoucnosti (Aj) si můžete prohlédnout zde a prezentaci Vegetariánství jako typ ochranné stravy (Aj) zde.