Zpravodaje ČSVV

Zpravodaj 1/08 Vznik a činnost pracovní skupiny MŠMT

Zpravodaj č. 1/2008 - B. Zprávy a zajímavosti

2. Vznik a činnost pracovní skupiny MŠMT

Projekt "Ve škole zdravé jídlo pro každého, kdo chce zdravě žít".

Na základě iniciativy Ing. Davida Bartůška (SZ) vznikla v březnu meziresortní Pracovní skupina pro rozvoj školního stravování (MŠMT a MZ ČR), jejímiž členy jsou vedle kvalifikovaných zástupců obou ministerstev, hlavního hygienika ČR, lékařů, vědců apod. též odborníci na výživu z ČSVV. Tato skupina se bude zabývat v poslední době veřejností tolik diskutovanou problematikou zdravého stravování ve školských zařízeních (školky, školy), kde normy pro školní kuchyně stanovuje vyhláška MŠMT, neodpovídající již soudobým vědeckým poznatkům o zdravé výživě. Vznik komise je snad i potě-šující odpovědí na Otevřený dopis „Matky vegetariánky za právo na zdraví prospěšnou a humánní výchovu svých dětí“, který jsme v létě 2007 adresovali ministryni školství a Hlavnímu hygienikovi.