Zpravodaje ČSVV

Zpravodaj 1/08 - Konference výchova

Zpravodaj č. 1/2008 - B. Zprávy a zajímavosti

1. Konference Výchova ke zdraví a kvalita života

Hluboká nad Vltavou, 4. - 6. 10. 2007

Průběh konference z pohledu ČSVV.

Mezinárodní konferenci "Výchova ke zdraví a kvalita života", která proběhla v Hluboké n/V, uspořádala Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Oddělení výchovy ke zdraví. O její konání se především zasloužila Doc. PaedDr. Milada Krejčí CSc., která na univerzitě přednáší a ve-de semináře.
 Na konferenci vystoupilo na osmdesát přednášejících nejen z České republiky, ale i ze Srbska, Slovenska, Maďarska, Polska a Japonska. Většina přednášejících byli vysokoškolští pedagogové, zástupci různých vysokých škol se zaměřením na sociálně-zdravotní oblast, tělesnou výchovu a sport, pedagogiku, lékařství i teologii. Zúčastnili se jí i zástupci dalších organizací - Státního zdravotního ústavu, Sdružení Jóga v denním životě, ČSVV, Harmonie se čtyřlístkem, učitelé ZŠ, MŠ a další.
 Česká společnost pro výživu a vegetariánství působila jako spolupořadatel konference a její členové na ní přednesli pět příspěvků na různá zajímavá
a podnětná témata.
MUDr. Kamil Běrský ve svém příspěvku "Nemoc jako cesta ke zdraví" ukázal pomocí své nadčasové definice přínos nemoci jak pro samotného nemocného, tak i pro jeho okolí. Svým vymezením stupňů nemoci umožňuje laikům významně podpořit léčbu onemocnění a především nemocem předcházet.
Zuzana Škvařilová BSc, absolventka Kingston Univerzity v Londýně oboru výživa, měla na konferenci dva vstupy. V prvním "Vegetariánství jako typ Ochranné stravy" představila Ochrannou stravu, která naplňuje Hippokratovo doporučení: ,,Nechť tvá strava je tvým lékem, a ne tvůj lék tvojí stravou.“ Zavedení ochranné stravy do veřejného stravování by vedlo k výraznému ozdravení dětí a mládeže a následně celé populace. Z pohledu současných vědeckých poznatků je vegetariánství vhodným kandidátem na takovýto typ stravy. Ve svém druhém příspěvku "Vegetariánství jako základ udržitelného rozvoje lidstva" poukázala na současné vědecké poznatky o environmentálních vlivech výživy. Jak ukazují mnohé studie a výzkumné práce, způsob našeho stravování má dalekosáhlý vliv na celé životní prostředí. Tyto ještě ne-dostatečně rozšířené informace jsou bezesporu významné pro nové trendy ve výchově ke zdraví.
Jaroslav Škvařil, člen Odborné skupiny pro nutrici ČSVV, vystoupil také se dvěma příspěvky. V prvním s názvem "Nový pohled na zdraví a nemoc" se věnoval srovnávání dnes běžného pohledu na zdraví s definicí zdraví dle Světové zdravotnické organizace (WHO) a obdobné srovnání uvedl i z pohledu na nemoc. Ve druhém "Úplná životospráva základem kvality života" představil systémový pohled na životosprávu, který správu života rozšiřuje z dnes úzkého zaměření na tělesnou oblast i na oblast duševní a myšlenkovou.
Celá konference byla velmi precizně a profesionálně připravena a bezesporu započala novou kapitolu v pohledu na zdravý a aktivní životní styl. Otevřel se prostor, kde se na akademické půdě diskutovaly otázky týkající se zdraví nejen fyzického, ale i duševního a duchovního. Konference byla přínosná a podnětná nejen pro její přímé účastníky a bylo by potřebné, aby se takovéto a podobné akce konaly častěji.