Zpravodaje ČSVV

Zpravodaj 1/08 - Hospodaření 07

Zpravodaj č. 1/2008 - A. Výroční zpráva

3. Zpráva o hospodaření za rok 2007

Zpráva o hospodaření ČSVV od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007.

3.1. Rozpočet na rok 2007 - plán:
1. 10 000 Kč - tisk a rozeslání výroční zprávy a zpravodaje
2. 2 500 Kč - platba členských příspěvků EVU na 2 roky
3. 6 000 Kč - daňové poradenství, daňové přiznání a vedení účetnictví
4. 10 800 Kč - poplatek aktivním účastníkům konference Výchova ke vzdělání
a kvalita životy, Hluboká b/V.
5. 20 000 Kč - objednané služby

3.2. Příjmy na rok 2007 - plán:
1. 40 000 - členské příspěvky
(rozdíl mezi rozpočtem a příjmy pokryje přebytek z roku 2006)

3.3. Výdaje 2007:

3.3.1. Tisk a rozeslání výroční zprávy
Obálky, štítky, složenky - 590,00 Kč
Rozeslání výroční zprávy ČSVV - 2 640,00 Kč
Tisk výroční zprávy a zpravodaje - 5 457,00 Kč
Celkem - 8 687,00 Kč

3.3.2. Propagační materiály
Placky ČSVV - 4 011,00 Kč
Celkem - 4 011,00 Kč

3.3.3. Konference Hluboká
Platba za účastníky ČSVV konference Hluboká - 14 400,00 Kč
Celkem - 14 400,00 Kč

3.3.4. Sekretariát ČSVV
Odměna sekretáři za rok - 12 000,00 Kč
Celkem - 12 000,00 Kč

3.3.5. Další výdaje
Účetnictví a daňové přiznání za rok 2006 - 2 400,00 Kč
Obnoveni registrace domény ČSVV [gdi] - 702,00 Kč
Platba za roční P.O.BOX ČSVV - 2 640,00 Kč
Oskarta  - 600,00 Kč
Další výdaje sekretáře - 511,00 Kč
Celkem - 6 853,00 Kč

3.4. Příjmy 2007:
3.4.1. Členské příspěvky 33 426 Kč.

3.5. Výsledek hospodaření za rok 2007:
Celkové příjmy a výdaje ČSVV za rok 2007:
Příjmy - 33 426 Kč
Výdaje - 45 961 Kč
Výsledek hospodaření: -12 535 Kč

Ke dni 31.12. 2007 měla ČSVV k dispozici na účtu 60 724 Kč a 7 012 Kč v pokladně ČSVV.

Zprávu vypracoval sekretář ČSVV Jan Škvařil.