Zpravodaje ČSVV

Zpravodaj 1/08 Přehled činnosti 07

Zpravodaj č. 1/2008 - A. Výroční zpráva

2. Přehled činnosti za rok 2007

1. června
Vyšel první E-zpravodaj Klubu Naše dítě vegetarián a ČSVV.

3. června
Klub Naše dítě vegetarián zaslal otevřený dopis hlavnímu hygienikovi
a ministryni školství ČR: MATKY vegetariánky za právo na zdraví prospěšnou a humánní výchovu svých dětí.

1. - 3., 3. - 8. června
Škola vegetariánství, Střílky - Proběhlo Setkání "Naše dítě vegetarián" zájemců o vegetariánské stravování podle zásad ochranné stravy, zájemci se mohli dozvědět mnoho užitečných praktických i teoretických informací ohledně zdravého vegetariánství dětí. Pokračující týdenní program byl tématicky zaměřen na aktivní životosprávu v praxi.

1. září
Rozhovor o zdravém stravování s Jaroslavem Škvařilem na Českém rozhlasu Brno.

24. září
Vyšel druhý E-zpravodaj Klubu Naše dítě vegetarián a ČSVV.

30. září
Zúčastnili jsme se tradičních oslav vegetariánského dne na Toulcově dvoře v Praze, kterou uspořádala Česká vegetariánská společnost. ČSVV a Klub Naše dítě vegetarián prezentovaly Mgr. Jitka Čulíková a Ing. Lenka Maříková.

4. - 6. října
Mezinárodní konference "Výchova ke zdraví a kvalita života"
Konference proběhla 4. - 6. října 2007 v Hluboké nad Vltavou a pořádala ji PF JCU České Budějovice ve spolupráci s ČSVV. Kromě pomoci s organizací konference se ČSVV aktivně zúčastnila programu a to příspěvky členů Odborné skupiny pro nutrici a Odborné skupiny pro environmentální vlivy výživy.

12. říjen
V brněnském rozhlase byl odvysílán rozhovor o výstupech konference "Výchova ke zdraví a kvalita života" s Jaroslavem Škvařilem.

13. říjen
Valná hromada ČSVV se uskutečnila v Brně a byla na ní prezentována činnost a budoucí záměry Společnosti.

19 - 21. října
Škola vegetariánství, Střílky - Proběhlo již čtvrté Setkání zájemců
o vegetariánské stravování podle zásad ochranné stravy - kurz velmi prakticky uvádí do problematiky vegetariánství v souvislostech a poskytuje potřebný přehled zásad zdravé a vyvážené vegetariánské stravy.

30. listopad - 1. prosinec
ČSVV a Klub Naše dítě vegetarián se aktivně zúčastnili 5. mezinárodní konference dětí a mládeže v Praze s názvem: „SVĚTOVÝ MÍR JE VE TVÝCH RUKÁCH".
O infostánek ČSVV a Klubu Naše dítě vegetarián se starala Mgr. Jitka Čulíková a Ing. Lenka Maříková. Na konferenci přednesla svůj příspěvek "Vegetariánství jako základ udržitelného rozvoje lidstva" BCs. Zuzana Škvařilová, vedoucí projektu Odborná skupina pro environmentální vlivy výživy ČSVV a Anna Škvařilová příspěvek na téma "Toxické látky kolem nás a kvalita života".