Zpravodaje ČSVV

odkaz ZPRAVODAJ ČSVV č. 1/2008

ZPRAVODAJ ČSVV č. 1/2008

Obsah

A. Výroční zpráva
České společnosti pro výživu a vegetariánství 2007

1. Úvod
2. Přehled činnosti za rok 2007
3. Zpráva o hospodaření za rok 2007
4., 5. Návrh rozpočtu a plán činnosti na rok 2008
6. Členové výboru a odborné zázemí ČSVV

B. Zprávy a zajímavosti
1. Konference Výchova ke zdraví, Hluboká nad Vltavou
2. Vznik a činnost pracovní skupiny MŠMT
3. Světový vegetariánský kongres IVU, Drážďany
4. Aktuální témata v Klubu Naše dítě vegetarián

C. Pozvánky na akce ČSVV
1. Pozvánka na setkání aktivistů ČSVV
2. Pozvánka na víkendové vzdělávací setkání ve Střílkách
3. Pozvánka na Inspirační pobyt pro maminky na mateřské a děti

D. Ostatní
1. Články z novin, tiskové a jiné zprávy - výběr z roku 2007
2. Novinky, inspirace, překlady

Součástí zpravodaje je pozvánka na valnou hromadu ČSVV 2008, přehled projektů ČSVV k 30. 9. 2008 a nabídka materiálů.