Zpravodaje ČSVV

Zpravodaj 2007 - otevřený dopis ministryni školství

Zpravodaj 2007

Otevřený dopis ministryni školství Daně Kuchtové

V Brně dne 3. 7. 2007

Kabinet ministra
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7
Praha 1
118 12

Otevřený dopis
MATKY vegetariánky za právo na zdraví prospěšnou a humánní výchovu svých dětí

Vážená paní ministryně,

obracíme se na Vás jménem Klubu Naše dítě vegetarián (Klub) při České společnosti pro výživu a vegetariánství (ČSVV) s žádostí o aktivní podporu našeho úsilí o šíření pravdivých a vědecky podložených informací, týkajících se vegetariánské výživy dětí a zajištění bezpečné a humánní stravy ve školství.
 Náš Klub sdružuje rodiče, kteří chtějí vědomě a zodpovědně podporovat zdraví svých dětí, mimo jiné také zdravou vegetariánskou stravou odpovídající soudobým vědeckým poznatkům. Mezi naše členy patří řada rodičů-vegetariánů, kteří mají s vegetariánským stravováním dětí dlouhodobé praktické zkušenosti s pozitivními zdravotními výsledky. ČSVV k tomu tématu dlouhodobě shromažďuje, zpracovává a poskytuje potřebné podklady a infor-mace.
 V poslední době jsme otřeseni množstvím polopravd, dezinformací
a vyslovených lží, které se objevují v nejrůznějších médiích v souvislosti s vegetariánstvím a jeho údajnými škodlivými vlivy, přičemž naprosto ignorují
a někdy přímo popírají soudobé vědecké poznatky a výživová doporučení schválená odpovědnými odbornými institucemi ve světě i u nás (viz články v příloze).
 Je na pováženou, že takové zastaralé, překonané a chybné rady
a informace o vegetariánství jsou prezentovány odborníky – lékaři, dětskými lékaři či „poradci zdravé výživy“. Považujeme tento stav za důkaz, v naší společnosti plošně rozšířené, zásadní nedovzdělanosti odborníků na dětskou výživu v oblasti vegetariánství. Upozorňujeme na velice negativní dopady této situace na utváření názorů a následné rozhodování rodičovské veřejnosti, což ohrožuje přímo zdraví jejich dětí.
 Bohužel, i velice seriózní odborníci, kterých si vážíme, se v hodnocení vegetariánství dopouštějí jedné hrubé chyby. Vyjmenují klady, bez uvedení zásadního dovětku: platí pro správně složenou vegetariánskou stravu. Pak uvedou zápory, ale opět bez uvedení zcela zásadní informace: Platí při nesprávném složení vegetariánské stravy. Pokud tedy autor zamíchá klady
a zápory vegetariánství, bez uvedení dovětku platí/neplatí pro správně složenou vegetariánskou stravu, vznikne soubor informací, který je zavádějící jak pro vegetariány, tak pro lidi konvenčně se stravující.
 Pro vegetariánské rodiče je pak velice obtížné obhájit své stravovací zásady v takto neodborně nebo zavádějícím způsobem informované společnosti. A naopak pro konvenčně se stravující, kteří se zajímají o zdravou výživu, je stále velice náročné se v takovýchto radách zorientovat.
Veškeré potřebné informace však existují a jsou podpořeny i Českou pediatrickou společností a Společností pro výživu (viz přílohy).
 Přitom bychom očekávali, že naše zodpovědná péče o vlastní zdraví
a především zdraví našich dětí bude odbornou veřejností a hlavně státními činiteli kladně přijímána, a proto i podporována a chápána jako příklad a návod ke zdravotní prevenci pro ostatní populaci. Od odborníků dále očekáváme pouze ověřené, soudobé a vědecké informace, kterým rodičovská veřejnost může důvěřovat, a které odpovědní vegetariáni mohou využít ke kvalitnímu sestavování zdravého jídelníčku svých rodin.
 Opíraje se o současné vědecké poznatky a stanoviska předních českých
i světových odborníků na výživu, kteří jednoznačně považují správně složenou vegetariánskou stravu za zdraví prospěšnou, žádáme respekt k naší volbě takto se stravovat. Vede nás k tomu náš mateřský a humánně citlivý přístup k životu. Soucítíme se všemi zbytečně hladovějícími, především s hladem umírajícími dětmi, které by mohly žít v dostatku za předpokladu změny výživových návyků většinové společnost i s naší Planetou, která je významně znečišťována zbytečnou nadprodukcí živočišných potravin.

 Žádáme proto od Vás pomoc se zajištěním dostupnosti bezpečné
a humánní stravy ve školství dle vědeckých poznatků a tradičních výživových směrů. Bezpečnou stravou máme na mysli jídla dle zásad Ochranné stravy. Slovem humánní nazýváme stravu, která co nejméně zatěžuje a hlavně nepoškozuje životní prostředí. Neplýtvá se kvůli jejímu dosažení vodou, jiní lidé nemusejí trpět hladem a nejsou týráni a zabíjeni živí tvorové. Jedná se tedy o vegetariánskou stravu, tj. vyloučení masa
a produktů ze zabitých zvířat z lidské výživy z etických, filosofických ekologických i jiných důvodů.

Prvním krokem by se měla stát urychlená změna nutriční části  vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, která je v rozporu se současnými vědeckými poznatky o výživě a v postatě neumožňuje přípravu zdravých vegetariánských jídel v základních a mateřských školách.
 Vzhledem k tomu, že ne každý se chce stravovat zdravě a humánně, žádáme jako součást změny této vyhlášky zakotvení práva na humánní
a zdravé jídlo dle zásad Ochranné stravy i pro jen jediného strávníka, který bude jídlo v této kvalitě požadovat. Vyhláška by proto měla podpořit zavedení druhého jídla, které bude podáváno v této kvalitě. Bude-li některý ze strávníků, požadujících jídlo v kvalitě humánní a Ochranné stravy, vegan, mělo by toto jídlo být veganské.
  Tímto bychom Vám také rádi nabídli  spolupráci na sestavení projektu „Ve škole ZDRAVÉ JÍDLO PRO KAŽDÉHO, kdo chce zdravě žít“
a především nabízíme zkušenosti členů Odborné skupiny pro gastronomii při naší Společnosti.
 
 Předem Vám děkujeme za pozornost věnovanou tomuto tématu a za Vaši dobrou vůli konkrétními kroky podpořit naše úsilí o zlepšování zdraví dětí výchovou ke skutečně zdravé a humánní stravě.

Za Klub Naše dítě vegetarián:

Ing. Lenka Maříková, Mgr. Jitka Čulíková, Ing. Eliška Škvařilová
Odkazy a přílohy dopisu naleznete na stránkách ČSVV:

Otevřený dopis MUDr. Michaelu Vítovi, Ph.D.