Zpravodaje ČSVV

Zpravodaj 3 zahrada


   Zpravodaj č.3 - Zahrada ČSVV aneb sadba a sklizeň

OKÉNKO ČSVV:
Výživová doporučení ČSVV.
Po roce činnosti vyvstala nutnost shrnout a jasně formulovat dosud prezentované postoje naší Společnosti k problematice výživy a vegetariánství. Odborná skupina pro nutrici tedy vypracovala výživová doporučení, ze kterých je zřejmé, jakou stravu doporučujeme našim členům, případně další veřejnosti. Níže uvedený dokument je obecným návodem k tomu, jak se stravovat zdravě, ekologicky a v souladu s vědeckými poznatky.
Výživová doporučení České společnosti pro výživu a vegetariánství:
  • Obiloviny, ovoce, zeleninu a luštěniny používejte jako hlavní potraviny ve výživě dospělých i dětí.
  • Vyhýbejte se konzumaci živočišných a ztužených tuků.
  • Konzumujte potravu s co nejmenším množstvím rafinovaného cukru, případně zcela bez něho.
  • Konzumujte potravu s co nejmenším množstvím soli, případně zcela bez ní.
  • Vyhýbejte se konzumaci alkoholických nápojů. Pijete-li je, měl by být jejich denní příjem menší než množství odpovídající asi 2dl vína pro muže a 1dl vína pro ženy.
Upraveno podle výživových doporučení "Lékařského výboru pro zodpovědnou medicínu" (USA, květen 2000). Na výše uvedeném se shodla Odborná skupina pro nutrici ČSVV a Valná hromada ČSVV je schválila jako výživová doporučení ČSVV dne 18. 6. 2000. Tato doporučení budou dále podrobněji rozpracována a v rozšířené podobě publikována.

Je libo vegetariánské menu na "Alfrédce"?
Známá historická turistická chata Alfredka pod Jelení studánkou v Jeseníkách byla prakticky tři roky nevyužívána a velmi chátrala. V loňském roce ji zakoupil pan RNDr. Karel Sedlák a vysokým nákladem ji restauroval, takže je opět tak sličná jako bývala v době svého největšího rozkvětu před druhou světovou válkou. Ve dnech 3. a 4. června uspořádal její nový majitel "Den otevřených dveří" a "Dětský den". Obě akce byly spojeny s rautem, který organizovaly dodavatelské firmy.
Jelikož nový majitel má zájem, aby na jídelníčku jeho restaurace byla bohatě zastoupena i jídla vegetariánská, racionální výživa a bioprodukty, rautů se zúčastnila svými produkty i firma Nutrikomplex a naši Společnost zde zastupoval Ing. Richard Barták, CSc. I když naše presentace byla podstatně skromnější než presentace firem s konvenčními potravinami na bázi masných produktů, vzbudila zaslouženou pozornost, byla schopná konkurence a inspirovala mnohé diskuse, v nichž zájemci obdrželi potřebná odborná vysvětlení. Velikého uznání se vegetariánským jídlům dostalo druhý den, od přítomných dětí.
Jsme přesvědčeni, že spolupráce Společnosti, která by měla výhledově garantovat přípravu a kvalitu vegetariánských jídel podávaných na chatě Alfrédka, bude oboustranně přínosná a vzhledem k počtu pasantů (v řádu desetitisíců ročně) bude i účinnou propagací naší činnosti.
RJB


Copyright © by Ceska spolecnost pro výživu a vegetariánství All Right Reserved.

TOPlist

NAVRCHOLU.cz