Výroční zprávy ČSVV

Výroční zpráva ČSVV 2009

A. Výroční zpráva
České společnosti pro výživu a vegetariánství 2009


1. Úvod
Milí členové ČSVV a další příznivci, dostávají se Vám do rukou hned dvě výroční zprávy ČSVV, a to za rok 2009 a 2010. Najdete zde velmi stručný soupis aktivit sdružení, více naleznete na stránkách www.csvv.cz. Ráda bych tímto poděkovala všem aktivním členům ČSVV  za jejich neutuchající nadšení při šíření vegetariánského způsobu života a to jak posilováním teoretické základny pro obhajování zdravého vegetariánství tak přednáškovou činností či praktickým uváděním vegetariánských a veganských jídel do stravovacích zařízení. Je před námi ještě mnoho práce, a proto jsou všichni zájemci srdečně zváni ke spolupráci. Pokud máte chuť a čas pomoci ozvěte se nebo přijďte na valnou hromadu, která proběhne v sobotu 26. března 2011 v Brně. Přijměte také pozvání na vegetariánský bál, který se koná o den dříve, v pátek 25. března v brněnském hotelu Santon. Pozvánky na obě akce najdete v tomto Zpravodaji.

Jitka Skočková, předsedkyně ČSVV

2. Přehled činnosti za rok 2009

únor
Zprovoznění nových webů ČSVV: skolni.stravovani.csvv.cz
a wellness.csvv.cz

24. dubna
Vydání e-zpravodaje Klubu dítě vegetarián a ČSVV č. 4.

 11. - 15. května
Klub dítě vegetarián uspořádal inspirační pobyt pro maminky na mateřské a jejich děti. Střílky

20. května
Vydání letáků: Výživová doporučení ČSVV - 7 000 ks, info o ČSVV -
7 000 ks a 4 000 ks A6 a 1 000 ks A5 letáčků o Klubu dítě vegetarián.

22. - 24. května
Stánek s propagačními materiály na veletrhu Biostyl. Výstaviště v Praze Holešovicích.
Přednáška Jaroslava Škvařila na téma: Vegetariánství jako základ udržitelné budoucnosti. Praha

 17. června
Vysílala ČT1 pořad Pod pokličkou, tentokrát o vegetariánských rodinách. Vidět jste v něm mohli i členy Odborné skupiny pro nutrici MUDr. Zbyňka Luňáčka a Jaroslava Škvařila, lektorku Odborné skupiny pro gastronomii Elišku Škvařilovou či jednu ze zakladatelek Klubu dítě vegetarián Jitku Čulíkovou s rodinou.

 12. září
Školení reprezentantů vegetariánství; jógacentrum Velehradská, Praha. Školení bylo natočeno a je možné ho shlédnout na stránkách ČSVV.

13. září
Účast na Biodožínkách, Klub dítě vegetarián připravil stánek  s programem pro děti a propagačními materiály ČSVV. Nenačovice  u Berouna

1. října
Tisková konference ke Světovému dni vegetariánství, vystoupili Petr Vachler, Ing. Zdeněk Hladík, Jaroslav Škvařil, Jana Müller a Ing. Lenka Maříková. Zdravici pronesl i Mgr. Ondřej Liška. Praha, restaurace Country life

7. října
Přednáška Ing. Lenky Maříkové s názvem: Vegetariánství a děti - mýty a realita. Mateřská škola Happy Child, Praha

7. října
Přednáška Jaroslava Škvařila na téma: Cesta ke zdraví a vyšší kvalitě života. KD Slávia - jógacentrum v Českých Budějovicích

7. října
Školení reprezentantů vegetariánství; KD Slávia - jógacentrum
v Českých Budějovicích

8. - 10. října
Stali jsme se spolupořadateli konference Výchova ke zdraví a kvalita života II. Hluboká nad Vltavou. Za ČSVV vystoupil Jaroslav Škvařil s příspěvky: Vegetariánství jako cesta ke zdraví a vyšší kvalitě života
a Wellness stravování pro všechny.

10. října
Přednáška Ing. Lenky Maříkové s názvem: Cesta ke zdraví a vyšší kvalitě života. Veletrh HARMONIE, pražský výstavní areál Letňany.

17. října
Školení reprezentantů vegetariánství a Valná hromada ČSVV. Jógacentrum Velehradská, Praha.

27. října
Založení stránky ČSVV na sociální síti Facebook.

23. prosince
Podíleli jsme se na natáčení několika pořadů České televize Ostrava - Pod pokličkou. "Pod pokličkou jsou Zdravé moučníky, aneb naše zdravé pečení není žádné mučení" bylo k vidění v době předvánoční na ČT 1. Šlo o zdravé pečení s Ing. Eliškou Škvařilovou, autorkou kuchařky Cukroví a moučníky - tentokrát zdravě!

14. listopadu
Premiéra promítání rozhovoru s indickým mistrem jógy, mahámandaléšvarem paramhans svámím Mahéšvaránandou na téma "Etická a environmentální rizika konvenční stravy". Otázky z formuloval Jaroslav Škvařil. Je možné shlédnout na stránkách ČSVV: http://csvv.cz/index.php/odborne-skupiny/ospe/ospe-aktuality/753-eticka-a-environmentalni-rizika-konvenni-stravy

3. Zpráva o hospodaření za rok 2009

3.1. Výdaje ČSVV v roce 2009

3.1.1. Tisk a rozeslání výroční zprávy

Rozeslání výroční zprávy ČSVV

1 542 Kč

Tisk výroční zprávy a zpravodaje

1 870 Kč

Celkem

3 412 Kč

3.1.2. Propagační materiály

Tisk prezentačních předmětů ČSVV

  5 300 Kč

Tisk propagačních materiálů s vegetariánskou tématikou

18 112 Kč

Celkem

23 412 Kč

3.1.3. Sekretariát ČSVV

Odměna sekretáři za rok

12 000 Kč

Obnovení registrace domény  csvv.cz

    355 Kč

Registrace domény skolnistravovani.cz

    592 Kč

Registrace domény cestazdravy.cz

    474 Kč

Platba za roční P.O. BOX ČSVV

  2 640 Kč

Celkem

16 061 Kč

3.1.4. Další výdaje ČSVV

Platba - daňové poradenství a zpracování daňového přiznání

  2 300 Kč

Prezentace v časopise k veletrhu Esoterika 2009

10 115 Kč

Pronájem prostorů pro konání VH

  1 000 Kč

Pronájem prostorů pro konání školení rep. vegetariánství

   1 000 Kč

Platba za členství ČSVV v EVU

   1 317 Kč

Ostatní náklady

   1 343 Kč

Celkem

17 075 Kč

3.2. Příjmy 2009

Členské příspěvky

34 550 Kč

Dary

10 000 Kč

Ostatní příjmy

   2 011 Kč

Celkem

46 561 Kč

3.3. Výsledek hospodaření za rok 2009

Příjmy

46 561 Kč

Provozní režie

59 960 Kč

Výsledek hospodaření

-13 399 Kč

 

4. Návrh rozpočtu na rok 2010

4.1. Výdaje - plán 2010

Tisk a rozeslání výroční zprávy a zpravodaje, mediální propagace 

15 000 Kč

Mzda sekretáře

12 000 Kč

Daňové poradenství, daňové přiznání, vedení účetnictví 

  2 300 Kč

Celkem 

29 300 Kč

 

4.2. Příjmy - plán 2010

Členské příspěvky 

30 000 Kč

Sponzorské dary 

20 000 Kč

Celkem 

50 000 Kč

5. Návrh plánu činnosti na rok 2010

5.1. Škola vegetariánství
- organizace Setkání pro zájemce o vegetariánské stravování dle zásad ochranné stravy
- organizace Školení reprezentantů vegetariánství

5.2. OSpN
dotisk nových výživových doporučení
- svojí činností podporovat ostatní projekty, zvláště Školu vegetariánství

5.3. Klub Naše dítě vegetarián
- organizace Inspiračních pobytů pro rodiče s dětmi
- zodpovídání dotazů přicházejících na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5.4. Ostatní
- aktivní účast na konferenci Výživa ke zdraví a kvalita života
- organizace tiskové konference ke světovému dni vegetariánství
- spolupráce s různými subjekty při zavádění vegetariánských jídel do školních jídelen
- vydání Zpravodaje a výroční zprávy
- zodpovídání dotazů přicházejících na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
- spolupráce s médii, na článcích do novin a časopisů
- vydávání e-zpravodajů
- správa webu a informací o projektech