Výroční zprávy ČSVV

Výroční zpráva 2006 - přehled činnosti

Výroční zpráva 2006

Přehled činnosti za rok 2006 - výběr

19. ledna - PŘEDNÁŠKA ČESKÉ BUDĚJOVICE
V rámci cyklu "zelených čtvrtků", které pořádají ekologické nevládní organizace - společnost Rosa a sdružení Calla, proběhla v Českých Budějovicích přednáška Jaroslava Škvařila na téma Rizika a přednosti vegetariánství.
 Jak viděla přednášku ekoporadkyně ze Sdružení Rosa Eva Soukupová: Beseda na téma Rizika a přednosti vegetariánství předčila očekávání pořadatelů a dle reakcí i samotných účastníků. Milým překvapením byl velký zájem o problematiku vegetariánství z řad odborné i laické veřejnosti. Dalším překvapení bylo, že více než tři čtvrtiny (!) zúčastněných vegetariány nebyli. Přišli si poutavé povídání poslechnout, něco se dozvědět se, zeptat.se. A třeba jednou...
 Střídala se řada témat od polemiky, proč se stát vegetariánem, co vegetariánství přináší, přes možnosti čím nahradit maso, až po porovnání rizik vegetariánské a konvenční stravy. Nechyběla ani výživová doporučení. Následovalo nesčetně otázek a diskuze.

27. února  – WORKSHOP Jídlo a nemoci – Centrum inovativního vzdě-lávání, UP Olomouc
Dvouletý projekt Pedagogické fakulty Univerzity Palackého (UP) v Olomouci je zaměřen na rozšíření nabídky prakticky orientované výuky formou workshopů, vedených předními odborníky z celé České republiky. Probíhá pod záštitou ESF a MŠMT ČR. V tématickém okruhu Zodpovědný přístup ke zdraví proběhl workshop Jídlo a nemoci, který vedli zástupci ČSVV Jaroslav a Eliška Škvařilovi. Reportáž z průběhu najdete na str. 6.
   
24. května – PŘEDNÁŠKA VYSOKÉ MÝTO
Beseda s Jaroslavem Škvařilem z ČSVV a Jiřím Malíkem, členem Strany zelených se uskutečnila v salonku M-KLUBU ve Vysokém Mýtě. Témata besedy byla: Děti a vegetariánství, rizika a přednosti racionální – vegetariánské – konvenční stravy a co lze udělat pro zdravější populaci.

1. června – Odstoupení Davida Bartůška z výboru ČSVV, protože se stal zastupitelem města Brna za Stranu zelených a poté poradcem ministryně školství Dany Kuchtové a z časových důvodů se vzdal práce ve výboru ČSVV. Stále ale zůstává příznivcem a aktivním spolupracovníkem ČSVV.

9. - 11. června - SETKÁNÍ DÍTĚ VEGETARIÁN, Střílky
Od pátku 9. až neděle 11. června 2006 se konalo setkání zájemců
o vegetariánské stravování a zdravý životní styl v rodině a s malými dětmi. Tuto v ČR unikátní akci uspořádala ČSVV ve spolupráci s JDŽ. Akce se konala na Stříleckém zámku, který je jedním z největších jogacenter v Evropě.
Cílem setkání bylo seznámení účastníků s vegetariánským způsobem života
a aktivní životosprávou tak, aby již sami mohli s jistotou pokračovat vlastním studiem nebo využít možností dalšího vzdělávání nabízené ČSVV.

15. srpna – PREZENTACE ČSVV NA KONFERENCI MLÁDEŽE JDŽ, Zlín
Mezinárodní konferenci s názvem Mládež za udržitelnou budoucnost pořádala Unie mládeže Jógy v denním životě ve spolupráci s Českým svazem
a Sdruženími Jóga v denním životě. Zástupkyně ČSVV MgA. Jitka Skočková na konferenci prezentovala činnost ČSVV od počátků až do současnosti.

10. září Aktivně jsme se zapojili do aktivit Evropské vegetariánské unie, která v souvislosti s výročím vegetariánského dne shromažďovala veganské recepty národních jídel ze zemí svých členů a tak je zde zastoupena i naše republika. Můžete je najít na stránkách EVU
http://www.european-vegetarian.org/lang/en/events/wvd/2006.php.

1. října – VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ ČSVV, Praha
Valné shromáždění proběhlo v Jógacentru na Vinohradech.

4. října 2006 – PŘEDNÁŠKA BRNO
Jako součást oslav světového dne vegetariánství, který byl 1. října, pořádalo Nestátní ekologické hnutí – Nesehnutí různé aktivity. Jednou z nich byla přednáška "Rizika a přednosti vegetariánské a konvenční stravy", kterou přednesl host z ČSVV, pan Jaroslav Škvařil.

6. - 8. října 2006 SETKÁNÍ DÍTĚ VEGETARIÁN II., Střílky
Pro velký zájem byla pro nové zájemce zopakována vzdělávací akce pro rodiče a děti se zájmem o zdravé vegetariánské stravování.

12. října – Odstoupení Alžběty Ryšánkové z výboru ČSVV – pro přílišné pracovní vytížení.

Po celý rok jsme se snažili zprostředkovat na našich webových stránkách některé důležité tiskové zprávy a informace, které nám přicházejí z Evropské vegetariánské unie, jíž jsme členové.
Na minulé valné hromadě bylo uloženo výboru 12 úkolů (viz zápis z VH 2006 na webu ČSVV), jejich plnění bude projednáno na VH 2007.