Výroční zprávy ČSVV

Výroční zpráva 2006 - úvod

Výroční zpráva 2006

Úvod

Milí členové ČSVV a další příznivci,
v prvé řadě bych vám ráda poděkovala za vaši neutuchající přízeň. Dostává se vám do ruky zpravodaj ČSVV, výroční zpráva s přehledem naší činnosti za rok 2006, pozvánka na Valné shromáždění a složenka na zaplacení členského příspěvku.
 V loňském roce jsme se více zaměřili na jeden z hlavních cílů naší společnosti, na vzdělávání a proto jsme v rámci projektu Škola vegetariánství zrealizovali dvě vzdělávací setkání. Na nich se rodiče malých dětí a další zájemci vzdělávali v oblasti zdravé vegetariánské výživy dětí i dospělých, s praktickými ukázkami a ochutnávkou. Setkání proběhla v jógovém centru ve Střílkách u Kroměříže ve spolupráci se Sdružením Jóga v denním životě. Tato setkání iniciovala vznik Klubu Naše dítě vegetarián, který sdružuje vegetariánské rodiče. Klub chce především přispívat k tomu, aby vegetariánští rodiče a jejich děti byli zdraví a sebevědomí, k čemuž využívají informační základnu ČSVV. Během roku proběhlo několik přednášek o vegetariánství v různých částech ČR, na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci vedli zástupci ČSVV Jaroslav a Eliška Škvařilovi workshop Jídlo a nemoci v tématickém okruhu Zodpovědný přístup ke zdraví. Činnost ČSVV byla prezentována na mezinárodní konferenci mládeže ve Zlíně.
 Z aktivit roku 2007 bych ráda zmínila jen několik nejdůležitějších počinů. Zástupkyně Klubu Naše dítě vegetarián zaslaly otevřené dopisy hlavnímu hygienikovi ČR, panu Michaelu Vítovi a paní ministryni školství Daně Kuchtové. V nich poukázaly na neinformovanost českých odborníků na výživu, lékařů aj.
o současných vědeckých závěrech k vegetariánství. Vyjádřily také ne-spokojenost nad stavem školního stravování a navrhly i možnosti řešení těchto problémů. Na základě dopisů i dalších aktivit se věci daly do pohybu, vše je v jednání, uvidíme, jak to dopadne.
 ČSVV se stala spolupořadatelem konference Výchova ke zdraví, která se bude konat v Hluboké nad Vltavou 4.- 6. října 2007. Členové ČSVV budou mít na konferenci několik příspěvků. Konferenci pořádá Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
 ČSVV oslovilo několik redaktorů časopisů, novin i rádií, aby se vyjádřila k různým otázkám vztahujících se k vegetariánství a odpovědi pak zapracovali ve svých příspěvcích. Na stránkách ČSVV začala vycházet po jednotlivých kapitolách kniha Christiana Opitze Výživa pro člověka a Zemi.
 Byla založena Odborná skupina pro environmentální vlivy výživy, která se zabývá získáváním současných vědeckých poznatků o vlivu výživy na životní prostředí a propagaci informací souvisejících s prospěšností vegetariánství na naši planetu Zemi. V souvislosti s větší potřebou překladů vědeckých i jiných zpráv z angličtiny vznikla skupinka překladatelů, kteří si vzali za úkol (zdarma
a v jejich volném čase) věnovat se této důležité činnosti.
 Jsem přesvědčena o tom, že aktivní členové ČSVV plní cíle a předsevzetí, které si Společnost vzala za své již od svého založení, velmi svědomitě a ráda bych jim touto cestou poděkovala. Tímto bych také chtěla připomenout všem členům a příznivcům ČSVV, že se mohou kdykoliv zapojit do činnosti, budeme potěšeni a přivítáme Vás s otevřenou náručí.

Děkujeme za vaši podporu.
Jitka Skočková, předsedkyně ČSVV