Výroční zprávy ČSVV

Výroční zpráva ČSVV 2002

Výroční zpráva ČSVV 2002

I. ÚVOD:
Milí členové a příznivci České společnosti pro výživu a vegetariánství (ČSVV),
V tomto úvodu zhodnotím nejen období minulého roku 2002, ale nastíním i svůj pohled (nového předsedy ČSVV) na další směr práce naší Společnosti.
Nejprve bych rád vám všem poděkoval za každoroční podporu, ať už formou finančního příspěvku či daru, vlastní aktivity při pořádání různých akcí zaměřených na propagaci vegetariánského životního stylu, ale i za bedlivé sledování naší činnosti a její myšlenkovou podporu.
ČSVV v minulém roce jednoznačně uspěla v budování pozice odborného garanta alternativních výživových směrů a to jak na veřejnosti, tak v nezávislých médiích. Důkazem je fakt, že i při omezené funkci kanceláře, jsme pravidelně kontaktováni žádostmi ( a to zejména členové Odborné skupiny pro nutrici) o účast v rozhlasových besedách, televizních pořadech, popularizačních článcích v tištěných médiích či přednášek a akcí v rámci programu Zdravé město, aj..
Co se daří již méně, je vnitřní život naší Společnosti. Za nedostatečnou považuji minimální komunikaci uvnitř ní. Toto bychom chtěli vyřešit vybudováním kvalitního informačního systému na bázi internetu. Měl by sloužit nejen jako velká databáze informací pro veřejnost, ale měl by i umožnit aktivním členům naší Společnosti, účastnit se dění jakéhokoliv fungujícího projektu ČSVV a to bez ohledu na vzdálenost svého bydliště a každý den (tedy ne jen pasivní formou sledováním informačního Zpravodaje a jednoročním hlasováním na Valné hromadě). Co musíme přiznat je, že nám obrovským způsobem chybí síla všech, kteří by se rádi zapojili do činnosti ČSVV. Beru tedy na sebe odpovědnost za tento nedostatek a pokusím se o co nejrychlejší nápravu daného stavu.
Posledním a zároveň nejdůležitějším tématem se mi jeví zhodnocení odborné práce naší Společnosti. Již dlouhé roky probíhá naše komunikace s MŠMT, SZÚ a ostatními institucemi. Vypracováváme řadu odborných dokumentů, snažíme se ovlivnit vyhlášku 48/93 a její neblahý dopad na možnost zdravě se stravovat v mateřských a základních školách. Naši odborníci MUDr. Zbyněk Luňáček a Jaroslav Škvařil připravili návrh tzv. Ochranné stravy. Bez falešné skromnosti se domnívám, že tento nově vytvořený pojem se v budoucnosti stane mezníkem na poli zdravé výživy. Vedeme právní poradenství pro občany, kteří jsou diskriminováni na základě svého rozhodnutí pro vegetariánský způsob života.
I přes tuto kvalitní odbornou činnost se mi při pohledu zpět jeví, že naše práce je nedostatečně doceňována právě odbornými institucemi, kterým se snažíme napomoci v jejich práci pro veřejnost (stejně tak jako řada dalších občanských sdružení).
Řešení výše uvedeného vidím v tom, že jsme doposud podceňovali prosazování našich cílů na politické úrovni. Odborné instituce, bohužel, příliš pomalu akceptují návrhy a podněty z nezávislé občanské sféry v horším případě je dokonce ignorují. Pokud nebudou naše témata zajímat jednotlivé politické strany či jejich reprezentanty, těžko budeme prosazovat naše názory a podněty do legislativy ČR. Zákony jakékoliv demokratické země jsou výsledkem politické vůle jejích občanů. Věnujme tedy velkou pozornost volebním obdobím, aby zvítězily programy které jsou nám blízké. Takže je to výzva pro nás všechny, kteří jsme pochopili určité myšlenky a přijali odpovědnost za jejich rozšiřování. Velkou naději proto vkládám do Strany zelených, která v současné době prošla velkým obrodným procesem. Jejím předsedou byl zvolen Jan Beránek, dlouholetý ekologický aktivista a zakladatel hnutí DUHA. Celé předsednictvo Strany zelených tvoří lidé, kteří se dlouhodobě angažují v neziskovém sektoru. Důležité je, že tito politici vnímají vegetariánství pozitivně a například Milan Smrž, místopředseda SZ pro odborné sekce je dlouholetý vegetarián (26 let).

David Bartůšek - předseda ČSVV

II. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 2003
kde bude prezentována činnost a budoucí záměry naší Společnosti

V sobotu 21. června 2003 ve 14:00 - 17:30 hodin
v kulturním sále Kavárny Hamlet ; Kounicova 85, BRNO

Doprava: naproti stanici trolejbusu č. 134, 136 a tramvaje 12, 13 (název zastávky - Klusáčkova).
Tramvaje odjíždí z vlakového hl. nádraží; trolejbusy z konečné stanice na Moravském náměstí
Orientační body v Brně při jízdě autem:
Park Šelepova (Šelepka); Listovy koleje (bývalé koleje Družba)
 
!!! Potvrzení účasti na Valné hromadě a objednávku sobotního vegetariánského oběda, prosím, zasílejte e-mailem na kontakt
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. !!!

MAPKA JAK NAJÍT HAMLETA
Program Valné hromady:
12:30 - 14:00 Přátelské setkání a společný oběd
14:00 - 14:20 Otevření Valné hromady, projevy hostů
14:20 - 14:50 Hodnocení:
dosavadní činnosti a plány na další období, hospodaření Společnosti - členové výboru Společnosti
14:50 - 15:00 Volba komisí - návrhové, mandátní
15:00 - 15:40 Přestávka, občerstvení
15:40 - 16:30 Diskuse všech přítomných k předneseným zprávám, návrhy a podněty k činnosti Společnosti a ke kandidátům do nového výboru a revizní komise
16:30 - 17:00 Volba výboru a revizní komise
17:00 - 17:30 Schválení usnesení valné hromady

III. PŘEHLED AKCÍ V ROCE 2002
1. DISKUSE NA TÉMA VEGETARIÁNSTVÍ
Pondělí 11. 3. 2002 v 17:00 - Ve spolupráci s HNUTÍM DUHA uspořádala ČSVV v sále kavárny Hamlet diskusi na téma vegetariánství. Zúčastnilo se jí 21 (převážně) mladých lidí, kteří si vzájemně sdělovali své zkušenosti s tímto výživovým směrem.

2. PŘEDNÁŠKA ING. RICHARDA BARTÁKA, CSC. NA TÉMA:
"Získávání surovin pro výrobu potravin z hlediska ekonomického, ekologického, etického a sociálního"
Sobota 6. dubna pro nadaci Světlo (Mgr. Helena Vaňková) v Pardubicích, od 11 do 12,30 hod. Přednáška vyvolala spoustu dotazů a příjemnou hodinovou diskusi. Přítomno 32 posluchačů.

3. SETKÁNÍ K PŘÍPRAVĚ SEMINÁŘE "OCHRANNÁ STRAVA VE SPOLEČNÉM STRAVOVÁNÍ
Bylo v Praze dne 3. 4. 2002 v Business park Košíře, sál firmy ABATIS a.s., Jinonická 80, PRAHA 158 00. Na tomto setkání byla založena Odborná skupina pro gastronomii (OSpG). Skupina bude vytvářet prostor pro předávání zkušeností se zaváděním jídel prospěšných zdraví do provozů společného stravování a zastupovat v ní sdružené členy při jednání se státními orgány.
Druhá schůzka OSpG se konala opět v Praze dne 25. 9. 2002.
Podrobnosti v části V. B - Nové projekty.

4. INFORMAČNÍ STAN "JÍDLO BEZ KRUTOSTI"
Středa 17. 4. - sobota 20. 4., Brno, Malinovského nám. (před obchodním domem Centrum).
Na místě byla fotografická výstava o zacházení se zvířaty ve velkochovech, benefiční výstava obrazů s tématikou práv zvířat od studentů AMU, velký výběr informačních materiálů k tématům vegetariánství, veganství a práva zvířat obecně (letáky, trička, nášivky, brožurky, kuchařky, knížky, placky, časopisy atd.), videoprojekce dokumentů o chovu hospodářských zvířat.
Slavnostní otevření spojené s ochutnávkou veganských pokrmů a tiskovou konferencí je ve středu 17.4. Za ČSVV se zúčastnil David Bartůšek.
Od té doby byl stan k dispozici veřejnosti vždy od 8:00 do 20:00. Na závěr této propagační akce se v sobotu 20. 4. 2002 v 18:00 uskutečnila přednáška "Srovnání potřeby a škodlivosti živočišných složek v lidské stravě" v kavárně Podivný Hamlet. Přednášel Jaroslav Škvařil.

5. DEN ZEMĚ V OSTRAVĚ
Pátek 26. dubna 2002 od 10 :00
Celodenní akce ke Dni Země v Ostravě. Sponzorem byl magistrát města Ostravy. Akce se konala ve dvou pavilonech na výstavišti Černá louka.
ČSVV se zde prezentovala prostřednictvím info-stánku, který organizačně zajistili Dagmar Himmerová, Vít Kovalovský a Petr Kucharčík. K akci byli vydány dva propagační letáky. Info-stánek zaujal řadu, zejména mladých lidí, často se ptali na filozofii vegetariánství a měli zájem o jídelníčky.

6. DNY ZDRAVÍ V BRNĚ - POCHOD VŠECH GENERACÍ
Sobota 5. října 2002
Akce kanceláře "Brno zdravé město", konaná pod záštitou Magistrátu města Brna za přímé účasti 1. náměstka primátora RNDr. Slavotínka. ČSVV je pravidelně oslovena hlavními organizátory, aby na této akci zajistila vegetariánský raut a byla garantem kvality pokrmů, které jsou prezentovány jako zdravá výživa. Akce se zúčastnilo zhruba 250 lidí a za ČSVV - Jaroslav Škvařil a David Bartůšek. Výborné pokrmy zajistila firma CERIA, s.r.o.

IV. PŘEHLED PRŮBĚŽNĚ FUNGUJÍCÍCH PROJEKTŮ
1. ODBORNÁ SKUPINA PRO NUTRICI
Zpráva o činnosti OspN 2002
a) Ochranná strava. Koncept ochranné stravy jsme předali zástupcům Státního zdravotního ústavu. Z jejich strany byl jediný rozpor a to v doporučené dávce vápníku, která se liší od oficiálního doporučení českých odborníků. Bylo nám doporučeno projednat problematiku s dvěma předními odborníky na osteoporózu. Zaslali jsme jim koncept Ochranné stravy, ale nedostali jsme odpovědi.
b) Doporučené dávky živin. Práce Státního zdravotního ústavu (několik let trvající) na vytvoření nových doporučených dávek živin je skončena a návrh dávek by měl být přijat a vydán jako oficiální doporučení. Zatím není jasné, zda doporučení vydá ministerstvo zdravotnictví - pak by bylo závazné např. pro školy nebo to bude odborné doporučení Společnosti pro výživu a pak by dávky zůstaly v rovině doporučení. Návrh ČSVV na vytvoření samostatných doporučených dávek živin (DDŽ) pro vegetariány nebyl SZÚ přijat a ČSVV na tento svůj návrh nikdy nedostala písemnou odpověď. Nicméně návrh nových DDŽ je mnohem lepší a bližší platným doporučením ve světě. Problematické doporučení megadávek bílkovin pro malé děti bylo sníženo z 66 g bílkovin denně na osobu na přijatelných 30 g. (Ve světě se doporučuje 19-25 g na dítě za den)
c) Přednášky a mediální vystoupení. Seminář OSpG, SZŠ Ostrava-Vítkovice, Český rozhlas I, rádio Impuls, ČT 1 - Pod pokličkou, tisk příloha Lidových novin, článek v Profitu
d) Konference. Účast na konferenci Výživa a potraviny v Pardubicích, kde jsme v diskusích obhajovali vegetariánství a další alternativní výživové směry.
e) Spolupráce s
www.vegetarian.cz, www.vegan.cz a www.zvirevtisni.cz , - odpovědi na dotazy se zdravotní tematikou, publikace článků.
f) Spolupráce s hygienickými stanicemi. Navázali jsme spolupráci s několika pracovníky bývalých hygienických stanic, výživáři. Vesměs jde o odborníky, kteří jsou buď vegetariány nebo jsou našim názorům příznivě nakloněni. Tato spolupráce je velmi perspektivní pro rozvoj vegetariánství.
g) Spolupráce se zahraničím. - účastníme se v diskusní skupině IVU-sci, přebíráme odborné materiály od PCRM.

Plán OSpN pro rok 2003 - Prioritou bude spolupráce na vytvoření kvalitních stránek www.csvv.cz.

2. KONZULTAČNÍ A PORADENSKÁ ČINNOST
ČSVV nabízí poradenství studentům, kteří se rozhodli řešit problematiku vegetariánské stravy. Ing. Richard Barták, CSc. se stal vedoucím absolventské práce paní Jany Šaratové na téma "Zajištění realizace práva na prevenci a ochranu zdraví dítěte". Paní Šaratová studovala Vyšší odbornou školu právní v Kunovicích, která poskytuje pomaturitní středoškolské vzdělání ukončené absolutoriem. Absolventskou práci dokončila a úspěšně obhájila s prospěchem vynikajícím. Dosažený titul je "Diplomovaný specialista v oboru komerční právo". 

3. PRÁVNÍ SKUPINA
Informace o komunikaci s ministerstvem školství včetně znění dopisů budou zveřejněny na
www.csvv.cz.

V. NOVÉ PROJEKTY
1. WEB ČSVV
Tento projekt je zásadním řešením našeho problému jak informovat o cílech a názorech ČSVV širokou veřejnost, zapojit do dění v ČSVV všechny ochotné členy i sympatizanty naší Společnosti (zvláště ty mimo Brno) a nemuset při tom financovat nákladný provoz kanceláře.
Chceme-li mít informace dostupné pro každého nezbývá nám nic jiného, než se naučit využívat moderních informačních technologií bez kterých se dnes neobejde žádná občanská aktivita, která si činí nárok na úspěšné dosažení svých cílů.
Proto jsme se rozhodli investovat ušetřené prostředky, které v minulosti každý rok padly na provoz kanceláře do budování internetového informačního systému, který ji nahradí.
Celý projekt má tyto části:
1. Na webu budou veškeré základní dokumenty a informace určené široké veřejnosti. Postupně budeme budovat databázi pojmů týkající se vegetariánské stravy, rad a doporučení které potřebují ti co se chtějí vegetariány stát, výsledky práce našich odborných skupin, důležité studie z oblasti zdravé výživy, atd.
2. Projekty ČSVV- Web bude řešit také fungování našich projektů. Bude zde uložen archiv všech dokumentů jednotlivých projektů. Každý člen ČSVV se bude moci pomocí internetu seznámit s činností jednotlivých projektových skupin, zjistit jaké akce plánují a aktivně se zapojit do dění v projektu. Ať už korekturou jednotlivých dokumentů, odbornou radou, překladem důležitého dokumentu z cizího jazyka, přípravou přednášky ve svém městě, atd.
K jednotlivým projektům budou zřízeny e-mailové konference, které budou sloužit k vnitřní komunikaci jednotlivých aktivistů v daném projektu.
3. Kancelář ČSVV- samozřejmě bude možné on-line vyplnit přihlášku do ČSVV nebo se podívat na naše hospodaření, které vedeme na transparentním internetovém účtu v E-bance. Podle úrovně zapojení do činnosti ČSVV si každý bude moci stáhnout aktuální materiály, které pak bude moci šířit ve svém okolí. Součástí webu bude také kalendář akcí, které pořádáme. Tímto způsobem se všichni budeme vzájemně informovat o naší činnosti a nebude docházet k duplikacím termínů, atd.
Tento dynamický systém si jistě získá oblibu vás všech,  i když to bude chtít trošku investice do vzdělání jak s takovým informačním médiem zacházet. Na druhé straně budeme moci, díky tomuto systému, vzájemně komunikovat každý den jak spolu v různých projektech, tak s veřejností na diskusních fórech na našem webu.

2. OSPG
Odborná skupina pro gastronomii byla založena 3. 4. 2002 v Praze na podnět členů ČSVV, kteří prakticky i teoreticky prosazují ochrannou stravu ve veřejném stravování a těch, kteří mají o tuto problematiku zájem.
 Hlavní myšlenka projektu je vytvořit prostor pro předávání zkušeností se zaváděním jídel prospěšných zdraví do provozů veřejného stravování a na základě sesbíraných zkušeností vytvořit model pro další zájemce.
 Členové skupiny mají možnost na setkáních prezentovat své úspěchy, diskutovat o problémech, získávat další vědomosti (z oblasti zdravotní, výživové, právní, gastronomické, atd.) a poradit se s odborníky (lékaři, právníky).

První setkání OSpG proběhlo 3. 4. 2002 v Praze (viz Zpravodaj ČSVV, 1. čtvrtletí 2002).

Druhá schůzka se konala 25. 9. 2002 v Praze.
Na začátku se každý účastník představil a přiblížil charakter svého provozu a způsob, jak zdravou výživu aplikuje. Poté následovaly vstupy jednotlivých přednášejících.
* MUDr. Bohumil Turek seznámil přítomné s vývojem novelizace doporučených dávek živin (DDŽ), které jsou připraveny a předány na ministerstvu zdravotnictví.
* MUDr. Zbyněk Luňáček představil model ochranné stravy a srovnání s ostatními způsoby stravování.
* Mgr. Daniel Němec promluvil o důvodech, proč se není třeba obávat vyhlášky MŠMT ČR č. 48/1993 Sb. i se způsoby jak se proti ní bránit.
* Jaroslav Škvařil představil účastníkům hlediska ochranné stravy v kulinářské praxi.
Odpoledne pokračovalo dalšími příspěvky.
* Vladimír Růžička a Luboš Bažant prezentovali síť vegetariánských restaurací Góvinda a především svoji pražskou pekárnu.
* Jaroslava Jiroušová seznámila přítomné s činností společnosti Regenerační centrum Harmonie.
* Jan Hlaváček krátce přiblížil svůj projekt s názvem TILAK. Síť restaurací, které budou mít kromě svého jídelníčku navíc jídelníček TILAK, který bude fungovat i jako propagační leták vegetariánství.
* Dále si vzala slovo vzácná návštěva našeho setkání paní doktorka Ludmila Dostálová, vnučka pana Voňky, který měl ve 30. a 40. letech v Praze několik vegetariánských restaurací.
* V závěru nastínil Zdeněk Hladík svoji vizi pokračování práce OSpG, které vidí ve spojení teorie a praktických ukázek jídel připravovaných v jednotlivých provozovnách členů OSpG.

To už se asi nestihne. Jedině, že by nějaká drobná schůzka proběhla na VH.

3.  PREZENTACE VÝROBCŮ VEGETARIÁNSKÝCH POKRMŮ NA BRNĚNSKÝCH VELETRZÍCH A INICIACE SDRUŽENÍ PODNIKATELŮ V OBLASTI ZDRAVÉ VÝŽIVY
Tento projekt započal na podzim roku 2002 prvními jednáními s představiteli brněnských veletrhů (BVV). Jeho vyvrcholením bude prezentace pěti firem zabývajících se výrobou vegetariánských pokrmů na prvním mezinárodním veletrhu gastronomie, hotelových služeb a společného stravování G+H BVV ve dnech 20. - 25. května 2003, na kterou Vás srdečně zveme. Cílovou skupinou návštěvníků jsou pracovníci hotelů, restaurací, bister, institucionálního segmentu (nemocnic, školních jídelen, závodního stravování), cateringového segmentu (event catering, prodej hotových jídel domů, mobilní kiosky),Office segmentu (kanceláře, veřejné budovy) a samozřejmě i široká veřejnost.

ČSVV se díky dlouhodobé práci na popularizaci vegetariánství podařilo získat pro výrobce (které pro tento rok zaštítila) velmi výhodné podmínky pro prezentaci vegetariánských výrobků a tedy možnost rozšířit tento sortiment do řady podniků jejichž náplní jsou služby v oboru gastronomi po celé ČR. Užitek tedy nezískají jen firmy, které budou vystavovat své výrobky, ale také my, vegetariánští spotřebitelé, kteří se můžeme těšit, že nabídka pokrmů, které si rádi objednáváme bude v naší republice zase pestřejší a dostupnější. Celý projekt je dlouhodobého charakteru. Tedy neskončí tímto rokem, ale měl by se pravidelně, každoročně opakovat a tento fakt znamená velký úspěch v propagaci našeho životního stylu. 

Dalším cílem tohoto projektu je iniciovat vznik samostatného sdružení výrobců zdravé výživy, které by mělo zastřešit jednotlivé menší výrobce pro různá vyjednávání obchodních podmínek a usnadňovat  vznik a rozvoj těchto aktivit v ČR. Pro splnění tohoto cíle uspořádá ČSVV ve spolupráci s Business and Innovation center a zástupci Obchodní hospodářské komory ČR v rámci veletrhu G+H seminář pro podnikatele v oboru zdravé výživy. Seminář se bude  konat v klubu Kongresového centra BVV a jednotliví přednášející seznámí účastníky s novými možnostmi a výhodami, které by takové sdružení výrobců mohlo získat pro stabilní rozvoj svých aktivit.

VI. PODROBNÉ ZPRÁVY O JEDNOTLIVÝCH PROJEKTECH A KAUZÁCH VEDENÝCH ČSVV
a) Absolventské práce paní Jany Šaratové bude k přečtení na novém
www.csvv
b) Právníci - Korespondence s MŠMT - bude k přečtení na novém
www.csvv

Další návrhy na odkaz k přečtení na novém www.csvv.

VII. HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2002

Výkaz o majetku a závazcích ke dni 31. 12. 2002
Peníze v hotovosti
9 596,90
4 236,00

Peníze na bankovních účtech
29 155,86
65 693,55

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2002

Příjmy za účetní období 170 839,99
Příjmy z reklamy 4 600,00
Členské příspěvky 98 468,00
Dary 22 000,00
Úroky z běžných účtů 171,99
Průběžné položky 45 600,00
Výdaje za účetní období 139 663,20
Materiál 2 682,00
Provozní režie 10 851,20
Mzdy, daně a sociální pojištění z mezd 0,00
Zdravotní pojištění z mezd a úrazové pojištění zaměstnavatele 0,00
Ostatní výdaje 38 730,00
Pořízení dlouhodobého majetku 41 800,00
Průběžné položky 45 600,00
Rozdíl mezi příjmy a výdaji 31 176,79

1. Analýza sloupců peněžního deníku

I. PŘÍJMY
170 839,99
n reklama (výroba reklamních letáků, vstupné na konferenci) - příjmy jsou předmětem daně z příjmů a nejsou osvobozeny
4 600,00
n ostatní příjmy - v roce 2002 nebyly
0,00
n mezisoučet - příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů a nejsou osvobozeny
4 600,00
n členské příspěvky - příjmy jsou předmětem daně z příjmů a jsou osvobozeny
98 468,00
n mezisoučet - příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů
103 068,00
n dary - nejsou předmětem daně z příjmů, jsou předmětem daně darovací a jsou od ní osvobozeny
22 000,00
n úroky z běžného účtu - příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů
171,99
n mezisoučet - příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů
22 171,99
n průběžné položky - příjem
45 600,00

II. VÝDAJE 139 663,20
n materiál
2 682,00
n provozní režie
10 501,20
n mzdy a srážky z mezd (ve skutečnosti platba darovací daně)
350,00
n ostatní 
38 730,00
výdaje na akce ČSVV (grafické práce, letáky)
n nákup dlouhodobého majetku (notebook)
41 800,00
n průběžné položky - výdaj
45 600,00

III. ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI
31 176,79

Za rok 2002 nebyly vyčleněny výdaje snižující základ daně, t. j. výdaje vztahující se k činnostem podléhajícím dani z příjmů a neosvobozených od daně z příjmů. Důvodem je, že veškeré příjmy podléhající dani a neosvobozené před odpočtem výdajů nedosahují výše Kč 300000,00, do které jsou osvobozeny od daně. Z toho důvodu není třeba výdaje vyčleňovat a uplatňovat jako položky snižující základ daně.