Výroční zprávy ČSVV

Výroční zpráva 2005

Výroční zpráva

České společnosti pro výživu a vegetariánství 2005


Přehled činnosti za rok 2005

8. - 10. dubna se v brněnském kině Art konal první ročník festivalu společensko-ekologických filmů VŠECHNY BARVY DUHY
První ročník festivalu společensko-ekologických filmů VŠECHNY BARVY DUHY pořádalo Hnutí DUHA a filmový klub STUDIO ve spolupráci s Českou společností pro výživu a vegetariánství. Od pátku 8. dubna do neděle 10. dubna měli návštěvníci možnost v rámci 10 promítacích bloků shlédnout celkem 27 dokumentárních filmů. Jednalo se o díla českých i zahraničních autorů věnujících se například ekologicky příznivému životnímu stylu, vodě a povodním, vegetariánství, spravedlivému obchodu pod značkou Fair trade, návratu šelem do našich hor či odkrývání toho, kam putují peníze z našich daní rozdělované evropskými rozvojovými bankami.
Sobotní program byl věnován zdravé výživě a vegetariánství. Festivalový program začal již v 16 hodin přehlídkou organizací, které se těmto tématům věnují. Návštěvníci mohli ochutnat vegetariánská jídla i výrobky ekologického zemědělství. V 16:30 začalo promítání pásma krátkých dokumentárních filmů doplněné přednáškami Jaroslava Škvařila a Jana Šťastného z České společnosti pro výživu a vegetariánství. Večerním programem provázel Jan Müller z Brna, mistr světa v thajském boxu a dlouholetý vegetarián. Sobotní program zakončilo promítání úspěšného amerického filmu Super Size Me o tom, co může způsobit dlouhodobé stravování v hamburgrových královstvích.

14. května se v Praze v sálu Unitárie konalo řádné Valné shromáždění (VS) ČSVV. Setkání se zúčastnilo 32 členů sdružení. VS schválilo:výroční zprávu o činnosti ČSVV za rok 2004, zprávu o hospodaření ČSVV za rok 2004 a plán činnosti ČSVV na rok 2005. Sporný se ukázal bod č. 4 - přejmenování ČSVV na ČVS. Po dlouhé diskusi, které se zúčastnila převážná většina přítomných členů, bylo odhlasováno, že pro nedostatečnou informovanost členů není možné o tomto bodu hlasovat. Bylo ujednáno zorganizovat mimořádné Valné shromáždění, kde se tento bod dořeší a informovat členy v předstihu o návrhu na přejmenování ČSVV.

Názorové spory ohledně přejmenování ČSVV na ČVS nakonec vyústily ve vznik dalšího sdružení Česká vegetariánská společnost (ČVS), která se zaměřila na poskytování servisu českým vegetariánům a na pokračování ve stopadesátileté tradici českého vegetariánství. ČVS byla založena 21. 6. 2005. ČSVV pokračuje v naplňování cílů vytyčených při jejím založení, tj. především obrana proti znemožňování alternativního stravování dětí v základních a mateřských školách. Proto také hlavní činnost ČSVV bude dále zaměřena k problematice výživy, především na jednání s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem školství ČR o doporučených dávkách živin, které by umožňovaly zdravé vegetariánské stravování dětí ve školách a na úsilí o změnu nutričního uvědomění odborné veřejnosti. Také bychom chtěli více spolupracovat se zastánci  ostatních výživových směrů, které jsou svým zaměřením blízké vegetariánství. Zjednodušeně vystihuje zaměření ČSVV slogan:
STAVÍME MOSTY K VEGETARIÁNSTVÍ.

24. května uspořádalo Sdružení přátel Indie v Brně koncert klasické indické hudby s následným rautem. Koncert se konaly pod záštitou Indického velvyslanectví za účasti mnoha významných osobností (Ing. František Polách - 1. náměstek hejtmana JMK, jeho excelence P. S. Rághavan- velvyslanec Indie v ČR, primátor města Brna - Ing. Richard Svoboda, MUDr. Martin Repko - Jóga v denním životě, V. I. P. osobnosti brněnské kultury,...) Cílem setkání bylo propagovat indickou kulturu.
ČSVV se ujala kompletní organizace a garance kvality jednotlivých lakto-vegetariánských  rautů na "diplomatické úrovni". Akce se konala v krásném prostředí sklepní scény brněnského Centra experimentálního divadla HUSA NA PROVÁZKU. Vegetariánské občerstvení připravily vegetariánské restaurace NA CESTĚ a REBIO. Akci podpořil Jihomoravský kraj.

13. září ČSVV ve spolupráci s vegetariánskou restaurací REBIO uspořádali vegetariánský raut při zahájení výstavy Antonína Kratochvíla a Čestmíra Sušky v brněnském Domě umění.
Světová osobnost současného uměleckého dokumentu a několikanásobný držitel ceny WORLD PRESS PHOTO Antonín Kratochvíl (žijící v USA) se rozhodl uspořádat svou první retrospektivu v České republice právě v brněnském Domě umění. Spolu s ním se představil pražský sochař Čestmír Suška, člen umělecké skupiny TVRDOHLAVÍ, se svými novými díly, která vznikla během jeho nedávného pobytu v USA.
Zahájení výstav se konalo v úterý 13. září v 17 hod. v Domě umění města Brna za přítomnosti obou umělců, médií a brněnských V. I. P.  Součástí vernisáže byl vegetariánský raut a vystoupení skupiny ČANKIŠOU.

20. a 21. září proběhla v lázeňském hotelu Thermal v Karlových Varech konference s mezinárodní účastí na téma: Jóga a moderní postupy v balneologii.  Součástí této významné konference byl i vegetariánský raut, který teoreticky i prakticky zaštiťovala členka odborné skupiny pro gastronomii ČSVV Ing. Eliška Škvařilová.

4. října se Ing. Rudolf Vondřich zúčastnil semináře Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM). Tématem semináře byly: "Komunitní programy podpory zdraví WHO", a uskutečnil se pod záštitou ministryně Doc. MUDr. Milady Emmerové, CSc. na půdě Ministerstva zdravotnictví ČR.
Ing. Vondřich ve svém diskusním vystoupení k problematice výživy v projektech podpory zdraví (zdravá MŠ, zdravá Základní škola, zdravé město, atp.) informoval přítomné o konceptu Ochranné stravy, jehož první verze byla přijata MZ ČR již v roce 1990. Zároveň pak uplatnil požadavek adresovaný MUDr. Michaeli Vítovi, hlavnímu hygienikovi ČR, náměstku ministryně zdravotnictví na uvededení konceptu Ochranné stravy do praxe a legislativy českého zdravotnictví.

8. října se v sále brněnské restaurace NA CESTĚ konalo mimořádné Valné shromáždění (mVS) ČSVV, zúčastnilo se ho 12 členů a 4 hosté. Samotnému mVS předcházelo setkání aktivistů. MVS schválilo zprávu o hospodaření od 14.5. do 8.10. 2005, rozpočet ČSVV na rok 2006, plán činnosti ČSVV na rok 2005 a 2006 a přehled projektů ČSVV na rok 2005 a 2006.

20. října zaslala ČSVV dopis adresovaný paní Matějkové, vedoucí jídelny gymnázia ve Strakonicích, kde se rozhodli zařadit do jídelníčku alternativní, bezmasý chod. Abychom podpořili tento projekt, nabídli jsme škole např. normy vegetariánských jídel, kontakty na vedoucí jídelen, kde již mají zkušenosti s přípravou vegetariánských jídel a odbornou pomoc při sestavování jídelníčků.

10. listopadu měl Jaroslav Škvařil v Českém Krumlově přednášku na téma "Rizika a přednosti vegetariánství". Přednáška se konala ve vegetariánské restauraci Laibon a její součástí byla ochutnávka vegetariánských jídel.

Od listopadu má ČSVV v Praze informační bod. Naleznete jej na adrese: Za Poříčskou branou 17, Praha 8 - Karlín, 7 minut od metra C - Florenc. Máte-li zájem dozvědět se více o činnosti ČSVV nebo získat materiály, které ČSVV vydala, nyní máte tuto možnost i v Praze. Info bod se nachází v poradně a galerii ROZKVĚT HARMONIE, který provozuje agentura HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, Ing. Rudolf Vondřich.

Celý rok 2005 vedl kancelář ČSVV Jan Škvařil, který ač zaneprázdněn především svým studiem na gymnáziu a dalšími povinnostmi, se snažil pracovat pro ČSVV co nejlépe.

Zpráva o hospodaření za rok 2005

Příjmy za účetní období      113 495,71 Kč

Prodej brožury „Stanoviska americké dietické asociace“      2 045,00 Kč

Členské příspěvky      111 333,00  Kč

Úroky z běžných účtů      117,71  Kč

Průběžné položky      57 000,00  Kč

Výdaje za účetní období      98 010,95  Kč

Provozní režie      86 010,95  Kč

Mzdy a daně z mezd      12 000,00  Kč

Průběžné položky      57 000,00  Kč

Rozdíl mezi příjmy a výdaji      15 484,76  Kč