Zápis z 1. jednání Odborné skupiny pro gastronomii

 ZÁPIS ZE SETKÁNÍ K PŘÍPRAVĚ SEMINÁŘE "OCHRANNÁ STRAVA VE SPOLEČNÉM STRAVOVÁNÍ", konaného v Praze dne 3. 4. 2002 v Business park Košíře, sál firmy ABATIS a.s., Jinonická 80; PRAHA 158 00

V úvodu seznámil předseda České společnosti pro výživu a vegetariánství Jaroslav Škvařil účastníky setkání s účelem a programem akce. Přivítal hosty - MUDr. Bohumila Turka, pracovníka Státního zdravotního ústavu a Ing. Zdeňka Hladíka, dlouholetého člena představenstva Asociace kuchařů a cukrářů ČR, ředitele kulinářské akademie a lektora kurzu Moderní bezmasé pokrmy. Po přivítání hostů se každý účastník setkání představil a přiblížil charakter svého provozu a způsob, jak zdravou výživu aplikuje.
MUDr. Bohumil Turek seznámil účastníky se současnou situací ve věci novelizace doporučených dávek živin (DDŽ), porovnal doporučené dávky živin ve vyspělých evropských zemích a v ČR a seznámil přítomné s návrhem novelizace doporučených dávek živin připraveným Státním zdravotním ústavem. Z vystoupení MUDr. B. Turka byly pro přítomné nejdůležitější informace o způsobu zajištění doporučených dávek bílkovin, když SZÚ v návrhu novelizace doporučených dávek živin (stejně jako v ostatních vyspělých zemích), již neuvádí závazný požadavek na procentuální zastoupení živočišných bílkovin, ale pouze sleduje naplnění zajištění jejich novelizované doporučené dávky.
Jaroslav Škvařil seznámil přítomné s kroky České společnosti pro výživu a vegetariánství ve věci novelizace doporučených dávek živin a představil model ochranné stravy připravovaný Odbornou skupinou pro nutrici (OSpN) ČSVV. Nejdůležitější informací pro přítomné bylo zjištění právní skupiny ČSVV, že část vyhlášky MŠMT ČR č. 48/1993 Sb., která stanovuje skladbu živin a tzv. spotřební koše je neplatná a porušuje ústavu ČR. ČSVV proto připravuje podání návrhu na její zrušení. Informoval o stanovisku OSpN ČSVV k vyhlášce MŠMT ČR č. 48/1993 Sb. Díky její realizaci dochází ke značným a jen těžko odstranitelným škodám na zdraví dětí v celé České republice. Dodržování této vyhlášky významnou měrou přispívá ke vzniku neinfekčních chorob hromadného výskytu, především srdečné cévních, rakoviny, diabetu a osteoporózy.
Účastníci setkání společně diskutovali problematiku doporučených dávek živin a poukazovali na nereálnost dodržování vyhlášky č. 48/1993 Sb., při zařazování většího počtu jídel prospěšných zdraví. Přítomní rodiče poukazovali na znemožňování uplatnění práva na péči o výživu svého dítěte, působené dodržováním této vyhlášky. S velkým zájmem přítomných se setkalo vzájemné sdělování zkušeností se zaváděním jídel prospěšných zdraví v jejich provozech společného stravování.
MUDr. B. Turek se obrátil na přítomné se žádostí o poskytnutí skladových výdejek a počtu dětí stravovaných ze surovin v nich uvedených, receptur a jídelníčků, z kterých bude možno posoudit spotřební koš, který je účastníky setkání používán při sestavování jídel prospěšných zdraví. Dle současných vědeckých poznatků pak posoudí možnost zohlednění takto definovaného spotřebního koše v komentáři k SZÚ připravované novelizaci DDŽ.
Zúčastnění se dohodli na: § Ustavení Odborné skupiny pro gastronomii (OSpG), která bude pracovat při ČSVV. Skupina bude vytvářet prostor pro předávání zkušeností se zaváděním jídel prospěšných zdraví do provozů společného stravování a zastupovat v ní sdružené členy při jednání se státními orgány.
  • Distribuci informací v OSpG bude zajišťovat Jitka Pittnerová.
  • Všichni zúčastnění budou sbírat a zasílat Jitce Pittnerové své zkušenosti a podklady pro stanovení alternativního spotřebního koše (recepty, normy, jídelníčky, přehledy výdejek za určité období a přehledy počtu stravovaných dětí, ostatní zkušenosti z praxe). Tyto podklady pak budou předány OSpN, která vypočítá množství živin a energie v nich obsažených. Takto zpracované výsledky poskytne OSpN MUDr. B. Turkovi a sama tyto podklady využije při práci na definici ochranné stravy.
  • ČSVV (pan Škvařil) zašle všem, kteří uvedli e-mailový kontakt , soubor dokumentů, který mapuje dosavadní průběh jednání o novelizaci DDŽ. Dále všem zašle aktuální adresář účastníků tohoto setkání.
  • Paní Appeltová a Kačenová projevily zájem o účast na Pardubickém semináři Společnosti pro výživu, který se koná ve dnech 14. - 21. května 2002, na kterém chtějí upozornit na překážky v realizaci zdravé výživy způsobené dodržováním předepsaného spotřebního koše a prezentovat svoje zkušenosti se zaváděním zdraví prospěšných jídel. Žádají zástupce OSpN, aby se toho důležitého semináře zúčastnili také a přednesli zde své poznatky ve veřejné diskusi.
  • OSpG uspořádá seminář "Ochranná strava ve společném stravování" v první polovině června 2002. Na závěr Ing. Z. Hladík nabídl nově vzniklé OSpG moderně vybavenou kuchyni v sídle firmy Vitana a.s., k uspořádání semináře, na kterém budou členy OSpG připravena nejúspěšnější moderní bezmasá jídla, sestavená dle zásad pro ochranou stravu a ověřená v jejich provozech.
     Zapsala Jitka Pittnerová

 

Copyright © by Ceska spolecnost pro výživu a vegetariánství All Right Reserved.

TOPlist

NAVRCHOLU.cz