Odborná skupina pro nutrici (OSpN)

Zabývá se stanovením obecných výživových doporučení a doporučení založených na skupinách potravin tak, aby strava nejen nepoškozovala zdraví, ale přispívala k jeho zlepšení. Zaměřuje se především na problematiku vegetariánského způsobu stravování a obdobné stravovací způsoby. Ve své činnosti navazuje na výsledky práce odborných skupin občanských sdružení zaměřených na zdravou výživu a vegetariánství.

Odborné zázemí České společnosti pro výživu a vegetariánství 

AKTIVITY ODBORNÉ SKUPINY PRO NUTRICI

1. Výživová doporučení

2. OCHRANNÁ Strava

3. NÁVRH Nových doporučených dávek živin a energie pro alternativní stravování dětí ve věku 3 - 6 roků

4. HODNOCENÍ Doporučených dávek živin, energie a spotřebních košů ve vyhlášce mšmt čr č. 48/1993 sb. 

5. SVĚTOVÁ Zdravotnická organizace (who) podporuje závěry ospn čsvv o vápníku

6. ZALOŽENÍ Odborné skupiny pro nutrici čsvv

 Vznik Odborné skupiny pro nutrici ČSVV
Po založení České společnosti pro výživu a vegetariánství - ČSVV (2. 4. 1999) byla ustanovena Odborná skupina pro nutrici - OSpN ČSVV (6. 6. 1999). Vedoucím OSpN byl zvolen MUDr. Zbyněk Luňáček.

TEORETICKÁ VÝCHODISKA - OSpN ČSVV :
1. SOUHLASÍ SE STANOVISKEM AMERICKÉ DIETETICKÉ ASOCIACE (ADA) K VEGETARIÁNSTVÍ A POVAŽUJE STANOVISKO ZA STĚŽEJNÍ MATERIÁL PRO ODBORNOU DISKUSI O VEGETARIÁNSTVÍ V ČRP-11.
Americká dietetická asociace je světově uznávaná skupina odborníků, která sdružuje diplomované dietní poradce, odborníky v oblasti výživy. Její stanovisko k vegetariánské stravě je jedním z mnoha odborných stanovisek, které asociace vydala podle současných vědeckých poznatků.

2. SOUHLASÍ S VÝŽIVOVÝM DOPORUČENÍM PRO OBYVATELE USA LÉKAŘSKÉHO VÝBORU PRO ZODPOVĚDNOU MEDICÍNU PHYSICIANS COMMITTEE FOR RESPONSIBLE MEDICINE (PCRM), KTERÉ BYLO 31. LEDNA 1995 PŘEDLOŽENO PORADNÍMU VÝBORU PRO DIETETIKU - DEPARTMENT OF AGRICULTURE & HEALTH, HUMAN SERVICESP-20
PCRM je organizace, která sdružuje cca 5000 lékařů z celého světa, mezi nimiž jsou přední světoví odborníci na výživu. Z ČR je jejím členem MUDr. Zbyněk Luňáček.

3. SOUHLASÍ S PROHLÁŠENÍM NUTRIČNÍ JEDNOTY (ČR-1989) A SVÝM PROGRAMEM SE HLÁSÍ K NAPLNĚNÍ VÝŽIVOVÝCH DOPORUČENÍ,
KTERÉ JSOU V NĚM UVEDENY JAKO VÝHLED PRO CELOU POPULACIP-9.
Prohlášení Nutriční jednoty ČSSR je historicky prvním sjednocením názorů odborníků reprezentujících na jedné straně konvenční způsob stravování a státem uznaná doporučení a na druhé straně reprezentujících alternativní stravování.
Odborníky Institutu hygieny a epidemiologie Praha zastupoval vedoucí Centra hygieny výživy MUDr. Bohumil Turek, CSc., v té době také hlavní odborník ministerstva zdravotnictví ČR pro obor hygieny výživy a předmětů běžného užívání. K prohlášení se v tomto roce připojili i MUDr.Stanislav Hejda, DrSc., RNDr. Kateřina Ošancová, CSc. a prof. MUDr. Augustin Wolf, DrSc. Alternativní způsob stravování reprezentovala odborná skupina (v té době největší organizace v ČR takto zaměřená) ČZS SZO Přátelé přírodní výživy Praha, zastoupená jejím jednatelem, RNDr. Pavlem Beranem.

PRAMENY, z kterých OSpN ČSVV čerpá:

  • Poznatky z již dříve publikovaných odborných článků (1970 -1990) čerpá OSpN z publikací prom. matematika Tomáše Husáka, CSc., (cituje cca 4000 odborných článků z cca 30000 jím prostudovaných) a z publikací RNDr. Ing. Pavla Stratila (cituje cca 1000 odborných článků z cca 3000 v té době jím prostudovaných).
  • V současné době monitoruje OSpN více než 1000 odborných časopisů zaměřených na medicínu a výživu, které publikují i na Internetu. Z celosvětově nejuznávanějších má OSpN v tuto dobu k dispozici cca 15000 odborných článků z posledních let (1997 - 2001) a každý měsíc přibývají desítky dalších.  

TOPlist

NAVRCHOLU.cz