Příloha zápisu VS 1

PŘÍLOHA Č. 1 K ZÁPISU Z ŘÁDNÉHO VALNÉHO SHROMÁŽDĚNÍ ČSVV Č. 5

VEGETARIÁNSTVÍ A VÝŽIVA - ČÍM SE CHCEME ZABÝVAT ( 13. 5. 2005)

Přejmenování ČSVV na ČVS - vydělení ČVS

Již od založení v roce 1999 jsou v ČSVV dva názory na správnost názvu a s ním i související náplň činnosti naší Společnosti. Prvním je užší specializace na problematiku vegetariánství a tomu odpovídající název Česká vegetariánská společnost, který reprezentuje Ing. Richard J. Barták, CSc.
Impulsem k založení naší Společnosti bylo znemožňování alternativního stravování dětí v mateřských školách a proto byla i jeho obrana jedním z jejích hlavních cílů. Proto navrhl pan Tomáš Pfeiffer, aby v názvu společnosti bylo i slovo výživa. K jeho návrhu se přiklonila i většina přítomných zakládajících členů a proto se jmenujeme Česká společnost pro výživu a vegetariánství.
Po šesti letech můžeme tento problém konečně vyřešit díky aktivitě nových členů výboru, kteří se rovněž přiklánějí k původnímu návrhu Ing. Richarda Bartáka a kteří v minulém období prokázali svými aktivitami, že jsou schopni jeho myšlenku realizovat.

Výbor ČSVV doporučuje Valnému shromáždění podpořit vznik nové společnosti s názvem
Česká vegetariánská společnost, která se zaměří na vegetariánství, tj. odmítání zabíjení, nepožívání masa a produktů ze zabitých zvířat z jakýchkoliv důvodů a bude plnit tyto úkoly:
* Propagace vegetariánství a servisní vegetariánská organizace evropské úrovně
* Poskytování informací o vegetariánství a zdravé vegetariánské výživě
* Hájení zájmů vegetariánů a veganů
* Hodnocení potravinářských výrobků z hlediska jejich vhodnosti pro vegetariány a vegany
* Iniciování a podpora legislativních změn, které zajistí práva vegetariánů

Stávající Česká společnost pro výživu a vegetariánství se zaměří na problematiku výživy z pohledu vegetariánství, tj. vegetariánství + kvalita potravin a jídel, hodnocení jejich vlivu na zdraví a bude se po vzniku ČVS plnit tyto úkoly:
* Propagace ochranné stravy a vegetariánství, servisní organizace pro vegetariány a ty, co usilují
o změnu životního stylu
* Poskytování informací o vegetariánství a ochranné stravě (zdravé výživě)
* Propojení zastánců vegetariánství a ostatních výživových směrů na bázi vědy o výživě
* Hodnocení potravinářských výrobků z hlediska jejich nutriční hodnoty a bezpečnosti (např. obsah "éček"), vhodnosti pro vegetariány a vegany
* Iniciování a podpora legislativních změn, které zajistí práva na zdravý životní styl

Vznik silné, specializované vegetariánské organizace (ČVS) může významně posílit úlohu arbitra, kterou dosud ČSVV zaujímala a tím i mnohem snazší dosažení hlavního cíle, pro který ČSVV vznikla (obrana proti znemožňování alternativního stravování dětí v mateřských školách). Výbor předpokládá, že nová ČVS přitáhne do svých řad i vegetariány, kteří se dosud do ČSVV nezapojili pro její širší zaměření.
Návrh níže uvedeného usnesení Valného shromáždění ČSVV o podpoře vzniku České vegetariánské společnosti (ČVS) - partnerské organizace ČSVV. Tento návrh usnesení byl připraven před konáním Valného shromáždění, ale nebyl na VS 14. 5. 2005 akceptován.

1. Valné shromáždění vzalo na vědomí, že část jeho členů založí NOVOU SPOLEČNOST
Česká vegetariánská společnost (ČVS), která se zaměří zejména na vegetariánství, tj. odmítání zabíjení, nepožívání masa a produktů ze zabitých zvířat z jakýchkoliv důvodů a bude plnit tyto úkoly:
* Propagace vegetariánství a servisní vegetariánská organizace evropské úrovně
* Poskytování informací o vegetariánství a zdravé vegetariánské výživě
* Hájení zájmů vegetariánů a veganů
* Hodnocení potravinářských výrobků z hlediska jejich vhodnosti pro vegetariány a vegany
* Iniciování a podpora legislativních změn, které zajistí práva vegetariánů
2. Valné shromáždění přijalo tato usnesení:
ČSVV bude podporovat činnost NOVÉ SPOLEČNOSTI - Česká vegetariánská společnost.
ČSVV daruje NOVÉ SPOLEČNOSTI - Česká vegetariánská společnost nejpozději do 30 dnů ode dne jejího vzniku:
Polovinu finanční hotovosti ke dni konání Valného shromáždění
Výtisky časopisu Vegetarián+vegan
Letáky, brožury, dle usnesení jejího nového výboru, do maximální výše jedné poloviny těchto předmětů zaevidovaných ke dni konání Valného shromáždění.
ČSVV bude informovat své členy o nově vznikající ČVS

TOPlist

NAVRCHOLU.cz