Úvodní slovo předsedy 2005

Vážení čtenáři,
více než rok jsme v naší Společnosti zvažovali určité změny zaměření směrem k většímu soustředění se na služby přímo pro vegetariánskou obec a tím i opuštění obecnějšího seznamování veřejnosti s vegetariánstvím tak, jak vychází z původních
dokumentů "Prohlášení ČSVV" a "Principy zajištění harmonického rozvoje ČSVV".
Názorové spory nakonec vyústily ve vznik dalšího sdružení
Česká vegetariánská společnost (ČVS), která dává důraz na příbuzné, byť trochu jiné cíle než ČSVV. S dvouměsíčním odstupem od poněkud dramatického projednání těchto návrhů na posledním Valném shromáždění ČSVV, hodnotím tento krok jako nejlepší a zejména smírné řešení, které umožní všem aktivním vegetariánům zapojit se do práce, pro kterou se svobodně rozhodli a která přesně vystihuje jejich naladění.

K vaší lepší orientaci v zaměření obou sdružení si dovolím vyjmenovat cíle obou
sdružení tak, jak si je jejich představitelé sami definovali:

ČVS (nově založené sdružení):

 • Propagace vegetariánství, servisní vegetariánská organizace evropské úrovně
 • Poskytování informací o vegetariánství a zdravé vegetariánské výživě
 • Hájení zájmů vegetariánů a veganů
 • Hodnocení potravinářských výrobků z hlediska jejich vhodnosti pro vegetariány a vegany
 • Iniciování a podpora legislativních změn, které zajistí práva vegetariánů
 • Propagace a osvěta, komunikace s médii - Public Relations. Šíření informací a oslovení veřejnosti pomocí webu i časopisu, tiskové zprávy na obhajobu vegetariánství

ČSVV: (zaměření a cíle se nemění a zůstávají i nadále podle platných Stanov ČSVV)

 • Vegetariánství + kvalita potravin a jídel, hodnocení jejich vlivu na zdraví
 • Propagace vegetariánství a Ochranné stravy, servisní organizace pro vegetariány a ty, co usilují o změnu životního stylu
 • Poskytování informací o vegetariánství a Ochranné stravě
 • Propojení zastánců vegetariánství a ostatních výživových směrů na bázi vědy o výživě
 • Hodnocení potravinářských výrobků z hlediska jejich nutriční hodnoty a bezpečnosti
  (např. obsah "éček"), vhodnosti pro vegetariány a vegany
 • Iniciování a podpora legislativních změn, které zajistí práva na zdravý životní styl

  ČSVV se po vydání brožury Stanovisko ADA (na tomto projektu se stejnou měrou podíleli i zakladatelé ČVS a patří jim za to velký dík) soustředí na vytváření "mostů k vegetariánství" zejména prostřednictvím propagace projektu Ochranné stravy, ze kterého bude mít prospěch celá společnost, včetně zatím vegetariánské menšiny. V tomto projektu vidíme těžiště své činnosti, protože se domníváme, že je to nejefektivnější cesta jak popularizovat a zajistit kladné vnímání našeho vegetariánského životního stylu ve společnosti. Tedy organizovat vzdělávací semináře na školách, zúčastňovat se odborných výživových konferencí, snažit se přispět k realizaci kvalitního vegetariánského stravování ve školních jídelnách, atd. Samozřejmě budeme dále pokračovat v aktivitách typu: popularizační články a rozhovory v médiích, podílet se na organizaci festivalů reflektujících téma vegetariánství, vegetariánských rautů na významných společenských akcích, atd.
  Ve druhé polovině roku 2005 budeme postupovat podle již schváleného Plánu činnosti ČSVV na rok 2005, přijatého na Valném shromáždění ČSVV.
  V příloze k tomuto dopisu jsou připojeny dokumenty vzniklé v minulém období. Seznámení s nimi Vám umožní postihnout vývoj událostí od Valného shromáždění ČSVV ke dnešnímu dni.
  Těším se, že se v říjnu (8. 10. 2005) setkáme v Brně na Mimořádném valném shromáždění, na které vás tímto srdečně zvu. Možná, že se setkáme v trochu nové sestavě než to bývalo v minulosti, ale právě od této změny lze očekávat nové oživení a příliv nové energie do naší činnosti.
  Uvítám, pokud přijdou osobně ti z vás, kteří chtějí něco udělat pro vegetariánství a kterým se líbí myšlenka "Stavění mostů k vegetariánství". Pokud nebudete moci přijít osobně, tak alespoň napište či zavolejte, abychom s vámi počítali a také abychom věděli, že jsme se vydali správnou cestou.

  Krásný podzim a chuť do pozitivní práce Vám přeje

  David Bartůšek, předseda ČSVV                                V Brně, 4. 9. 2005