VH Odkaz na Podklady k mVS2005

Podklady k mimořádnému Valnému shromáždění,
které se konalo 8. října 2005