Výbor ČSVV 2005

Členové výboru ČSVV

Předsedkyně ČSVV:

MgA. Jitka Skočková

Volení členové výboru:
Ing. David Bartůšek, MgA. Jitka Skočková, Jaroslav Škvařil

Kooptovaní členové výboru:
Alžběta Ryšánková, Ing. Rudolf Vondřich

Členové výboru - vedoucí projektů:
Otto Kail, Libor Vašík