Zápis ze setkání aktivistů ČSVV 8. října 2005

Zápis ze setkání aktivistů ČSVV 8. října 2005

Datum: 8. 10. 2005
Zahájení: 10.30 hod.
Místo: Brno, sál restaurace Na Cestě, Bašty 2
Přítomni:
Ing. David Bartůšek, Jiří Bránka, Ing. Ivan Helcelet, Růžena Hermanová, Petr Hradil, Jitka Kellerová, Michal Kratochvíla, Martin Robeš, Alžběta Ryšánková, Jitka Skočková, Jan Škvařil, Jaroslav Škvařil, Vlastimil Špic, Libor Vašík, Ing. Rudolf Vondřich
PROGRAM Setkání aktivistů
10:30 – 12:00  -Diskuse o projektech ČSVV na rok 2005 a 2006
12:00 – 13:30 Společný oběd

A. Diskuse o  projektech ČSVV na rok 2005 a 2006 probíhala v těchto okruzích:

1. Odborná skupina pro Nutrici
Ochranná strava
Spolupráce na doporučených dávkách živin
2. Právní skupina
3. Odborná skupina pro gastronomii
4. Informační systém ČSVV
Informační body
Internetové hlasové konference pro výbor ČSVV
Web ČSVV
5. Kancelář
6. Vzájemná spolupráce s projekty:
Spolupráce na filmovém festivalu „Všechny barvy DUHY“ v Brně
Film s Viliamem Poltikovičem
Spolupráce webu vegetarián.cz s ČSVV
Garance a organizace vegetariánských rautů na významných kulturních a společenských akcích
Aplikace výsledků výzkumů neziskových organizacích na ČSVV
Spolupráce na dnech zdraví vzdělávacích a propagačních aktivitách jiných subjektů
7. Webové stránky ČSVV
8. Přidatné látky v potravinách:

B. Přehled projektů ČSVV na rok 2005 a 2006 včetně jejich základních charakteristik a nových podnětů k řešení v roce 2006 byl postupně  na základě rozsáhlé diskuse přítomných zformulován ve znění  uvedeném v příloze č.1

C. Přehled projektů ČSVV na rok 2005 a 2006 je třeba předložit ke schválení  mVS a určit chybějící odpovědné pracovníky k rozpracování zapsaných podnětů.


Zapsal: Jan Škvařil

Příloha č.1

Přehled projektů ČSVV na rok 2005 a 2006

1. Odborná skupina pro Nutrici
Ochranná strava
Spolupráce na doporučených dávkách živin
Odpovědný vedoucí: Jaroslav Škvařil
Členové projektu: Jiří Bránka (technické zabezpečení)
Obsahová stránka: zpracuje Jaroslav Škvařil
Technická podpora: zpracována, nyní závislá na financích
Strategie: zpracována, viz seznam plánovaných projektů
Podněty:
Odborná skupina pro nutrii, je stěžejním projektem ČSVV.
Tento projekt srozumitelně představit veřejnosti. (Rudolf Vondřich)
Na webu ČSVV se zveřejní doktoři, kteří jsou seznámeni vegetariánství. Jméno?
Podpořit tento projekt mediálními výstupy. Jméno?
Můžeme spolupracovat s odborníky, kteří nejsou vegetariáni? Tato otázka byla Liborovi Vašíkovi zodpovězena.

2. právní skupina
Správce projektu: Jitka Skočková
Členové projektu: Částečné, pouze Daniel Němec
Obsahová stránka: není zpracována
Technická podpora:
Strategie: není zpracována
Podněty:
Vydat diplomovou práci paní Šaratové.

3. Odborná skupina pro gastronomii
Správce projektu: Jitka Skočková
Členové projektu: zpracováno
Obsahová k stránka: zpracována
Technická podpora: Centrální jídelníček, RS Mambo
Strategie:
Podněty:
Ke zveřejnění svých norem dali souhlas Vlastimil Špic a Eliška Škvařilová.
Jaroslav Škvařil do 15. října zašle normy do školy ve Strakonicích a Liborovi Vašíkovi

4. Informační systém ČSVV  
Informační body
Informační bod ČSVV v Praze, Milánská 461, v úrovni 3, vedoucí Ing. Rudolf Vondřich
Informační bod ČSVV v Brně, Slovákova 2, v úrovni 2, vedoucí Vlastimil Špic
Informační bod ČSVV v Brně, Lidická 26, v úrovni 2, vedoucí Ing. Michal Kadaňka
Internetové hlasové konference pro výbor ČSVV
Web ČSVV
Odpovědný vedoucí: Jaroslav Škvařil
Členové projektu: Sekretář (Jan Škvařil)
Obsahová k stránka: Hotova
Technická podpora: RS Mambo
Strategie: Informační body
Podněty:
Připravit dotisk materiálů ČSVV.
Nabídnout reklamní plochu na letácích ČSVV výrobcům a prodejcům zdravé výživy.
Oslovit Zbyňka Luňáčka, z důvodu autorských práv letáčku „Vegetariánství a děti“.
Paní Růžena Hermanová vytvoří informační bod v mateřské školce ve Veselí na Moravě.
Petr Hradil, přihlásí doménu ČSVV, do všech vyhledávačů.

5. Kancelář
Odpovědný vedoucí: Jan Škvařil
Členové projektu: Účetní (Rychtářová)
Obsahová k stránka: viz dokument (doplnit)
Technická podpora: notebook, mobilní telefon, RS Mambo, CRM systém Contact
Strategie:
Podněty:
Rudolf Vondřich položil otázku: „Odkdy bude ČSVV mít sekretáře na plný úvazek“

6. Vzájemná spolupráce s projekty:
Spolupráce na filmovém festivalu „Všechny barvy DUHY“ v Brně
Odpovědný vedoucí: David Bartůšek
Film s Viliamem Poltikovičem
Odpovědný vedoucí:  Libor Vašík
Spolupráce webu vegetarián.cz s ČSVV
Odpovědný vedoucí:  Libor Vašík
Garance a organizace vegetariánských rautů na významných kulturních a společenských akcích
Odpovědný vedoucí:  David Bartůšek
 Aplikace výsledků výzkumů neziskových organizacích na ČSVV
Odpovědný vedoucí: Otta Kail
Spolupráce na dnech zdraví vzdělávacích a propagačních aktivitách jiných subjektů
Odpovědný vedoucí: Jitka Skočková
Členové projektu:
Obsahová k stránka: Zpracována
Technická podpora: RS Mambo
Strategie:
Podměty:
Vytvořit nabídkový dopis ke spolupráci.
Sepsat nabídku, kterou může ČSVV nabídnout organizacím např. Síť zdravých měst, tento dopis poslat Ing. Rudolfovi Vondřichovi. Jméno?
Oslovit výrobce vegetariánských bio potravin, propagovat je na webu ČSVV, k ostatním se nevyjadřovat. Jméno?
Výrobce vegetariánských Potravin podporovat, reklamou, doporučením.

7. Webové stránky ČSVV
Odpovědný vedoucí: Jaroslav Škvařil
Členové projektu: Jitka Skočková, Alžběta Ryšánková, Jiří Bránka
Obsahová stránka: zpracována, vyvíjí se
Technická podpora: RS Mambo
Strategie: zpracována, viz seznam plánovaných projektů
Podněty:

8. Přidatné látky v potravinách:
Odpovědný vedoucí: Jaroslav Škvařil
Členové projektu: Vít Syrový, ČSVV
Obsahová k stránka:
Technická podpora:
Strategie:
Podněty:
Velikost fontů na potravinách a barevné označení. Jméno?
V úrovni 2.