Informační body 1 - 6

 

6. úroveň IB – s občasným dohledem a nástěnkou

Může jít o stejné prostory jako u 7. úrovně IB, v nichž provozovatel umožní umístit i nástěnku. Nejčastěji však asi půjde o prostory v základních a středních školách, které navštěvuje dítě člena ČSVV.

IB poskytuje:

 • vše jako 7. úroveň IB - s občasným dohledem

 • nástěnka na níž budou vyvěšeny informace zaslané sekretářem ČSVV…..……………………….U

Dle vhodnosti prostředí mohou na nástěnce být umístěny i:

 • přihlášky s připojenou složenkou k zaplacení členského příspěvku

 • poslední čísla tištěného Zpravodaje ČSVV

IB má:

 • vše jako 7. úroveň IB - s občasným dohledem

 • písemnou dohodu s provozovatelem prostorů, v kterých je IB umístěn

 • internetové připojení pro zasílání aktualit pro nástěnku a možnost jejich vytištění

 

5. úroveň IB – se stálým dohledem bez možností prodeje materiálů

IB poskytuje:

 • Vše co 6. Úroveň IB - s občasným dohledem a nástěnkou

 • Všechna čísla tištěného Zpravodaje ČSVV……………………………………………………U

 • Všechna čísla e-Zpravodaje ČSVV……………………………………………………………U

 • Přihlášku s připojenou složenkou k zaplacení členského příspěvku

 • Seznam doporučené literatury Odborné skupiny pro nutrici (dále jen OspN)……………..U

 • Seznam projektů ČSVV ………………………..………………………………………………..U

 • Seznam dokumentů ČSVV ….……………..…..………………………………………… ……..U

 • Přehled připravovaných akcí ČSVV ………..…..………………………………………… …….U

 • Zpětnou vazbu sekretariátu ČSVV

IB má:

 • vše jako 6. úroveň IB - s občasným dohledem a nástěnkou

 • Prostor pro uložení a prezentaci informačních materiálů na ukázku

4. úroveň IB – se stálým dohledem a možností prodeje materiálů

IB poskytuje:

 • Vše co 5. úroveň IB - se stálým dohledem bez možnosti prodeje materiálů

 • Knihy dodané do komisního prodeje od spolupracujících nakladatelství ……………… ……P

 • Další výrobky vhodné pro vegetariány ……………………………………………………….…P

IB má:

 • vše jako 5. úroveň IB - se stálým dohledem bez možnosti prodeje materiálů

 • Živnostenské oprávnění pro nákup a prodej

3. úroveň IB – Reprezentant ČSVV

Nejčastěji půjde o vedoucí projektů, kteří budou ochotni osobně poskytovat informace o záměrech a dění v ČSVV pro zájemce o členství nebo členům, kteří potřebují podrobnější informace. Informace budou nejčastěji poskytovat na předem dohodnuté schůzce nebo formou telefonického rozhovoru. Podávání informací, které mají charakter veřejného sdělení postojů ČSVV k jednotlivým otázkám je vyhrazeno tiskovému mluvčímu ČSVV. Kontakt na reprezentanty ČSVV bude zveřejněn a pravidelně aktualizován.

Reprezentant poskytuje:

 • korektní informace o záměrech a dění v ČSVV

 • zájemcům o tištěné dokumenty adresu nejvhodnějšího IB typu 4 - 5, případně 6 - 7

 • zájemcům o členství poskytne: Příručku člena ČSVV ………………………………………..U/Z

 • zájemcům o vedení projektů poskytne: Manuál vedoucího projektu………………………….U/Z

 • dokumenty ČSVV …………………………………………………………        ………………..U

 

Reprezentant má:

2. úroveň IB – Oblastní správce informací ČSVV

Jde o zpracování informací potřebných pro zvolenou lokalitu k realizaci projektů ČSVV. Zpravidla tuto službu budou zajišťovat místní pobočky ČSVV.

Oblastní správce informací:

 • poskytuje informace získané ze sekretariátu ve stejném rozsahu jako Reprezentant ČSVV

 • zpracovává a poskytuje vedoucím projektů informace o dané oblasti

 • splňuje stejné předpoklady jako Reprezentant ČSVV

 • zasílá elektronickou cestou vyžádané dokumenty

 • má k dispozici a umí ovládat databázi ČSVV pro vkládání dat

1. úroveň IB – Sekretariát - informační centrum ČSVV

 • Vše jako 2. úroveň IB - Oblastní správce informací

 • Spravuje info e-mail, vyřizuje dotazy členů ČSVV a veřejnosti, vede přehled došlé a odeslané pošty

 • Sekretář se řídí stanovy ČSVV, a pokyny výboru ČSVV. Došlá pošta se ve fyzické podobě archivuje v šanonu Pošta s odkazem v databázi CSVV a došlá pošta v elektronické podobě se ukládá v databázi ČSVV

 • Spravuje databázi ČSVV

 • Eviduje členy, spolupracující subjekty, sympatizanty, potenciální spolupracovníky, zainteresované státní instituce,
 • Organizuje projekty související s činností kanceláře
 • Vede archiv materiálů čsvv a má ve správě majetek čsvv (notebook)

 • Shromažďuje podněty k řešení pro výbor čsvv a provádí zápis z výborových schůzí

 • Organizuje výroční schůze, setkání aktivistů. zásobování a šíření propagačních materiálů čsvv, pro informační body.

 • Vydává občasný E-zpravodaj.