Informační body ČSVV a jejich úrovně

ČSVV funguje již několik roků a za tuto dobu dosáhla ve své práci řady pěkných výsledků. V současnosti se nepotýkáme s nečinností organizace, ale s malým povědomím veřejnosti o vykonané práci, jehož zvýšení by jistě motivovalo další sympatizanty k aktivnímu zapojení se do činnosti ČSVV. Abychom tedy zvýšili povědomí veřejnosti o činnosti a cílech ČSVV, rozhodli jsme se vytvořit tzv. Informační body (dále jen IB). IB budou zájemcům a veřejnosti poskytovat informace a materiály vydané ČSVV podle níže zvolené úrovně:

7. úroveň IB – s občasným dohledem

Nejčastěji půjde o prostory typu „čekárna“ (např. při lékařské ordinaci, autobusové či železniční stanici) nebo jiné veřejné prostory s možností sezení. Níže uvedené materiály ČSVV jsou umístěny na stolku nebo jiném volně dostupném místě. Může se jít i o fitcentrum nebo poskytovatele jiných služeb potřebných pro zdravý životní styl nebo prodejnu zdravé výživy či prodejnu jiných potřeb pro zdravý životní styl.

IB poskytuje:

  • Letáček „Prohlášení ČSVV“ ……………………v…………………………………………….Z

  • Letáček „Výživová doporučení ČSVV“ ………………………………………………………Z

  • Letáček „ Několik informací o vegetariánství ……………………… ……………………...…Z

  • Další letáčky vydané ČSVV a určené k volné distribuci

 

IB má:

  • svého správce, který provádí občasnou, kontrolu IB (nejméně jednou za měsíc, jinak dle potřeby), za účelem doplnění již rozebraných informačních materiálů

  • ústní nebo písemnou dohodu s provozovatelem prostoru, v kterém se IB nalézá

  • dohodu se sekretariátem ČSVV o zasílání informačních materiálů

Vysvětlivky:

Materiály označené indexem U jsou určeny pouze na ukázku
Materiály označené indexem Z jsou určeny k distribuci zdarma
Materiály označené indexem P jsou určeny k prodeji
 

Náplň ostatních informačních bodů (1 - 6)