Vyberte si z hlavních oblastí našeho portálu

VH Zápis z valné hromady ČSVV - 21. 6. 2003

Zápis z valné hromady ČSVV - 21. 6. 2003

Přítomni: David Bartůšek, Tomáš Čabla, David Rosskol, Jaroslav Škvařil, Otto Kail, Růžena Jamborová, Hana Studená, Libor Vašík, Zbyněk Luňáček, Richard Barták, Jitka Skočková, Vlastimil Špic

Zhodnocení činnosti ČSVV jednotlivými členy výboru a plány na příští rok:
David Bartůšek:
- Budoucnost vidí ve spolupráci se Stranou zelených, politika nám může pomoci jednodušeji prosadit naše cíle.
- Vzdává se postu předsedy.
- Do budoucna se bude dále starat o účetnictví a než se najde nějaká pracovní síla i o kancelář.
Zbyněk Luňáček
- ČSVV se podařilo vybudovat si jméno, např. když někdo z médií potřebuje informace
o vegetariánství, obrací se na nás.
- Nedaří se právní úkoly OSpG, a to především nedostatkem času více se jednotlivým projektům věnovat.
- Hlavní priorita je dotvoření webu.
- Navrhl vydání překladu nového stanoviska americké a kanadské dietetické asociace.
Jaroslav Škvařil
- Snaží se o vznik sdružení výrobců ZV, první pozitivní výsledky - zorganizování a průběh stánku na Gastro veletrhu, kde spolupracovaly čtyři firmy.
- Pracuje na vzniku webu, měl by být spuštěn již v horizontu jednoho měsíce.
- Připravuje podklady pro vznik akreditovaného školení pro kuchaře vegetariánských jídel. Vzniklé učební materiály pak můžeme použít ke školení našich členů a dalších zájemců.
Navrhl změnu ve stanovách tak, aby mohly v dalších městech v ČR vznikat informační body vedené vyškoleným člověkem.
Jitka Skočková
- Krátký popis současné situace v OSpN - není čas a síla se scházet a setkání nevedou k takovým výsledkům jaké byly původně předpokládány.
- Lépe bude se zaměřit na pomoc Jaroslavovi s přípravou materiálů ke školení.

NÁMĚTY:
- Vytvořit kalendář akcí jako jsou dny zdraví a pod, kde se může ČSVV prezentovat.
- Existuje možnost, jak se dostat do médií - v únoru bývá akce "30 dní pro neziskový sektor", ČSVV by se mohla zapojit.
- Pokusit se prosadit informace o vegetariánství a zdravém životním stylu do učebnic pro základní školy.
- Porovnat učební materiály vztahující se k výživě našich lékařských fakult a zahraničních
a upozornit na zastaralé či nepřesné texty, najdou-li se.
- Vytvořit videokazetu se záznamem z přednášek Zbyňka Luňáčka, Jaroslava Škvařila
a Richarda Bartáka a přidat záběry z některých pořadů o vegetariánství, na kterých jsme se podíleli. U těch je třeba si zajistit autorská práva.
- Spolupracovat s organizací UNICEF.
- Vytvořit výtah z diplomové práce p. Šaratové, dal by se použít jako tiková zpráva pro média.

ÚKOLY:
- Dotisknout výživová doporučení (obejít sponzory, tj. prodejny ZV, vegetariánské jídelny, výrobce ZV). Vždy, když se bude dělat dotisk některého letáčku, musí se znovu udělat korektury.
- Najít pracovníka, který by se staral o kancelář (brigádník, civilák). Libor Vašík doporučil Ivonu Kakáčovou z Blanska, měla by se oslovit a seznámit s pracovní náplní.
- Prostudovat jednotlivá hesla o vegetariánství, veganství atd. ve všech dostupných slovnících, vytvořit správnou definici vegetariánství a snažit se o opravu případných nepřesností.
- Zadat firmě Stem mark, aby zmonitorovala  počet vegetariánů v ČR.
- Přeložit a vytisknout nové stanovisko americké a kanadské dietetické asociace.
- Dokončit materiály, které dokazují přímý dopad vegetariánství na ochranu životního prostředí (získávání informací není zadarmo, možnost využití přístupu k informacím nějakého poslance, kdybychom nějakého nám nakloněného poznali).
- Urgovat a dokončit korespondenci rozpracovaných projektů (2 lékaři, MŠMT, MZ),
u dopisu MŠMT nejprve zjistit současný stav věcí (hygiena, názor rodičů a pod), což má na starosti Petra Kurowská.

USNESENÍ VALNÉ HROMADY:
Valná hromada
- schvaluje účetní závěrku za rok 2002 publikovanou ve výroční zprávě
- schvaluje zprávu o činnosti za rok 2002 a ukládá výboru urgovat a dokončit korespondenci rozpracovaných projektů
- schvaluje návrh na změnu stanov článku 5 a 8.
- schvaluje investování 5 000 Kč na projekt monitorování počtu vegetariánů v ČR společností Stem mark
pro -12, proti - 0, zdrželi se - 0
- neodhlasovala návrh Richarda Bartáka na změnu názvu České společnosti na výživu
a vegetariánství na Českou vegetariánskou společnost.
pro - 2, proti - 10, zdrželi se - 0
- schválila novou revizní komisi ve složení: p. Nusková, Hana Studená, Richard Barták

Zapsala Jitka Skočková

TOPlist

NAVRCHOLU.cz