Doporučené informace

Nová výživa - předmluva MUDr. Dean Ornish

Předmluva MUDr. Dean Ornish

Mluvíme-li o úspěších medicíny, máme sklon představit si nový lék, novou operační metodu, laserovou techniku, zkrátka něco vysoce odborného a nákladného. Často si těžko připouštíme, že naše prostá každodenní volba - co jíme, jak reagujeme na stres, zda kouříme či ne, kolik pohybu svému tělu dopřejeme, jak jsme šťastní v mezilidských vztazích - může vést k podstatným rozdílům v našem zdraví a kondici, a dokonce i v naší schopnosti přežít. Přesto tomu tak bývá.
  Většinu svého profesionálního života jsem strávil využíváním nejnovějších medicínských postupů ke sledování účinku technologicky a finančně méně náročných způsobů léčby. Za posledních pětadvacet let jsem spolu se svými kolegy z  Výzkumného ústavu preventivní medicíny ve spolupráci s dalšími institucemi provedl řadu vědeckých studií a klinických pokusů. Ukázaly, že postup srdečně-cévních onemocnění - a to i velmi závažných - lze zastavit, ne-li zvrátit, pouhou úpravou diety a životního stylu. Tato změna životního stylu zahrnuje nízkotučnou dietu založenou na průmyslově neupravovaných potravinách rostlinného původu, techniky zvládání stresu (včetně jógy a meditace), mírný pohyb, skoncování s kouřením a skupinovou psychologickou podporu.
  Dojde-li k nápravě škodlivých stravovacích návyků a životního stylu - časté příčiny špatného zdravotního stavu -, tělo prokazuje pozoruhodnou schopnost začít vlastní uzdravovací proces, daleko větší, než se kdy předpokládalo. Na druhou stranu, pokud problém doslova obejdeme2 chirurgickým zákrokem nebo obrazně pomocí léků, aniž bychom se zabývali tím, co jej zapříčinilo, může se objevit znovu, případně se vynoří problém jiný. Je to, jako bychom vytírali podlahu kolem přetékajícího umyvadla a přitom nechali otevřený kohoutek.
  Zatímco činnost našeho ústavu je zaměřena hlavně na výzkum v oblasti individuálního zdraví, o změně životního stylu je třeba hovořit i v širším, globálnějším kontextu. V tomto směru je John Robbins již léta zasvěceným informátorem o dalekosáhlých důsledcích naší osobní volby. Jak jasně dokládá v Revoluci v jídle, osobní a globální je úzce propojeno. Zdraví našeho těla ovlivňuje zdraví naší země a naopak - v dobrém i zlém.
  Někdy se zdají světové problémy tak veliké, že jediné, co nám zbývá, je soustředit se na svůj vlastní život, rodinu a přátele. Možná nemáte zájem usilovat o místo v politice, napsat knihu, věnovat se výzkumné činnosti nebo založit nadaci. Avšak každodenní rozhodování ve věci tak základní, jako je jídlo, má dalekosáhlé důsledky nejen pro vás samotné, nýbrž pro mnohem větší množství lidí. Vaše volba může vést k vyléčení stejně jako k utrpení - jak individuálnímu, tak globálnímu.
  Uvědomění je prvním krokem k uzdravení, ať osobnímu nebo společenskému. Pochopení souvislosti mezi tím, kdy trpíme a proč, je základem pro naši svobodu učinit jinou volbu. Uvědomění si významu utrpení nám může dát odvahu k činu a být katalyzátorem uzdravení. V tomto kontextu se bolest stává informací a motivací, nikoli trestem.
  I věda může pomoci zvýšit naše uvědomění. Vědecký výzkum, který dal do souvislosti kouření s vážnými zdravotními důsledky jako jsou srdeční onemocnění, rakovina plic, rozedma plic a poškození plodu, přiměl mnoho lidí, aby kouřit přestali. Tato společenská změna se projevila pomalu - v průběhu několika desetiletí -, ale podívejte se, kam jsme se dnes dostali! Před padesáti lety byly každá kancelářská budova, zasedací místnost i každé letadlo plné cigaretového kouře. Co bývalo považováno za přijatelné či dokonce moderní a světácké, je dnes stigmatizováno.
  Mnoho lidí je zmateno množstvím protichůdných informací. Kupříkladu nejprve slyší: "Margarín je zdravější než máslo." Potom: "Ach ouvej, ani margarín není zas tak zdravý; příliš mnoho transmastných kyselin." "Vysokoproteinové diety jsou zdravé." "Nízkoproteinové diety jsou zdravé." Lidé se pak často rozčilí: "Copak ti doktoři nemůžou prostě vytáhnout slaninu a vejce a přestat se o to starat!"
  Média informují hlavně o tom, co je nové a převratné, a mají ráda kontroverzní témata. Může existovat stovka studií o tom, že dieta s vysokým podílem tuků a živočišných bílkovin je nezdravá, ale objeví-li se nová studie, která říká, že vám prospěje dieta bohatá na tuky, jsou z toho často palcové titulky, jakkoli nedostatečně podložená taková studie může být.
  Nicméně, pročteme-li si větší množství vědecké literatury, ukáže se, že výsledky zkoumání jsou spíše konzistentní než kontroverzní. Existuje více vědeckých důkazů než kdy dříve dokládajících, že přechod ze stravy bohaté na tuky, živočišné bílkoviny a jednoduché sacharidy (jako je řepný nebo třtinový cukr) ke stravě s vyšším podílem komplexních sacharidů založené na průmyslově nezpracovaných potravinách rostlinného původu přináší dvojí prospěch: Podstatně snížíte svůj příjem zdraví škodlivých látek jako je cholesterol, nasycené tuky a oxidanty, a zvýšíte příjem látek prospěšných.
  Naše potrava obsahuje alespoň tisíc různých substancí - fytohormony, fytominerály, bioflavonoidy, karotenoidy, retinoly, isoflavony, lykopen, genistein a další -, které působí proti rakovině, srdečním nemocem a stárnutí. Kde se tyto důležité látky nacházejí? Až na pár výjimek jsou v ovoci, zelenině, obilí a luštěninách včetně sójových produktů.
  Nové studie nám pomáhají porozumět, proč je rostlinná strava pro zdraví prospěšnější než strava bohatá na živočišné bílkoviny. Například zvýšená krevní hladina látky zvané homocystein může zvýšit riziko vzniku koronárního srdečního onemocnění. Živočišné bílkoviny ve vaší stravě zvyšují vaši hladinu homocysteinu, zatímco foláty a vitaminy B-6 a B-12, obsažené v celých zrnech a listové zelenině, hladinu homocysteinu snižují.
  Dochází ke globalizaci nemocí. Mnohé země přejaly západní způsob života a stravování a nyní přejímají západní způsob umírání. Například koronární srdeční onemocnění, jež bývalo v Japonsku a jiných asijských zemích velmi vzácné, nabývá rozměru epidemie. To způsobuje velké ekonomické ztráty i osobní utrpení. Přitom mnohému by bylo možno předejít. Japonští chlapci mají dnes hladinu cholesterolu stejně vysokou jako američtí. Potřebujeme globalizaci zdraví, abychom zvrátili tento trend.
  Lidé mi někdy říkají: "Nezáleží mi na tom, jestli umřu dřív, chci si život užít." Věří, že jíst zdravě je hrozná nuda.
  Co se mne týče, nevidím důvod vzdávat se něčeho, co mám rád, aniž bych za to dostal něco lepšího - a to ne za nějakých třicet let, ale během pár týdnů. Když změníte svůj způsob stravování, začnete praktikovat techniky zvládání stresu jako je jóga a meditace, dopřejete svému tělu pohyb a skončíte s kouřením, může to zlepšit zásobení vašeho mozku krví. Budete myslet jasněji, cítit se lépe, mít více energie. (Pak si vzpomeňte, jak unavení a líní jste se cítili po bohatém svátečním obědě.) Dále, podniknete-li výše uvedené změny, krev bude lépe proudit k vašemu srdci. Naše studie ukázaly snížení frekvence záchvatů anginy pectoris (bolesti hrudníku) o 91 procent během několika málo týdnů. Zlepší se i přívod krve k vašim pohlavním orgánům, takže se může zvýšit vaše sexuální potence. Navíc, nízkotučné rostlinné pokrmy mohou být velmi chutné a přitom výživné.
  Ovšemže nakonec všichni zemřeme. Úmrtnost je stále 100 procent. Takže nejdůležitější otázkou podle mne není jak dlouho budeme žít, ale jak dobře. Podívejme se zpětně na svůj život. Kolik škodlivého stresu jsme způsobili? Kolik utrpení jsme zmírnili? Kolik lásky jsme dali a kolik dostali? Kolika lidem jsme pomohli? To jsou hluboce spirituální otázky, a jako takové často ty nejpodstatnější.
  Na tom, nakolik změníme svůj styl stravování, může záviset naše schopnost zlepšit svůj zdravotní stav, prožívat naplněný život, a zmenšit utrpení, které vědomě či nevědomě působíme. Mnohokrát za den máme možnost volby; není to všechno nebo nic. Možná se nechcete zcela vzdát živočišných bílkovin nebo tučných jídel. Můžete je ale jíst méně často, chápete-li, jaký prospěch přináší omezení jejich spotřeby, jak rychle se tento prospěch může projevit a jak daleký má dosah.
  John Robbins zasvětil svůj život snaze učinit svět lepším místem pro další generaci. Někdy se záměrně vyjadřuje provokativně, aby zaujal naši pozornost a pak přednesl své tvrzení. Zda souhlasíme se vším, co je v této knize uvedeno, nebo ne (například firma McDonald´s si možná zaslouží větší důvěru), není tak důležité jako skutečnost, že si čtenář může vytvořit vlastní závěry na základě údajů, které Robbins a jiní předkládají. Vysoce si vážím jeho inteligence a oddanosti své práci, a ještě více oceňuji jeho soucit, jenž pro mne zůstává stálým pramenem inspirace.

    MUDr. Dean Ornish,
    zakladatel a president Výzkumného ústavu preventivní medicíny,
  profesor klinické medicíny na Kalifornské universitě v San Franciscu
 
www.ornish.com
  Sausalito, California, 17. duben 2 001

TOPlist

NAVRCHOLU.cz