Doporučené informace

Nová výživa - předmluva překladatelky

Slovo překladatelky (předmluva k českému vydání)

Českým čtenářům se dostává do rukou překlad knihy světově uznávaného autora Johna Robinse Revoluce v jídle. V zahraničí se stalo Robbinsovo jméno známým zejména koncem 80. let 20. století, kdy vyšla jeho kniha Diet for a New America (Dieta pro novou Ameriku; česky by snad mělo vyjít pod názvem Dieta pro Nový svět). Toto převratné průkopnické dílo, napsané jasným, srozumitelným jazykem a zároveň podložené množstvím informací z odborných zdrojů, se v krátké době stalo bestsellerem. Bez velké nadsázky lze říci, že - přinejmenším v USA, kde kniha poprvé vyšla - Robbinsova práce otřásla v základech představami široké veřejnosti o takzvané "normální zdravé stravě", což se následně projevilo v citelném poklesu či naopak vzrůstu poptávky po určitých typech potravin.
  Knížka, kterou držíte v rukou, na Dietu pro novou Ameriku navazuje. Aktualizuje a rozvíjí údaje a myšlenky v ní uvedené, a přichází s novými tématy, která se coby problémy mezinárodního rozsahu objevila na světové scéně teprve v posledních několika málo letech. Znovu máme před sebou čtivé pojednání o tom, jak hluboce svým každodenním výběrem jídla ovlivňujeme nejen své zdraví, ale i život doslova milionů dalších bytostí na této planetě. K přednostem díla téměř encyklopedického opět patří autorův srozumitelný a poutavý styl psaní a široká faktografická základna. Místy bychom sice mohli Robbinsovi vytknout mnohomluvnost či přílišné osobní zaujetí pro věc; jde však o nedostatky zcela pochopitelné a odpustitelné, zvláště když uvážíme, že autor podává svědectví o situaci přes všechny změny k lepšímu stále zoufale neutěšené. Faktem zůstává, že tato kniha - alespoň pokud je mi známo - nemá, snad kromě Diety pro novou Ameriku, co se tématického a faktografického záběru týče, ve svém oboru obdoby.
  Čtenáři patrně zjistí, že řada údajů vychází z amerického kulturního prostředí. Bylo by možná užitečné sestavit jakýsi referenční přehled korespondujících údajů týkajících se zdravotních, ekologických a dalších aspektů stravování zaměřený na evropské země, potažmo na Českou republiku. I když ale toto vydání podobný přehled neobsahuje, není český čtenář o mnoho ochuzen: Jednak se naše kulturní prostředí, co se potravinářské výroby a stylu stravování týče, americkému stále více přibližuje, a jednak, a to je hlavní, presentované závěry mají obecnou - nadnárodní platnost. (Pro pořádek přece jen dodejme, že poukazuje-li někdy autor na prozíravější zemědělskou a potravinovou politiku některých evropských zemí ve srovnání se Spojenými státy, nemělo by nás to uchlácholit představou, že je vše v pořádku (což ostatně Robbins nikde netvrdí). Spíše nám to může poskytnout motivaci k uskutečňování dalších, byť zdánlivě malých, změn. Začít může každý sám u sebe...)
  Důležitou součástí původního díla je vedle abecedního rejstříku a řady užitečných kontaktů pro anglicky mluvící čtenáře též mnohastránkový seznam odkazů na použité prameny. V českém vydání, mimo jiné s ohledem na finanční dostupnost publikace, tato část začleněna není. Vážným zájemcům o pátrání po zdrojích některých konkrétních informací buď doporučuji pořídit si originál knihy (možnost nákupu přes Internet), nebo nabízím zaslání informací elektronickou poštou (viz adresa níže).
  Zbývá snad jen doporučení: Při každém jídle se snažme citlivě skloubit to, co o daném pokrmu víme, s tím, co vnímáme jako požadavky svého těla. Tak se nám časem podaří dopracovat se k takovému stylu stravování, který bude maximálně prospěšný nám i našemu okolí. Jídlo může být hezkým obřadem čerpání životodárné energie. Jakmile se zvrhne v samoúčelné požitkářství vykoupené bolestí a smrtí cítících bytostí a mnoha dalšími negativními jevy, které jsme si zvykli přehlížet, něco není v pořádku.
  Kéž je vám tato kniha užitečnou pomůckou na cestě k nastolení harmonie v sobě i ve svém okolí.

    Karin Kocumová
   
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
    Liberec, 21. duben 2 003

TOPlist

NAVRCHOLU.cz