Doporučené informace

Výživa pro matku a dítě

8. kapitola 4. dílu - Výživa pro nový svět
XXX. ukázka z knihy Výživa pro člověka a Zemi od Christiana Opitze

Budoucí matka by měla, pokud možno již několik měsíců před početím, začít pomocí přirozené stravy s přípravou svého těla na těhotenství. Během těhotenství nebo krátce předtím je možné bez problému přejít na veganskou plnohodnotnou stravu, nikoliv však na čistě syrovou stravu, neboť vyvolané detoxikační reakce mohou dítě poškodit. V žádném případě se těhotná žena nesmí nutit do jídla, aby přibrala na hmotnosti. Zdravý vývoj dítěte naprosto nezávisí na stálém zvyšování tělesné hmotnosti během doby těhotenství. V prvním období je lehký úbytek hmotnosti dokonce zcela normální.
K základním pravidlům zdravé výživy během těhotenství patří zvláště potrava s velkým podílem syrových potravin a zřeknutí se živočišných bílkovin. V dnešní době přichází na svět mnoho dětí s různými nemocemi, které jsou vyvolány konzumací živočišných bílkovin a kterým tedy lze pomocí veganské výživy během těhotenství s jistotou předejít. Obvyklá doporučení, podle nichž by měla žena během těhotenství konzumovat velké množství mléčných produktů, spočívají výhradně na teoretických výhradách vůči veganskému stravování, nikoliv na praktických pozorováních.
Dr. Michael Klaper, který během své lékařské činnosti trvající desetiletí, asistoval u stovek porodů, mohl ze svých praktických pozorování jednoznačně vyvodit, že žena, která se během těhotenství živí veganskou stravou, prodělává porod zásadně bezbolestně a bez komplikací. Je-li veganská strava dodržována také během kojení a je-li dítě kojeno dostatečně dlouho, pak je možno téměř stoprocentně předejít alergiím, neurodermitidě, astmatu, zánětům středního ucha a bronchitidě.(20)
Naklíčená semena jsou zvlášť hodnotným prostředkem stravy pro budoucí matky. Jelikož rychle rostou, poskytují vyvíjejícímu se dítěti více energie SOEF než jakákoliv jiná potrava. Měnícím se chuťovým potřebám během těhotenství by mělo být vyhověno. Nevycházejí, jak se mnohdy předpokládá, z náladovosti, nýbrž z neustále se měnících potřeb živin a vitálních látek. Je ale samozřejmé, že tyto chuťové požadavky by měly být uspokojovány jen vysoce hodnotnými potravinami.
Pro zdraví dítěte a pro průběh porodu je vedle dodržování pravidel zdravé výživy velmi důležité zřeknutí se požitků jako nikotinu, alkoholu, kávy, černého čaje a také zbytečných léků. Všem rodičům, kteří se připravují na narození svého dítěte, je doporučena Leboyerova kniha "Něžná cesta do života" (Der sanfte Weg ins Leben).
Ve styku s přírodou, s jemnou hudbou, s inspirativní četbou a meditací se žena může ideálním způsobem připravovat na porod a na své mateřství i z duchovního hlediska.

Správná výživa kojence

Mateřské mléko je jedinou potravou, která je přírodou předurčena pro lidského kojence. Kvalita mateřského mléka závisí samozřejmě zásadně na výživě matky. Během doby kojení by se měla matka zcela zříci masných a mléčných produktů, neboť jinak se i u kojených dětí mohou objevit poruchy imunitního systému, které vedou k alergiím a neurodermitidě.(21) Aby se předešlo zbytečnému zatížení mateřského mléka škodlivými látkami, měla by se kojící matka stravovat převážně ekologicky  vypěstovanými potravinami.
Má-li matka mateřského mléka dostatek, začínají se jiné potraviny přidávat asi po 6 měsících, jinak dříve. Mezi doplňující potraviny patří čerstvé ovoce jako jablka, hrušky, banány, mango, papaya, třešně, jahody, borůvky, maliny a další.
Jako čerstvá zelenina přichází v úvahu avokádo i jiné jemné zeleniny v syrovém stavu a naklíčená semena, nejlépe naklíčené obilí a naklíčená slunečnicová semena. Každé 3 - 4 dny je možno zařadit  nový druh potraviny. Pokud kojenec určitý druh ovoce nebo zeleniny odmítá, nemělo by se mu po určitou dobu již nabízet. Teprve po několika měsících je účelné připravovat směsi z různých potravin. Potřebnou kašovitou konzistenci obdržíme předžvýkáním nebo mixováním. Zpočátku je možné kaši zahřát na teplotu těla (ne nad 40 (C), aby se dítěti usnadnil přechod od mateřského mléka, které má teplotu těla, na syrovou stravu.
Když se po 12 - 18 měsících dítě odstaví, měla by se jeho ideální strava skládat ze syrového ovoce, zelenin, naklíčených semen, ořechů a semen vůbec. Pokud by dítě chtělo někdy dostat i jinou potravu, pak je třeba dodržovat zásady plnohodnotné potravy. Živočišných bílkovin a průmyslově vyráběných potravin je třeba se ve zdravé dětské výživě zcela vyvarovat.
Živá rostlinná strava obsahuje všechno, co dítě potřebuje ke zdravému růstu. Při pestrém složení stravy jsou příznaky chybějících látek vyloučeny. Dítě živené takovým způsobem nebude vyrůstat tak rychle, jako ostatní stejně staré děti, což není žádnou nevýhodou, ale naopak velkou výhodou.
Tendence dětí z civilizovaného světa ke stále rychlejšímu růstu, k dříve nastupující pubertě a k rostoucí tělesné výšce je velmi povážlivá. Tento nadměrně rychlý růst lze z velké míry přisoudit masivnímu konzumu mléčných produktů. Jelikož tele musí růst velmi rychle, aby mohlo v případě nebezpečí stačit ostatním ve stádě, obsahuje kravské mléko různé látky povzbuzující růst. Pro mladého člověka jsou však tyto látky škodlivé, protože člověk musí růst a zrát mnohem pomaleji než tele. Příliš rychlý růst dutých kostí způsobuje nevyrovnaný vývoj, neboť kardiovaskulární systém a vnitřní orgány nemohou udržet toto tempo. V naší společnosti zaměřené na vysoké výkony se, bohužel, tato představa rozšířila i na vývoj dítěte, takže je s radostí přijímáno, když malí človíčci rychle "vyrostou a zesílí". Ovšem zdraví je přitom v nevýhodě, poněvadž je nelze měřit v centimetrech.
S urychleným vývojem dítěte jsou spojeny také psychické problémy. Puberta začíná stále dříve.  Zvládání změn a problémů s tím spojených představuje pro děti nadměrnou zátěž, protože duševní život dítěte nemůže probíhat tak rychle, jako růst těla.
Přirozeně vyživované děti jsou většinou již při porodu menší a mají méně pevné kosti, než je to obvyklé. Tím se předchází mnoha porodním komplikacím, způsobeným příliš pevnými kostmi novorozence. Vyrůstá-li dítě na veganské stravě a velkém množství syrové potravy, pak získá podklad pro harmonický rozvoj, přičemž tělesný vzrůst a duchovní zrání probíhají rovnoměrně.

Mateřské mléko nebo hotové potraviny?

V poslední době lze stále častěji číst varování před mateřským mlékem, protože prý je silně kontaminováno škodlivými látkami, takže by matka měla raději volit hotové baby-potraviny. Za těmito velmi vědecky znějícími informacemi se většinou skrývají některé velké koncerny, které zaplavují trh výživami pro malé děti.
Zatížení mateřského mléka různými jedy z okolí samozřejmě představuje vážný problém. Kojící matka však může značně ovlivnit složení svého mléka, neboť největší část škodlivin se dostává do jejího těla z potravin. Ve studii uveřejněné v časopise "New England Journal of Medicine", která vyvolala velkou pozornost, bylo dokázáno, že mateřské mléko žen, které se živí veganskou stravou, je 35 x méně zatížené škodlivými látkami, než je zatížení mléka  průměrné ženy.(22)  DDT  může být prokázáno v mateřském mléce  99 % amerických matek, zatímco v mléce matek žijících vegetariánsky je prokazatelné jen v 8 %.Ostatně mateřské mléko není jedinou potravou, která je znečištěna   z okolí. Kravské mléko představující hlavní surovinu obvyklých průmyslově vyráběných dětských potravin je nejméně shodně kontaminováno  jedy  z okolí, jako lidské mateřské mléko. V mléce z masného chovu zvířat byla navíc zjištěna přítomnost různých léků. Všechna doporučení pro používání dětských výživ namísto mateřského mléka jsou motivována hospodářskými zájmy a se zdravou výživou dítěte nemají ve skutečnosti nic společného. Stejně tak jako potraviny v prášku, složené většinou ze sušeného mléka a cukru, jakož i jiné druhy dětských potravin vyráběných průmyslově, jsou sterilními konzervami, které neobsahují ani LM ani SOEF. Kromě některých dodatečně přidaných syntetických vitamínů a minerálů neobsahují tyto konzervy  žádné jiné hodnotné vitální látky.
Toto vše působí ničivě na zdraví a rozvoj dítěte. Děti vyživované uměle umírají dvakrát častěji  náhlým dětským úmrtím  (Sudden Infant Death), nežli děti kojené. Pravděpodobnost onemocnění neurodermitidou, alergiemi, astmatem nebo chronickými záněty středního ucha je několikanásobně větší pro dítě živené  uměle, než pro dítě kojené. Hodnota IQ  kojených dětí je podle studie uveřejněné v roce 1992 v "Lancet" průměrně o 8,3 body vyšší, nežli  dětí živených uměle.
Mateřské mléko je požehnáním přírody pro nový život. Nemůže být nahrazeno potravou z konzervy, aniž by to mělo škodlivé následky.
Ani  nový trend výrobců dětské výživy používat jako přísad pro své výrobky celozrnné obilí a biomléko nemění nic na jejich bezcennosti. Konzervy s velkým podílem cukru jsou zcela sterilní a  není prakticky žádný rozdíl, zda mléko pochází od zdravých krav či nikoliv, nebo zda je použita mouka  celozrnná či výražková. Ani nejlepší hotová dětská výživa není zdaleka tak dobrá jako nejhorší mateřské mléko. Rozdíl mezi mléčným nápojem obsahujícím biomléko a konvenčním  mléčným nápojem je asi stejně velký jako rozdíl mezi pádem z třicátého nebo z dvaatřicátého poschodí mrakodrapu.

Fluoridy a vitamín D

Fluoridy – enzymové  jedy - jsou při srovnatelné dávce 2,5x jedovatější, než arzen. Dávky fluoridu podávané malým dětem zpomalují tvorbu  zubů, a proto se zubní kaz vyskytne teprve později. Tím se podle statistik může na první pohled zdát, že fluorid zabraňuje zubnímu kazu, avšak jediným důvodem je právě skutečnost, že se dětem začnou zuby vyvíjet později. Jakmile se zuby objeví, jsou napadány zubním kazem stejně, jako zuby jiných dětí. Zubní kaz je chorobou vyvolanou výhradně výživou, tzn., že se nevyskytuje ve výživě, kde se nepoužívá cukr, ve výživě plnohodnotné.(16)
Jedině správnou výživou je možné dosáhnout skutečné profylaxe zubního kazu. Téměř všechny děti, které jí  cukr, jsou ještě před 10. rokem života postiženy zubním kazem a to přes veškeré fluorové tablety a zubní pasty. Skupiny  obyvatelstva, které cukr nekonzumují, zubním kazem netrpí  a to i bez fluorových tablet či zubní pasty.(3)
Fluoridy jsou vysoce jedovaté a organismu mohou způsobit mnoho škod. Fluorové léky a zubní pasty obsahující fluor mají svůj původ v ekonomických zájmech a bylo by třeba se jich s ohledem na zdraví dítěte v každém případě vyvarovat. Neuvěřitelné machinace, které se skrývají za vychvalováním fluoridů, odhalil dr. Bruker ve své knize "Pozor, fluor" (nakladatelství Emu). V obchodech se zdravými a přirozenými potravinami lze dostat zubní pastu neobsahující fluor, ale při odpovídající výživě je čištění zubů ze zdravotního hlediska dokonce zcela zbytečné.
Vitamín D si kojenci tvoří  zářením slunečního světla na  pokožku. Žádné sluneční lázně nejsou potřeba,  stačí, když na obličej dopadá denní světlo. Pokud by měly být preparáty D-vitamínu pro kojence a malé děti opravdu tak nutné, pak by lidstvo do doby, než byly vynalezeny, již dávno vymřelo. Nedostatek vitamínu D malých dětí je našim dětským lékařům znám pouze z okruhu islámských obyvatel. Někteří přísně věřící mohamedáni totiž balí svá nemluvňata do závojů, takže se k jejich pokožce sluneční světlo nedostane. To potom může vést k nedostatku vitamínu D. Pokud však na obličej kojence dopadá dostatek denního světla, pak nic takového nehrozí.(21,22)
Vitamín D 2 užívaný v preparátech se od přirozeného vitamínu D 3 liší postranním řetězcem v jeho molekulární struktuře. Umělý vitamín D 2 je pro organismus cizorodý, což může vyvolat poruchy látkové výměny. Kromě toho nemá umělý vitamín D stejný antirachitický účinek jako přirozený vitamín D. Kojenci a malé děti by proto  vitamin D v preparátech raději neměli užívat. Co potřebují naše děti?

Jedné letní noci roku 1967 byla l v New Yorku přerušena dodávka elektrického proudu  a celé město se okamžitě ocitlo v temnotě. Dvě dvanáctileté děti pohlédly  k nebi a dostaly velký strach. Nebyla to tma, která je vyděsila, nýbrž podivné zářící  body. Poprvé v životě totiž zaznamenaly, že na nebi existují hvězdy. Tenkrát však vůbec nevěděly, co to tam shora probleskuje.
Město Chicago leží u Michiganského jezera, jednoho z největších vnitrozemských jezer  světa. Asi ve vzdálenosti 1 km od jezera žila v blízkosti nemocnice třináctiletá dívka. Lékař, který ji zde jednou léčil, se jí zeptal, zda se cítí již dost silná, aby mohla brzy podniknout plavbu po jezeře. Dívka se ho udiveně zeptala, jaké že jezero má na mysli.
Tato dívka chodila do místní školy, kde studovala matematiku, fyziku, angličtinu, dějepis atd. Pravděpodobně znala obsah různých televizních programů, písňové texty své oblíbené hudební skupiny a ceny základních amerických potravin - hamburgerů, zmrzliny, Coca-coly a bramborových chipsů. Ale až do  13. roku života nevěděla nic o existenci obrovského Michiganského  jezera, pravého přirozeného divadla, nalézajícího se jen pár bloků domů dále od jejího domova.
Také obě newyorské děti byly pravděpodobně výborně informovány o výsledcích současné baseballové sezony. Každý týden pravděpodobně viděly v televizi několik tuctů mrtvol. Ale světlo, které k nám na Zem hvězdy vysílají od samého počátku lidstva  je vyděsilo k smrti, protože je  neznaly.
Toto mohou být extrémní případy, ale zrcadlí velký problém naší doby: nedostatečný vztah dětí k přírodě a tím k samotnému životu. Děti jsou ve školách přesycovány věděním bez vzájemných souvislostí, které jim tak neposkytuje žádné poznání o hlubších aspektech života. Od malička jsou jako zákazníci zaplavovány celými průmyslovými odvětvími konzumní a zábavné výroby a jsou ovlivňovány rafinovanou reklamou.
Materialisticko-mechanistický obraz světa udusávající cit a způsob myšlení, zdůrazňující výkon v soutěžení ve společnosti, přechází na další generaci již v prvních školních letech. Jestliže volný čas vyplňuje převážně nabídka zábavního  průmyslu a jestliže potraviny tvoří živočišné a průmyslové výrobky, pak jsou výhybky pro život - bez duševního rozvoje a bez vnitřního spojení se stvořením - již předem nastaveny. Vzrůstající počet mladistvých alkoholiků a lidí závislých na drogách, stále extrémnější formy zábavy a otupování smyslů televizí, videoprogramy a agresivní hudbou představují marné pokusy mladých lidí uniknout vnitřní prázdnotě, kterou takovýto život přináší. Přitom rozvracejí své vlastní zdraví a svou psyché a ještě více se odcizují prosté kráse života v harmonii s jinými formami života.
Na ochranu mládeže mohou existovat jakékoliv zákony a nařízení, ale pokud v mladých lidech neprobudíme hlubokou úctu a lásku k životu a ke všem jeho formám, pak se na těchto problémech změní jen velmi málo.
Není však možné opovrhovat něčím a milovat něco, co vůbec neznáme. Proto by měl k životu dítěte bezpodmínečně patřit intenzivní styk s přírodou a vědomá komunikace s rostlinami, zvířaty a přirozeně také s lidmi. V našich vlastních rukách spočívá úkol zprostředkovat přicházejícím generacím pozitivní postoj k životu založený na úctě a nikoliv na usilování o co možná největší zisk. Procítěné a prožité vnitřní spojení se vším životem v srdci dítěte je daleko důležitější než jakákoliv akademická vzdělanost. V tom spočívá klíč ke šťastnému a konstruktivnímu životu jak pro jednotlivé dítě, tak i pro celé budoucí generace.

 

TOPlist

NAVRCHOLU.cz