Doporučené informace

NOVÁ KONCEPCE ZDRAVÍ

 XXVI. ukázka z knihy Výživa pro člověka a Zemi od Christiana Opitze

DÍL II. - 7 SOEFy

  Znalost jemnohmotných energetických těl napomáhá zodpovězení mnohých otázek, které mechanisticko--materialistické životní koncepce ponechávají otevřenými. Avšak mechanismus účinku subtilních sil na fyzické tělo vyžaduje ještě další vysvětlení: jak může jemnohmotná energie působit na hrubohmotnou?
   Pro vysvětlení této otázky a pro uzavření řetězce vedoucího od kosmické energie ke hmotě jsou nutné ještě další dva články: jemnohmotná (éterická) oblast a druhá na úrovni molekulární. Jemnohmotná energie éterického těla nemá sama žádnou formu a přesto působí na utváření forem každé buňky fyzického těla. Toto je umožněno pouze pomocí jemnohmotných energetických polí, které dr. Gabriel Cousens nazval SOEF (z angl. Subtle Organizing Energy Fields), a jejichž funkce velmi výstižně popsal.(16) Koncepce SOEF se většinou shoduje s tím, co Rupert Sheldrake označuje pojmem morfogenetická pole.(17)
   Prostřednictvím těchto polí může být jemnohmotná energie využita k vytváření fyzických forem. SOEF převádějí jak informace z astrálního a kauzálního  těla do fyzického, tak i energie z všudypřítomné éterické energetické úrovně, univerzální Prány a energie nulového bodu. Čím je pro jemnohmotná energetická pole k dispozici více energie, tím jsou schopnější řídit tělesné procesy, tzn. zajišťovat řád v organismu.
   Životní styl, který tato pole posiluje, působí na udržení zdraví a na regeneraci, životní styl, který o energii okrádá, vede k nedostatečnému řízení tělesných procesů prostřednictvím SOEF a tím k nemocem, degeneraci a předčasnému stárnutí.
   Každá molekula má své vlastní jemnohmotné energetické pole, stejně tak jako každá buňka, jejíž energetická pole se skládají z nesčetných SOEF molekul. Buňkové jemnohmotné energetické pole pak tvoří energetické pole jednotlivých tělesných orgánů. Větší buněčná a orgánová energetická pole jsou však víc, než  jen pouhým součtem menších energetických polí, mají svou vlastní strukturu a vlastní dynamiku.
   Část vlivu těchto polí na tělo je vyvolána přímým energetizujícím a formujícím účinkem. To se týká především dělení buněk, růstu a asimilace potravy. (18) Takto odpovídají SOEF éterickým utvářejícím silám antrosopofie.
   Řízení látkové výměny však nemůže být uspokojivě vysvětleno jen přímým působením SOEF. Zasahuje zde ještě další spojovací článek mezi energií a hmotou, který má pro zdravou výživu mnohem větší význam.
      
   Hledání životního elixíru
  
   Jak už bylo vysvětleno, zrno může ztratit svou klíčivost určitými vlivy, které nikterak nepozměňují jeho chemické složení. Jestliže však použijeme nejen chemické, ale také biofyzikální metody výzkumu, pak můžeme velmi jasně zjistit změny u neplodných zrn.
   Mrtvé buňky, na rozdíl od každé živé buňky, nemají měřitelnou aktivitu  biofotonů. Biofotony jsou světelné částice, které působí v živých organismech jako nosiče informací a fungují jako řídící prvky procesů látkové výměny. Existence a výjimečný význam biofotonů, bez nichž není možný žádný tělesný život, byly dokázány mnoha vědci nezávisle na sobě. Ruští badatelé Sčurin, Kasnačej a Michajlova zjistili, že všechny buňky mají k dispozici komplexní informační systém, přičemž používají fotony jako informační nosiče.(19)
   Profesor Popp také dokázal, že činnost fotonů souvisí neoddělitelně s látkovou výměnou buňky. Poukazuje také na význam biofotonů v potravě, jako na podstatný indikátor určující hodnotu potravin.(20)
   Tím moderní biofyzika potvrdila názory dr. Bircher-Bennera, který již dlouho před existencí příslušných  metod důkazů přisuzoval světlu v potravinách důležitý význam.
   Jestliže biofotony působí jako informační nosiče v látkové výměně, musí tu být také systém, eventuelně skupina molekul, které tyto biofotony vysílají, přijímají a zpracovávají přinášené informace. Kromě toho existence biofotonů ještě nevysvětluje, proč mohou být desaktivovány  radioaktivitou, po čemž buňka umírá. Musí tedy existovat látky, které regulují látkovou výměnu pomocí biofotonů.
   Existenci takových nadřazených vitálních látek, které jsou pro organismus ještě důležitější než vitamíny nebo minerální látky, předpokládal profesor Kollath, zakladatel teorie o plnohodnotné stravě. Kollath a další vědci ze svých výzkumů vyvozovali, že tu musí existovat určitá forma nadřazených vitálních látek, které však nedokázali blíže identifikovat a které označili jako Auxony.

 

 

TOPlist

NAVRCHOLU.cz